Bibliografia Borja

Total de referències bibliogràfiques actualment: 1611

Resultats de la cerca per: Toldrà

 • Autor: Arrizabalaga, Jon; Fernández de Córdova, Álvaro; Toldrà, Maria
 • Títol: Cèsar Borja cinc-cents anys després (1507-2007). Tres estudis i una antologia
 • Edició: València: Tres i Quatre; IIEB, 2009 (Biblioteca Borja Minor, 2).
 • Observacions: Conté: Álvaro Fernández de Córdova Miralles, “Cèsar Borja en el seu context històric: entre el pontificat i la monarquia hispànica” (p. 11-98 [accés]); Jon Arrizabalaga, “Els metges valencians d’Alexandre VI i Cèsar durant l’aparició del ‘mal francès’ a Europa, i els primers tractats sobre la malaltia” (p. 99-130); Maria Toldrà, “Set cartes catalanes de Cèsar Borja” (p. 131-193 [accés]); M. Toldrà, "Cèsar Borja: una antologia" (p. 195-484).
 • Categoria: ,

 • Autor: Batllori, Miquel; Requesens, Joan; Toldrà, Maria (ed.)
 • Títol: Epistolari català dels Borja
 • Edició: València: Tres i Quatre; IIEB, 2017 (Biblioteca Borja, 7).
 • Observacions: Ressenyes: Anuario de Historia de la Iglesia, 27 (2018), p. 532 (A. Fernández de Córdova): Caràcters, 84 (2018), p. 38 (Joan Iborra); Els Marges, 115 (primavera 2018), p. 116-117 (Laia de Ahumada); Revista Borja. Revista de l'IIEB, 6 (2017-2018) (Pep Vila Medinyà, accés)
 • Categoria: , ,

 • Autor: Borja, Francesc de
 • Títol: Diari
 • Edició: ed. i trad. de Joan Iborra, amb la col·laboració de Maria Toldrà, pròleg de Josep M. Benítez, València: Tres i Quatre; IIEB, 2010 (Biblioteca Borja Minor, 4).
 • Categoria: ,

 • Autor: Gregorovius, Ferdinand
 • Títol: Lucrezia Borgia nach Urkunden und Korrespondenzen ihrer eigenen Zeit
 • Edició: 2 vol., Stuttgart, 1874, 2 vol., Stuttgart, 1875, 2a ed, 2 vol., Stuttgart, 1876, 3a ed. Berlín; Stuttgart, 1906, 4a ed. Stuttgart; Berlin, 1911, 5a ed. Stuttgart; Berlin, 1920, 6a ed. Stuttgart; Berlín, 1925, 7a ed.
 • Observacions: Lucrezia Borgia nach Urkunden und Briefen ihrer eigenen Zeit, Munic, 1923. Amb epíleg de H. Lutz, Munic, 1982. Amb epíleg de H. Lutz, Munic, 1991. || Lucrezia Borgia, nach Urkunden und Korrespondenzen ihrer eigenen Zeit, Berlín, 1931. || Lucrezia Borgia nach Urkunden und Briefen ihrer eigenen Zeit, Viena; Leipzig, 1937. Viena; Leipzig, 1939. || Lucrezia Borgia, nach Urkunden und Korrespondenzen ihrer eigenen Zeit, Colònia, 1950. || Lucrezia Borgia, nach Urkunden und Korrespondenzen ihrer eigenen Zeit, amb epíleg de H. Krey, Dresden, 1952. || Lucrezia Borgia nach Urkunden und Briefen ihrer eigenen Zeit, amb epíleg de H. Herz, Leipzig, 1966. || Lucrezia Borgia nach Urkunden und Briefen ihrer eigenen Zeit, adaptació d’E. Josten, [Essen], [1984]. || Lucrecia Borgia. Fürstin der Renaissance, Augsburg, 1997. || Edició electrònica: http://gutenberg.spiegel.de/gregorov/borgia/borgia.htm || Lucretia Borgia, According to Original Documents and Correspondence of Her Day, traducció de J. L. Garner, Nova York, [1903]. Traducció de J. L. Garner, Nova York, 1908. Traducció de J. L. Garner, Nova York, 1915. Traducció de J. L. Garner, Nova York, [1968]. || Lucretia Borgia, According to Original Documents and Correspondence of Her Day, traducció de J. L. Garner, Londres, 1904. Traducció de J. L. Garner, Londres, 1908. ed. de L. Goldscheider, traducció de J. L. Garner, Londres, 1948. Traducció de C. MacNab, Londres, 1969. || Lucrezia Borgia, the Daughter of Pope Alexander VI. A Chapter from the morals of the Italian Renaissance, traducció de J. L. Garner, edició de L. Goldscheider, Londres, 1948. || Lucrezia Borgia: a Chapter from the Morals of the Italian Renaissance, traducció de J. L. Garner, edició de L. Goldscheider, Nova York, 1948. || Lucrecia Borgia, según los documentos y correspondencia de su propio tiempo, traducció de P. J. Solas, Madrid, 1876. Traducció de l’Equipo de Redacción del Círculo de Amigos, Madrid; Alcobendas, 1975. || Lucrecia Borgia a base de documentos y correspondencias de su época, traducció de S. M. Neuschlosz, Buenos Aires, 1944. Traducció de S. M. Neuschlosz, Mèxic, 1985. || Lucrecia Borgia, según los documentos y correspondencia de su propio tiempo, traducció, pròleg i notes d’A. Escarpizo, Barcelona, 1962. || Lucrecia Borgia: la hija del papa de Xàtiva, Xàtiva: Ulleye, 2019. || Lucrècia Borja a partir de documents i epistolaris del seu temps, pròleg d'Eulàlia Duran, ed. de Maria Toldrà, traducció de Sebastià Moranta. València: Tres i Quatre; IIEB, 2007 (Biblioteca Borja, 4). || Lucrèce Borgia, d’après les documents originaux et les correspondances contemporaines, 2 vol., traducció de P. Regnaud, París, 1876. Edició electrònica: BNF, http://gallica.bnf.fr || Borgia Lucrezia egykorú okiratok és levelezések nyomán, Budapest, 1886. || Lucrezia Borgia, secondo documenti e carteggi del tempo, traducció de R. Mariano, Florència, 1874. Traducció de R. Mariano, Florència, 1883, 2a ed. Traducció de R. Mariano, Florència, 1885. A cura d’A. M. Arpino, Roma, 1968. A cura d’A. Romano, introducció de M. Martelli, traducció de L. Quattrocchi, Roma, 1978. A cura d’A. M. Arpino, La Spezia, 1982. A cura d’A. Romano, introducció de M. Martelli, traducció de L. Quattrocchi, Roma, [1983]. Introducció de L. Gatto, traducció d’A. M. Arpino, Roma, 2004. || Lucrezia Borgia. La leggenda e la storia, Milà, 1932. Milà, 1990. || La vita di Lucrezia Borgia, l’angelo nero, [Milà], 1985. || Lucrezia Borgia, duchessa di Ferrara, ed. de G. Gruppioni, Ferrara, 2002 [ed. parcial]. || Lukrecya Borgia, według dokumentów i korespondencyj współczesnych, traducció de F. H. Lewestam, Varsòvia, 1877. || Lucrezia Borgia. Život papine kćeri, traducció de B. Kojić, Zagreb, 1939. || Lukrecija Borđija, traducció de B. Kojić, Belgrad, 1966.
 • Categoria: ,

 • Autor: Gregorovius, Ferdinand
 • Títol: Lucrècia Borja a partir de documents i epistolaris del seu temps
 • Edició: pròleg d'Eulàlia Duran, ed. de Maria Toldrà, trad. de Sebastià Moranta, València: Tres i Quatre; IIEB, 2007 (Biblioteca Borja, 4).
 • Categoria: ,

 • Autor: Klabund
 • Títol: Els Borja. Història d'una família
 • Edició: trad. de Josep Murgades, ed. de Maria Toldrà, València: Tres i Quatre; IIEB, 2011 (Biblioteca Borja Minor, 5).
 • Categoria: ,

 • Autor: La Parra, Santiago; Toldrà, Maria (ed.)
 • Títol: Francesc de Borja (1510-1572), home del Renaixement, sant del Barroc / Francisco de Borja (1510-1572), hombre del Renacimiento, santo del Barroco. Actes del Simposi Internacional (Gandia, 25-27 d’octubre – València, 4-5 de novembre de 2010)
 • Edició: Gandia: CEIC Alfons el Vell; IIEB; AC/E, 2012
 • Observacions: Contingut: Santiago LA PARRA LÓPEZ, “Introducción”; SECCIÓ I: FRANCESC DE BORJA, IV DUC DE GANDIA: Miquel ALMENARA SEBASTIÀ i Juan Francisco PARDO MOLERO, “Borja-Centelles: una polémica relación familiar en la Valencia del XVI”; Manuel ARDIT LUCAS, “El ducat de Gandia en el mapa senyorial valencià (cap a 1540): una primera aproximació”; Enrique GARCÍA HERNÁN, “Francisco de Borja y su familia”; Santiago LA PARRA LÓPEZ, “Francisco de Borja y Gandía: la formación del cortesano”; Mariano PESET i Pilar GARCÍA TROBAT, “El nacimiento de la primera Universidad de la Compañía de Jesús”; Francesc PONS FUSTER, “Cultura i religió a Gandia a la primera meitat del segle XVI”. SECCIÓ II: FRANCESC DE BORJA, CORTESÀ I VIRREI: Rosa M. ALABRÚS IGLESIAS, “Francisco de Borja y España”; Ricardo GARCÍA CÁRCEL, “Cataluña y la monarquía en tiempos de Francisco de Borja”; Bernat HERNÁNDEZ, “Bandos y piratería en la Cataluña del siglo XVI. Las actuaciones del virrey Francisco de Borja (1539-1541)”; José MARTÍNEZ MILLÁN, “Francisco de Borja y la corte”; Federico PALOMO, “Entre vericuetos cortesanos y empresas religiosas. Francisco de Borja y el mundo portugués de mediados del siglo XVI”; Mª de los Ángeles PÉREZ SAMPER, “La vida cotidiana en tiempos de Francisco de Borja (1510-1572)”; Manuel RIVERO RODRÍGUEZ, “Francisco de Borja e Italia”. SECCIÓ III: FRANCESC DE BORJA, III GENERAL DE LA COMPANYIA DE JESÚS: Josep Maria BENÍTEZ I RIERA, S. I., “El gobierno de Borja en la Compañía de Jesús”; José Luis BETRÁN, “La construcción de la gloria de la Compañía en tiempos de Francisco de Borja”; Javier BURRIEZA SÁNCHEZ, “La expansión de la Compañía de Jesús en España bajo la mirada de Francisco de Borja”; Pierre-Antoine FABRE, “Les premiers temps de la mission américaine de la Compagnie de Jésus à l’époque du généralat de Francisco de Borja”; Doris MORENO, “Francisco de Borja y la Inquisición”; Manuel PEÑA DÍAZ, “Las censuras en tiempos de Francisco de Borja”; Manuel RUIZ JURADO, S. I., “El sacerdocio jesuítico de san Francisco de Borja (1551-1554)”. SECCIÓ IV: LA CREACIÓ DE LA IMATGE DEL SANT DUC: Bonaventura BASSEGODA, “La iconografia de sant Francesc de Borja. Una primera aproximació a partir de l’estampa”; María BERNAL, “Aspectos teatrales en las fiestas de canonización y beatificación de Francisco de Borja”; Marià CARBONELL BUADES, “Col·leccionistes borgians en època barroca: una dama, un cardenal, un poeta”; Eulàlia DURAN, “Francesc de Borja segons la societat barcelonina coetània”; Borja FRANCO LLOPIS, “Propaganda, misión y oración privada. Usos y funciones artísticas en torno a san Francisco de Borja”; Rafael GARCÍA MAHÍQUES, “El concepto icónico de san Francisco de Borja elaborado por los jesuitas a partir de la adquisición del palacio ducal de Gandía”; Maricarmen GÓMEZ MUNTANÉ, “Francisco de Borja y la música: autor y promotor”; Joan IBORRA, “Joan Baptista Roig i l’Origen ilustre de los Borjas”; Ida MAURO, “La diffusione del culto di san Francesco Borgia a Napoli tra feste pubbliche e orgoglio nobiliare”; Joan NADAL CAÑELLAS, S. I., “Els dibuixos catequètics dels jesuïtes i Francesc de Borja”; Joan REQUESENS, “Un prisat al manteu de Francesc de Borja o el profetisme en la biografia d’un sant”; Alfonso RODRÍGUEZ G. DE CEBALLOS, “Francisco de Borja, promotor de la arquitectura jesuítica en España, Italia y América”
 • Categoria: ,

 • Autor: La Parra, Santiago; Toldrà, Maria (ed.)
 • Títol: "Francesc de Borja (1510-1572), home del Renaixement, sant del Barroc / Francisco de Borja (1510-1572), hombre del Renacimiento, santo del Barroco. Actes del Simposi Internacional (Gandia, 25-27 d’octubre – València, 4-5 de novembre de 2010)"
 • Publicació: Revista Borja. Revista de l'IIEB
 • Edició: 4 (2012-2013).
 • Observacions: Accés (RB); Accés (RACO)
 • Categoria: ,

 • Autor: López Rodríguez, Carlos (dir.); Borau, Cristina; Canellas, Beatriz; Conde, Rafael; López, Gloria; Pujades, Ramon; Riera, Jaume; Toldrà, Maria
 • Títol: Diplomatari Borja: Documents de l'Arxiu de la Corona d'Aragó (1416-1458)
 • Edició: 2-4, València: Edicions 3i4; IIEB, 2004-2007.
 • Observacions: Diplomatari Borja, 2: Documents de l’Arxiu de la Corona d’Aragó (1416-1429), València: Edicions 3i4, 2004, ed. de Carlos López Rodríguez (dir.), Cristina Borau, Beatriz Canellas, Rafael Conde, Gloria López de la Plaza, Ramon J. Pujades, Jaume Riera, Maria Toldrà; Diplomatari Borja, 3: Documents de l’Arxiu de la Corona d’Aragó (1429-1444), València: Edicions 3i4; IIEB, 2005, ídem; Diplomatari Borja, 4: Documents de l’Arxiu de la Corona d’Aragó (1444-1458), València: Edicions 3i4; IIEB, 2007, ídem.
 • Categoria: ,

 • Autor: Parisi, Ivan; Toldrà, Maria
 • Títol: Diplomatari Borja: Archivio di Stato de Roma: Documents dels protocols de Camillo Beneimbene (1479-1505)
 • Edició: 5, València: Tres i Quatre; IIEB, 2014.
 • Categoria: ,

 • Autor: Requesens i Piquer, Joan
 • Títol: El poder i la profecia: de la teoria a la pràctica borgiana
 • Edició: pòrtic d’Eulàlia Duran i Maria Toldrà, València: Edicions Tres i Quatre; IIEB, 2016 (Biblioteca Borja, 6).
 • Categoria: ,

 • Autor: Roig de la Penya, Joan Baptista; Iborra, Joan (ed.); Toldrà, Maria (ed.)
 • Títol: Progenie clara y origen de la antiquísima y noble familia de Borja: La primera crònica sobre els Borja
 • Edició: València: Edicions Tres i Quatre; Institut Internacional d'Estudis Borgians, 2019 (Biblioteca Borja Minor, 6).
 • Categoria: ,

 • Autor: s.n.
 • Títol: Missale pontificis in Nativitate Domini
 • Edició: 2 vol., València: Edicions Tres i Quatre; IIEB, 2011.
 • Observacions: Ed. facsímil, amb estudi introductori de Maria Toldrà, “Breu introit a una nova edició del missal de Nadal del papa Alexandre VI Borja”.
 • Categoria: , ,

 • Autor: Toldrà, Maria
 • Títol: "El P. Batllori i els Borja"
 • Publicació: La saviesa cordial de Batllori. Semblances en el centenari del seu naixement
 • Edició: Barcelona: Barcino, 2009, p. 26-34.
 • Categoria: ,

 • Autor: Toldrà, Maria
 • Títol: "Un fals borgià amb una cobla d’Ausiàs Marc (o de Jaume Roig)"
 • Publicació: «Sou lo que podeu mostrar que haveu begut d’aquesta font»: Homenatge al professor Albert Rossich
 • Edició: Catarroja; Barcelona: Afers, 2023, p. 485-495.
 • Categoria: ,

 • Autor: Toldrà, Maria (ed.)
 • Títol: "Els fills del senyor papa. Cinquè centenari de la mort de Cèsar Borja (1507-2007). Actes del II Simposi Internacional sobre els Borja (València-Gandia, 21-23 de novembre de 2007)"
 • Publicació: Revista Borja. Revista de l’IIEB
 • Edició: 2 (2008-2009).
 • Observacions: Accés (RB); Accés (RACO).

  Contingut: Nota editorial (p. 1-2). | Joan F. Mira, Sobre el poder, fatal, de la llegenda (p. 3-11). | Júlia Benavent, Poemes inèdits sobre Cèsar Borja (p. 13-20). | Eulàlia Duran, Els Borja i els escriptors valencians coetanis (p. 21-38). | Massimo Miglio, L’Infant romà (p. 39-53). | Ivan Parisi, Els Escrivà, parents dels Borja: una continuació (p. 55-79). | Santiago La Parra, El ducado de Gandía y la memoria familiar de san Francisco de Borja (p. 81-103). | Luis Pablo Martínez Lluís Cerveró, Miquel Batllori i la renovació de la historiografia sobre els Borja des dels arxius valencians (p. 105-140). | Francesco Senatore, Callisto III nelle corrispondenze diplomatiche italiane. La documentazione sui Borgia nell’Archivio di Stato di Siena (p. 141-186). | José Mª Cruselles Gómez, La clientela borgiana en los archivos notariales valencianos (p. 187-190). | José Luis Pastor Zapata, Documentación sobre los Borja, duques de Gandía, en los fondos de Osuna del Archivo Histórico Nacional (Toledo): 1485-1543 (p. 191-199). | Álvaro Fernández de Córdova Miralles, El pontificado de Alejandro VI (1492-1503). Aproximación a su perfil eclesial y a sus fondos documentales (p. 201-309). | Bruno Figliuolo, La corrispondenza diplomatica italiana su Alessandro VI: uno sguardo sommario (p. 311-313). | Anna Maria Oliva, Cesare e Lucrezia Borgia negli archivi e nelle biblioteche italiane. Alcune riflessioni (p. 315-323). | Marià Carbonell i Buades, Cèsar Borja i l’art: tres episodis (p. 325-357). | Adele Condorelli, El cardenal Rodrigo de Borja mecenas de Francesco Pagano y Paolo da San Leocadio (p. 359-378). | Ximo Company, Àngels borgians amb música i policromia de Déu (p. 379-407). | Anna Muntada Torrellas, Els “Llibres de les Històries de Titus Livi” del cardenal Roderic de Borja (Biblioteca del Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, manuscrits g.I.7., g.I.6. i g.I.5.) (p. 409-460). | Silvia Maddalo, El retrat d’Alexandre VI Borja com a imatge del poder (p. 461-481). | Carmen Morte, Luisa de Borja y Aragón, duquesa de Villahermosa y condesa de Ribagorza. La familia Borja del siglo XVI en Aragón (p. 483-527). | M. Carmen Gómez Muntané, La música en tiempos de Alejandro VI (p. 529-540). | María Bernal, Fiestas auriseculares en honor de san Francisco de Borja (p. 541-591). | Francesco Senatore, Recensió de Diplomatari Borja, 2-4, València, 2004-2007 (p. 593-596). | Resums / Abstracts (p. 597-610).

 • Categoria: ,

 • Autor: Toldrà, Maria; Huguet-Termes, Teresa
 • Títol: "La butlla de la legació de Roderic de Borja ad regna Hispaniarum, copiada per Joan Feixes, servidor de Calixt III (BC, ms. 482)"
 • Publicació: Revista Borja. Revista de l’IIEB
 • Edició: 3 (2010-2011), p. 85-111.
 • Categoria: ,

 • Autor: Woodward, W. H.
 • Títol: Cesare Borgia, a biography
 • Edició: Londres: Chapman & Hall, 1913.
 • Observacions: Cèsar Borja, pròleg de Júlia Benavent, ed. de Maria Toldrà, València: Tres i Quatre; IIEB, 2005 (Biblioteca Borja, 3).
 • Categoria: ,

Ús de cookies

Aquest lloc web utilitza cookies per millorar la teva experiència d'usuari. Si continues navegant-hi estàs donant el teu consentiment a l'acceptació de les cookies.
Què són les cookies? ACEPTAR

Aviso de cookies