Bibliografia Borja

Total de referències bibliogràfiques actualment: 1370

Categoria: Calixt III

Pàgina 1 de 3123

 • Autor: Albareda, Anselm Maria
 • Títol: "Il bibliotecario di Callisto III"
 • Publicació: Miscellanea Giovanni Mercati
 • Edició: IV, Ciutat del Vaticà: Biblioteca Apostolica Vaticana, 1946.
 • Categoria: ,

 • Autor: Altisent Jové, Juan Bautista
 • Títol: Alfonso de Borja en Lérida (1408-1423): después papa Calixto III
 • Edició: Lleida: Gráficas Academia Mariana, 1924
 • Observacions: Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona, XI (1923-1924), p. 107-137, 162-183, 209-222.
 • Categoria: ,

 • Autor: Berni, Giulio
 • Títol: Numismática de los papas españoles
 • Edició: Barcelona: Pedro Bas Vich, 1948.
 • Categoria: , ,

 • Autor: Bertran, P.
 • Títol: "L’església de Lleida en el pontificat de Calixt III"
 • Publicació: Els Montcada i Alfons de Borja a la Seu Vella de Lleida
 • Edició: Lleida, 1991, p. 91-104.
 • Categoria: ,

 • Autor: Birago, Lampugnino
 • Títol: Lo Strategicon adversum Turcos di Lampugnino Birago
 • Edició: Roma: Istituto Storico Italiano per il Medioevo, 2017.
 • Observacions: A cura d'I. M. Damian
 • Categoria: ,

 • Autor: Brezzi, Paolo
 • Títol: "La politica de Callisto III (equilibrio italiano e difesa dell’Europa alla metà del secolo XV)"
 • Publicació: Studi Romani
 • Edició: 7 (1959), p. 31-41.
 • Categoria: ,

 • Autor: Corbo, Anna Maria
 • Títol: Fonti per la storia sociale romana al tempo di Nicolò V e Callisto III
 • Edició: Roma: Istituto nazionale di studi romani, 1990.
 • Categoria: ,

 • Autor: Covini, Nadia; Figliuolo , Bruno; Lazzarini , Isabella; Senatore, Francesco
 • Títol: "Pratiche e norme di comportamento nella diplomazia italiana: i carteggi di Napoli, Firenze, Milano, Mantova e Ferrara tra fine XIV e fine XV secolo"
 • Publicació: De l’ambassadeur: les écrits relatifs à l’ambassadeur et à l’art de négocier du Moyen âge au début du XIXe siècle
 • Edició: ed. de Stefano Andretta, Stéphane Péquignot i Jean-Claude Waquet, Roma: École française de Rome, 2015, p. 113-161.
 • Categoria: ,

 • Autor: Cruselles Gómez, José Mª
 • Títol: "La clientela borgiana en los archivos notariales valencianos"
 • Publicació: Revista Borja. Revista de l’IIEB
 • Edició: 2 (2008-2009) [=Actes del II Simposi Internacional sobre els Borja (València-Gandia, 21-23 de novembre de 2007)], p. 187-190.
 • Categoria: , ,

 • Autor: Cuella, Ovidio
 • Títol: Bulario aragonés de Benedicto XIII
 • Edició: 4 vol., Saragossa: Institución Fernando el Católico (CSIC), 2003-2009.
 • Categoria: ,

 • Autor: Delle Donne, Fulvio
 • Títol: Alfonso il Magnanimo e l’invenzione dell’umanesimo monarchico
 • Edició: Roma: ISIME, 2015.
 • Categoria: ,

 • Autor: Delle Donne, Fulvio
 • Títol: "Gaspar Pelegrí e le origini catalane della storiografia umanistica alfonsina"
 • Publicació: Arxiu de Textos Catalans Antics
 • Edició: 30 (2011-2013), p. 563-608.
 • Categoria: ,

 • Autor: Desnoyers, Edmond
 • Títol: La statue de Dunois et l’autographe du pape Calixte III du Musée de Jeanne d’Arc
 • Edició: Orleans: H. Herluisson, 1896.
 • Categoria: ,

 • Autor: Escartí, Vicent Josep
 • Títol: "La representació social del poder i la festa al Tirant i a la cort dels Borja"
 • Publicació: La novel·la de Joanot Martorell i l’Europa del segle XV
 • Edició: 2 vol., València, 2011.
 • Categoria: , ,

 • Autor: Esteve, Francesc
 • Títol: "Las bulas de Calixto III sobre el Estudio General de Lérida"
 • Publicació: Analecta Sacra Tarraconensia
 • Edició: 63-64 (1990), p. 257-284.
 • Categoria: ,

 • Autor: Esteve, Francesc
 • Títol: "Las Bulas pontificias concedidas al Estudio General de Lérida: siglos XIII-XVI"
 • Publicació: Revista de Historia Jerónimo Zurita
 • Edició: 72 (1997), p. 195-209.
 • Categoria: ,

 • Autor: Ferrando, Antoni
 • Títol: Sant Vicent Ferrer en la historiografia, la literatura, l’hagiografia i l’espiritualitat al segle XV
 • Edició: València: Institució Alfons el Magnànim, 2013.
 • Categoria: ,

 • Autor: Fita, Fidel
 • Títol: "Restos mortales de Calixto III y Alejandro VI"
 • Publicació: Boletín de la Real Academia de la Historia
 • Edició: XVIII (1891), p. 159-166.
 • Categoria: , ,

 • Autor: Hofmann, G.
 • Títol: "Papst Kalixt III. und die Frage der Kircheneinheit im Osten"
 • Publicació: Miscellanea Giovanni Mercati
 • Edició: III (Ciutat del Vaticà: Biblioteca Apostolica Vaticana, 1956), p. 209-237.
 • Categoria: ,

 • Autor: Llop Català, Miguel
 • Títol: "Los papas valencianos Calixto III y Alejandro VI"
 • Publicació: Anales Valentinos
 • Edició: 8 (València, 1982), p. 229-264.
 • Categoria: , ,

 • Autor: López Rodríguez, Carlos (dir.); Borau, Cristina; Canellas, Beatriz; Conde, Rafael; López, Gloria; Pujades, Ramon; Riera, Jaume; Toldrà, Maria
 • Títol: Diplomatari Borja: Documents de l'Arxiu de la Corona d'Aragó (1416-1458)
 • Edició: 2-4, València: Edicions 3i4; IIEB, 2004-2007.
 • Observacions: Diplomatari Borja, 2: Documents de l’Arxiu de la Corona d’Aragó (1416-1429), València: Edicions 3i4, 2004, ed. de Carlos López Rodríguez (dir.), Cristina Borau, Beatriz Canellas, Rafael Conde, Gloria López de la Plaza, Ramon J. Pujades, Jaume Riera, Maria Toldrà; Diplomatari Borja, 3: Documents de l’Arxiu de la Corona d’Aragó (1429-1444), València: Edicions 3i4; IIEB, 2005, ídem; Diplomatari Borja, 4: Documents de l’Arxiu de la Corona d’Aragó (1444-1458), València: Edicions 3i4; IIEB, 2007, ídem.
 • Categoria: ,

 • Autor: López, A.
 • Títol: Bullarium franciscanum
 • Edició: Archivo Iberoamericano, III-3 (1943).
 • Categoria: ,

 • Autor: Maiorino, Marco (a cura de)
 • Títol: Diplomatica Pontificia. Tavole. Silloge di scritture dei registri papali da Innocenzo III ad Alessandro VI (1198-1503)
 • Edició: Roma: Archivum Secretum Vaticanum, 2015 (Subsidia studiorum, 5).
 • Categoria: , ,

 • Autor: Marinescu, Constantin
 • Títol: "Le Pape Calliste III, Alphonse V d’Aragon, roi de Naples, et l’offensive contre les Turcs"
 • Publicació: Académie Roumaine. Bulletin de la section historique
 • Edició: (1935).
 • Categoria: ,

 • Autor: Martín i Ros, Rosa Maria; Company i Climent, Ximo
 • Títol: "El tern del papa Calixt III conservat a Lleida"
 • Publicació: Els Montcada i Alfons de Borja a la Seu Vella de Lleida
 • Edició: Lleida, 1991, p. 123-139.
 • Categoria: ,

 • Autor: Martínez, Luis Pablo
 • Títol: "La promoció d’Alfons de Borja al bisbat de València i la política d’Alfons el Magnànim. Església i finances estatals a l’entorn de la guerra de Castella de 1429-1430"
 • Publicació: Xàtiva, els Borja: Una projecció europea. Catàleg de l’exposició
 • Edició: I (Xàtiva: Ajuntament de Xàtiva, 1995), p. 277-290.
 • Categoria: ,
Pàgina 1 de 3123

Ús de cookies

Aquest lloc web utilitza cookies per millorar la teva experiència d'usuari. Si continues navegant-hi estàs donant el teu consentiment a l'acceptació de les cookies.
Què són les cookies? ACEPTAR

Aviso de cookies