Resultats de la cerca per: Tot

Pàgina 1 de 2712345...1020...Darrera »

Reg. Vat. 778, 195r-197r

 • Signatura:
 • Data: 1493/07/29
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Continguts: Mestre Martín Zapata, notari i cubiculari, familiar i continu comensal del papa Alexandre VI, i Juan de Carmona, àlies de Bilches (“Vilchis”), també familiar i continu comensal seu, havien renunciat en mans del papa, respectivament, la canongia amb prebenda a la diòcesi de Segòvia i la canongia amb prebenda a la diòcesi de Dolia, a Sardenya, que posseïen “ex causa permutationis”. // El papa Alexandre VI admet la renúncia, concedeix a Martín la provisió del benefici de Juan, i ordena a [Joan de Castre], bisbe d’Agrigent, a [Bartolomé Flores], bisbe de Sutri, i a l’oficial de Dolia que executin la possessió.
 • Redacció: Ludovico Podocataro // "Gratis de mandato etc. "Jo Nilis-P. Gormaz -"Collatum" D. de Attavantis
 • Observacions: Sobre el mateix afer vegeu reg. Vat.778, ff. 146v-148r.

Reg. Vat. 778, 193v-195r

 • Signatura:
 • Data: 1493/07/29
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Continguts: El papa Alexandre VI concedeix a Juan de Carmona, àlies de Bilches, clergue de la diòcesi de Sevilla, familiar i continu comensal seu, una pensió anual de dotze ducats “auri de camera” sobre els fruits, les rendes i els ingressos d’un perpetu benefici servitori de l’església parroquial d’Alanís, a la diòcesi de Sevilla, que Martín Zapata, tresorer de l’església de Toledo i beneficiat de la mateixa església d’Alanís, li pagarà, i ordena a [Joan Llopis], bisbe de Perusa, i a l’oficial de Sevilla que executin la concessió.
 • Redacció: Ludovico Podocataro // "Gratis de mandato s.d.n. pape" Jo. Nilis - P. Gormaz- "Collatum" D. de Attavantis

Reg. Vat. 778, 191r-193v

 • Signatura:
 • Data: 1493/08/09
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Continguts: El papa Alexandre VI concedeix a Cèsar [Borja], bisbe de València, la provisió del priorat de Liffré (“Liffreyo”), de l’orde de Sant Benet, a la diòcesi de Rennes, vacant per la mort de Robert [d’Espinay], bisbe de Nantes, el seu últim possessor, i ordena a [Giovanni Antonio di Sangiorgio], bisbe d’Alexandria, a [Ludovico Podocataro], bisbe de Capaccio, i a l’oficial de Rennes que executin la possessió.
 • Redacció: Ludovico Podocataro // M. Robini- "Collatum" D. de Attavantis

Reg. Vat. 778, 188r-188v

 • Signatura:
 • Data: 1493/01/15
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Continguts: El papa Alexandre VI ordena a [Bartomeu Martí], bisbe de Sogorb, a [Joan d’Aragó], bisbe d’Osca, i a l’oficial de Saragossa que executin la concessió d’una pensió de 24 ducats “auri de camera” sobre els fruits, les rendes i els ingressos de l’ardiaconat de Belchite, a l’església de Saragossa, de l’orde de Sant Agustí, a favor de mestre Gonçal Roís, ardiaca de l’església de Lleida i doctor en decrets.
 • Redacció: P. Gormaz - "Collatum" D. de Attavantis

Reg. Vat. 778, 186v-188r

 • Signatura:
 • Data: 1493/01/15
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Continguts: El papa Alexandre VI havia extingit dues pensions: una anual de 50 ducats “auri de camera” sobre els fruits, les rendes i els ingressos de l’ardiaconat de Belchite, a l’església de Saragossa, de l’orde de Sant Agustí, a favor de Battista [Pinelli], arquebisbe de Cosenza, que Martín Zapata, clergue de la diòcesi de Tarassona, possessor, li havia de pagar, i una altra sobre la sisena part dels fruits, les rendes i els ingressos del monestir de Benartares?, de l’orde cistercenc, a la diòcesi de Palència, a favor de mestre Gonçal Roís, ardiaca de l’església de Lleida, doctor en decrets, escriptor i familiar del papa, que el mateix arquebisbe de Cosenza, possessor, li havia de pagar. // El papa Alexandre VI, per les despeses, concedeix a Gonçal una altra pensió de 24 ducats sobre els fruits, les rendes i els ingressos del mateix ardiaconat de Belchite, que Martín i els seus successors li pagaran.
 • Redacció: Giovanni [de Viterbo], [bisbe] "Crothon".

Reg. Vat. 778, 185r-186r

 • Signatura:
 • Data: 1493/08/31
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Continguts: El papa Alexandre VI concedeix a Jaume Savartés, familiar i continu comensal seu, la provisió de l’església parroquial de Todollella, a la diòcesi de Tortosa, vacant per la mort de Lluís Santapau, el seu últim possessor, i ordena a [Bartomeu Martí], bisbe de Sogorb, i als oficials de Tortosa i Vic que executin la possessió.
 • Redacció: Giovanni [de Viterbo], [bisbe] Crothon. // "Gratis de mandato etc." Jo. Nilis - S. Gerona- "Collatum" D. de Attavantis

Reg. Vat. 778, 166r-168r

 • Signatura:
 • Data: 1493/08/09
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Continguts: El papa Alexandre VI concedeix a Cèsar [Borja], bisbe de València, la provisió de la cantoria de l’església de Rennes, vacant per la mort de Robert [d’Espinay], bisbe de Nantes, el seu últim possessor, i ordena a [Giovanni Antonio de Sangiorgio], bisbe d’Alexandria, a [Ludovico Podocataro], bisbe de Capaccio, i a l’oficial de Rennes que executin la possessió.
 • Redacció: Ludovico Podocataro // L. Maius - "Collatum" D. de Attavantis

Reg. Vat. 778, 164r-165v

 • Signatura:
 • Data: 1493/07/17
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Continguts: El papa Alexandre VI concedeix a Marcos Barzona, prevere de la diòcesi de Toledo, la llicència per erigir i edificar un hospital per a pobres i persones discapacitades amb una capella, administrat per una confraria, en algunes cases i llocs que ell posseïa a la ciutat de Toledo i al lloc de Marialisa, a la mateixa diòcesi.
 • Redacció: Giovanni [de Viterbo], [bisbe] "crothonien." // "Septembris", "Gratis de mandato et cetera" Jo. Nilis -N. Casanova - "Collatum" D. de Attavantis

Reg. Vat. 778, 159v-161r

 • Signatura:
 • Data: 1493/06/26
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Continguts: S’havia obert una causa davant d’un cert auditor del sacre palau apostòlic entre Gaspar de Pertusa, clergue de València, sol•licitador de lletres apostòliques, cubiculari i familiar del papa Alexandre VI, i Francesc Anue?, canonge de l’església de Tortosa, de l’orde de Sant Agustí, sobre la possessió de la capellania perpètua dita comensalia de l’altar de Sant Andreu a la dita església, “per clericos seculares teneri solita”. Per arribar a una conclusió, Gaspar havia cedit els seus drets sobre el benefici en mans del papa Alexandre VI, que havia concedit a Francesc d’unir-lo a la porció canonical que ja posseïa en aquesta església. // El mateixa papa, per les despeses, concedeix a Gaspar una pensió anual de 10 ducats “auri de camera” sobre els fruits, les rendes i els ingressos de la porció canonical i la capellania citades, que Francesc i els seus successors li pagaran, i ordena a [Joan Llopis], bisbe de Perusa, a [Bartolomé Flores], bisbe de Sutri, i a l’oficial de Tortosa que executin la concessió.
 • Redacció: Ludovico Podocataro // "Augusti", "Gratis pro solicitatore" Jo. Nilis -P. Gormaz - "Collatum" N. de Castello

Reg. Vat. 778, 155v-157r

 • Signatura:
 • Data: 1493/07/28
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Continguts: El papa Alexandre VI concedeix a mestre Martín Zapata, tresorer de l’església de Toledo, notari i familiar seu, una pensió anual de 50 ducats d’or de cambra (“auri de camera”) sobre l’almoina (“elemosinaria”) de l’església de Saragossa que el seu possessor, Joan [Llopis], bisbe de Perusa, li pagarà, i ordena a [Joan de Castre], bisbe d’Agrigent, a [Bartolomé Flores], bisbe de Sutri, i a l’oficial de Saragossa que executin la concessió.
 • Redacció: Ludovico Podocataro // "Augusti", "Gratis de mandato et cetera" Jo Nilis - P. Gormaz- "Collatum" D. de Attavantis

Reg. Vat. 778, 151v-153r

 • Signatura:
 • Data: 1492/08/26
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Continguts: S’havia obert una causa davant d’un cert auditor del sacre palau apostòlic entre Alfonso de Falces, clergue de la diòcesi de Conca, i Jerónimo de Illescas, clergue de la diòcesi de Toledo, sobre la possessió del perpetu benefici simple servitori de l’església parroquial de Morente, a la diòcesi de Còrdova, que havia acabat en sentència definitiva a favor de Jerónimo. Més tard, el papa Innocenci VIII havia concedit a Alfonso, per les despeses i perquè no recorregués en apel•lació, una pensió anual de 2.000 morabatins sobre els fruits, les rendes i els ingressos del mateix benefici, que Jerónimo i els seus successors li havien de pagar. // El papa Alexandre VI, “super illis ipsius Innocentii predecessoris littere eius superveniente obitu confecte non fuerunt”, confirma la pensió a Alfonso i ordena a [Enrique Manrique de Lara], bisbe de Còrdova, al degà de l’església d’Oviedo i a l’ardiaca de Robleda, de la diòcesi d’Astorga, que executin la concessió.
 • Redacció: Ludovico Podocataro // Jo. Nilis, B. de Ziliano- P. Gormaz- "Collatum" N. de Castello

Reg. Vat. 778, 148r-150r

 • Signatura:
 • Data: 1493/06/18
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Continguts: El papa Alexandre concedeix a Alfonso de Robles, clergue de la diòcesi de Lleó, familiar, continu comensal i palafrener (“parafrenarius”) seu, una dispensa per acumular més beneficis i oficis al mateix lloc que deroga els estatuts i les pràctiques eclesiàstics vigents.
 • Redacció: "Junii" - "Gratis de mandato et cetera" B. Capotius, D. Serrano -P. Gormaz- "Collatum" N. de Castello

Reg. Vat. 778, 146v-148r

 • Signatura:
 • Data: 1493/07/29
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Continguts: Juan de Carmona, àlies de Bilches (“Vilchis”), familiar i continu comensal del papa Alexandre VI, i mestre Martín Zapata, notari i cubiculari, també familiar i continu comensal seu, havien renunciat en mans del papa, respectivament, la canongia amb prebenda a la diòcesi de Dolia, a Sardenya, i la canongia amb prebenda a la diòcesi de Segòvia, que posseïen “ex causa permutationis”. // El papa Alexandre VI admet la renúncia, concedeix a Juan la provisió del benefici de Martín, i ordena a [Joan Llopis], bisbe de Perusa, i a l’oficial de Segòvia que executin la possessió.
 • Redacció: Ludovico Podocataro // "Gratis de mandato s.d.n. pape" Jo. Nilis - P. Gormaz - "Collatum" D. de Attavantis

Reg. Vat. 778, 143r-144r

 • Signatura:
 • Data: 1493/08/09
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Continguts: El papa Alexandre VI concedeix a Cèsar [Borja], bisbe de València, la provisió del priorat d’Izé (“Yseyo”), de l’orde de Sant Benet, a la diòcesi de Rennes, vacant per la mort de Robert [d’Espinay], bisbe de Nantes, i ordena a [Ludovico Podocataro], bisbe de Capaccio, a [Bartolomé Flores], bisbe de Sutri, i a l’oficial de Rennes que executin la seva possessió.
 • Redacció: Ludovico Podocataro // M. Robini- "Collatum" D. de Attavantis

Reg. Vat. 778, 141v-142v

 • Signatura:
 • Data: 1493/06/05
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Continguts: El papa Alexandre VI ordena a l’abat de Sant Quirze, a Diego de Miranda i a Diego Barahona, canonge de l’església de Burgos, que executin la possessió dels beneficis simples servitoris de Cogollos, Cogollillos i Villota, a la diòcesi de Burgos, que estaven vacants i que Juan Díaz de Villamiel, “pro clerico se gerens”, havia ocupat indegudament, a favor de mestre Alfonso de Lerma, clergue de Burgos, escriptor i familiar seu.
 • Redacció: Ludovico Podocataro // R. de Valladolid- "Collatum" D. de Attavantis

Reg. Vat. 778, 128v-129r

 • Signatura:
 • Data: 1492/08/26
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Continguts: El papa Alexandre VI ordena a [Bartomeu Martí], bisbe de Sogorb, i als oficials de Tortosa i de València que executin la concessió a favor de Gaspar Torrella d’una pensió anual de vuit lliures, moneda de València –tres sobre els fruits, les rendes i els ingressos de l’església parroquial del lloc d’Onda, a la diòcesi de Tortosa, i cinc sobre els del benefici perpetu sota la invocació del Salvador de l’església parroquial de Santa Caterina, a la diòcesi de València–, que Lluís Perellós i els seus successors li havien de pagar.
 • Redacció: "Gratis de mandato etc." Jo Nilis, B. de Ziliano -R. de Valladolid- "Collatum" N. de Castello

Reg. Vat. 778, 127r-128v

 • Signatura:
 • Data: 1492/08/26
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Continguts: S’havia obert una causa davant de mestre Pietro de Accoltis, capellà del papa Innocenci VIII i auditor del sacre palau apostòlic, entre Gaspar Torrella, clergue de València i familiar de [Roderic de Borja], aleshores cardenal bisbe de Porto (“portuense”) i Lluís Perellós, clergue de València, sobre la possessió de l’església parroquial del lloc d’Onda, a la diòcesi de Tortosa. La causa restava indecisa en primera instància. Per arribar a una conclusió, Gaspar havia cedit els drets que posseïa sobre el dit benefici en mans del papa Innocenci VIII, que l’havia concedit a Lluís. El mateix papa, per les despeses, havia concedit a Gaspar una pensió anual de vuit lliures, moneda de València –tres sobre els fruits, les rendes i els ingressos de la mateixa església, i cinc sobre els del benefici perpetu sota la invocació del Salvador de l’església parroquial de Santa Caterina, a la diòcesi de València–, que el mateix Lluís i els seus successors li havien de pagar.// El papa Alexandre VI, “super illis eiusdem predecessoris littere eius superveniente obitu confecte non fuerunt”, confirma la concessió a Gaspar.
 • Redacció: Ludovico Podocataro

Reg.Vat. 778, 125r-126v

 • Signatura:
 • Data: 1492/08/26
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Continguts: En la fundació de la sagristia de l’església de Càller, “que de iure patronatus laicorum existit”, s’establia que només l’obtindrien els canonges de la mateixa església i els parents del fundador. Després de la mort d’Antonio “Jacobi”, el seu últim possessor, el papa Innocenci VIII havia derogat aquests privilegis i l’havia concedit a Bernardino de Algaz, menor d’edat, clergue de la diòcesi d’Osca, nebot de mestre Lorenzo de Algaz, escriptor de lletres apostòliques, i familiar de [Roderic de Borja], aleshores cardenal bisbe de Porto i vicecanceller pontifici. // El papa Alexandre VI, “super illis ipsi Innocentii predecessoris littere eius superveniente obitu confecte non fuerunt”, confirma la provisió a Bernardino i ordena a [Joan de Castre], bisbe d’Agrigent, a [Ramon de Leonis], bisbe de Dolia, a Sardenya, i al vicari de l’arquebisbe de Càller que executin la seva possessió.
 • Redacció: Ludovico Podocataro // "Gratis de mandato etc." Jo Nilis, B. de Ziliano -P. Gormaz - "Collatum" N. de Castello

Reg. Vat. 778, 122v

 • Signatura:
 • Data: 1493/08/09
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Continguts: El papa Alexandre VI prega a Carles VIII, rei de França, que reconegui i serveixi Cèsar [Borja], bisbe de València, com a nou administrador de la diòcesi de Nantes.
 • Redacció: M. Robini- "Collatum" D. de Attavantis

Reg. Vat. 778, 122r-122v

 • Signatura:
 • Data: 1493/08/09
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Continguts: El papa Alexandre VI ordena al poble de la ciutat i de la diòcesi de Nantes que reconegui i serveixi Cèsar [Borja], bisbe de València, com a nou administrador de la diòcesi.

Reg. Vat. 778, 122r

 • Signatura:
 • Data: 1493/08/09
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Continguts: El papa Alexandre VI ordena als vassalls de l’església de Nantes que reconeguin i serveixin Cèsar [Borja], bisbe de València, com a nou administrador de la diòcesi.

Reg. Vat. 778, 122r

 • Signatura:
 • Data: 1493/08/09
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Continguts: El papa Alexandre VI ordena al clergat de la ciutat i de la diòcesi de Nantes, que reconegui i serveixi Cèsar [Borja], bisbe de València, com a nou administrador de la diòcesi.

Reg. Vat. 778, 122r

 • Signatura:
 • Data: 1493/08/09
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Continguts: El papa Alexandre VI ordena al capítol de l’església de Nantes que reconegui i serveixi Cèsar [Borja], bisbe de València, com a nou administrador de la diòcesi.

Reg. Vat. 778, 121v-122r

 • Signatura:
 • Data: 1493/08/09
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Continguts: El papa Alexandre VI prega a [Robert de Lenoncourt], arquebisbe de Tours, que reconegui i serveixi Cèsar [Borja], bisbe de València, com a nou administrador de la diòcesi sufragània de Nantes.

Reg. Vat. 778, 120v-121v

 • Signatura:
 • Data: 1493/08/09
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Continguts: El papa Alexandre VI concedeix a Cèsar Borja, bisbe de València, l’administració de la diòcesi de Nantes, vacant per la mort del bisbe Robert [d’Espinay].

Reg. Vat. 778, 120r-120v

 • Signatura:
 • Data: 1493/08/09
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Continguts: El papa Alexandre VI absol Cèsar Borja, bisbe de València, de qualsevol censura, sentència o pena eclesiàstica per tal que no pugui ser invalidada la futura concessió a favor seu de l’administració de la diòcesi de Nantes, vacant per la mort del bisbe Robert [d’Espinay].

Reg. Vat. 778, 119r-120r

 • Signatura:
 • Data: 1493/08/09
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Continguts: El papa Alexandre VI, amb la intenció de concedir a Cèsar Borja, bisbe de València, l’administració perpètua de l’església de Nantes, vacant per la mort del bisbe Robert [d’Espinay], la comenda del monestir de Sant Lleonard de Ferrières (“Fririers”), de l’orde de Sant Benet, a la diòcesi de Poitiers, els priorats de Saint Martin des Champs, de l’orde de Cluny, “extra et prope muros parisien.”, i de Val-d’Izé (“Ysseio”) i de Liffré (“Lyffreyo”), a la diòcesi de Rennes, la cantoria de la mateixa diòcesi i qualsevol altre benefici que el dit bisbe posseïa, deroga els privilegis i els indults concedits al ducat de Bretanya on s’establia que els dits beneficis només es poden atorgar en comenda als seus habitants.
 • Redacció: Ludovico Podocataro
 • Observacions: Sobre el mateix afer vegeu també reg. Vat. 778, ff. 10r-13r i 95r-97r.

Reg. Vat. 778, 107r-108v

 • Signatura:
 • Data: 1492/08/26
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Continguts: El papa Innocenci VIII havia concedit a Bernardino Gutiérrez (“Gutterii”), clergue de la diòcesi d’Àvila, familiar i continu comensal de mestre Rodrigo de Cabredo, escriptor de lletres apostòliques, la provisió de dos beneficis simples dels llocs de Ramblas i de Peroniel, a la diòcesi d’Osma, vacants per la renúncia de Pedro de Santa Cruz, el seu últim possessor, en mans de Raffaele [Riario], cardenal diaca de Sant Jordi “ad velum aureum” i administrador de la mateixa diòcesi. // El papa Alexandre VI, “super illis ipsius Innocentii predecessoris littere eius superveniente obitu confecte non fuerunt”, confirma la provisió a Bernardino i ordena a [Bernardino de Carvajal], bisbe de Badajoz, al degà de l’església d’Oviedo i a l’oficial d’Osma que executin la seva possessió.
 • Redacció: Ludovico Podocataro // "Gratis pro deo" R. Cabredo, Theramo - Jo. Torquemada- "Collatum" N. de Castello

Reg. Vat. 778, 101v-103r

 • Signatura:
 • Data: 1493/08/01
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Continguts: El papa Alexandre VI ordena a [Ludovico Podocataro], bisbe de Capaccio, a Johannes Monreal, canonge de l’església de Metz, i a l’oficial d’Osca que executin la possessió de la capellania perpètua de l’altar de Santa Maria, a l’església d’aquesta ciutat, vacant per la mort de Martín Latras, a favor de Francesc Cabanyes, clergue de la diòcesi de Saragossa, familiar, continu comensal i cubiculari seu.
 • Redacció: Ludovico Podocataro // "Gratis de mandato etc." Jo. Nilis -M. Robini - "Collatum" N. de Castello

Reg. Vat. 778, 101r

 • Signatura:
 • Data: 1493/08/09
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Continguts: El papa Alexandre VI prega a Carles VIII, rei de França, que reconegui i serveixi Cèsar [Borja], “electo valentino”, com a nou abat comendatari del monestir de Sant Lleonard de Ferrières, de l’orde de Sant Benet, a la diòcesi de Poitiers.
 • Redacció: N. Casanova- "Collatum" D. de Attavantis
Pàgina 1 de 2712345...1020...Darrera »

Ús de cookies

Aquest lloc web utilitza cookies per millorar la teva experiència d'usuari. Si continues navegant-hi estàs donant el teu consentiment a l'acceptació de les cookies.
Què són les cookies? ACEPTAR

Aviso de cookies