Resultats de la cerca per: Tot

Reg. Suppl. 967, 120v

 • Signatura:
 • Data: 1493/01/24
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Contingut: A favor de Martín de Montiel. Es demana afegir a les lletres que s’estan preparant sobre la súplica presentada que el benefici estava vacant per la renúncia de Blas de Hervás, clergue de Toledo, en mans del papa Alexandre VI, que l’havia admès i havia concedit el benefici a Gudiel [de Cervatos]. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape A. card. S. Anastasie”.
 • Observacions: La butlla corresponent es troba al reg. Vat. 774, ff. 269v-271r.

Reg. Suppl. 967, 114r

 • Signatura:
 • Data: 1492/12/14
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Els suplicants Guillem Ramon (“Raymundi”), Beatriu de Peralta, vídua del difunt Andreu de Romeu?, laic, Joana “etiam” de Peralta, muller de Jaume Mato?, “etiam” laic, Andreua La Guria o Geria?, “mulieris etiam relicte quondam” Martín de las Yeguas, laic, Pere “etiam” de las Yeguas, “eiusdem Andreu nati ac Isabelle” del difunt Martín “etiam” de las Yeguas, laic, i Isabel Peralta, infant de la ciutat de Sarinyena, respectivament de les diòcesis de Lleida, Saragossa i Osca, havien exposat al papa Alexandre VI que Jaume ?, “pro clerico se gerente”, tutor de la nena, s’havia apoderat dels béns de l’herència del difunt Jaume de Peralta, laic de la diòcesi de Lleida, i que ells l’havien citat davant de Laurent [Allemand de Laval], bisbe de Grenoble, “qui pro conservatore visitatoris studii tholosani”, el qual havia permès al suplicant Bernat Albert, vicari de l’església parroquial de Santa Maria de Monteconi?, a la diòcesi de Lleida, representar els suplicants en la citació a la ciutat de Tolosa. // Els suplicants i el mateix Bernat sol·liciten que es creï una comissió per jutjar sobre el cas. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape A. card. S. Anastasie”.
 • Redacció: Leonello Chiericato, bisbe de Concordia

Reg. Suppl. 967, 113r

 • Signatura:
 • Data: 1493/01/13
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El difunt Gabriel Vallès, prevere, posseïa un benefici simple perpetu a l’altar de l’església parroquial de la ciutat de Maó, a la diòcesi de Mallorca, que “de jure patronatus laicorum existit”, en la fundació del qual s’establia que només l’obtindria el prevere més prop en parentiu al fundador. Més tard s’havia obert una causa entre un cert Sebastià Huguet, “assertum se clericum”, parent del fundador, i el suplicant Remigi Morlà, prevere de Mallorca i parent més pròxim del fundador, davant de Miquel Diva?, canonge de la mateixa ciutat. Com que mentrestant el jutge havia mort i la causa restava indecisa, Sebastià havia ocupat indegudament el benefici. // Remigi suplica que es creï una comissió de prohoms per jutjar sobre la causa. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape A. card. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Antonio Sangiorgio, bisbe d'Alexandria
 • Observacions: Una altra súplica sobre el mateix afer amb data 1493/01/28 es troba al reg. Suppl. 968, f. 141r.

Reg. Suppl. 967, 112r

 • Signatura:
 • Data: 1493/01/10
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Joan i Pere, fills del difunt Lluís Boïl (“Boyl”), laics de la diòcesi de València, supliquen que es creï una comissió de prohoms per jutjar sobre la distribució dels béns que el pare els va deixar en el seu testament. “Fiat R[odericus]”.
 • Redacció: Giovanni Antonio Sangiorgio, bisbe d'Alexandria

Reg. Suppl. 967, 110r

 • Signatura:
 • Data: 1493/01/09
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Juan de Val de Colmenas, mitjà porcionari de l’església de Conca, de 21 anys d’edat, suplica que se li concedeixi la gràcia especial d’una dispensa per poder obtenir qualsevol tipus de benefici malgrat el defecte d’edat. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape A. card. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Antonio Sangiorgio, bisbe d'Alexandria

Reg. Suppl. 967, 109r-109v

 • Signatura:
 • Data: 1493/01/11
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Álvaro de Brachamont [Bracamonte], clergue de la diòcesi d’Àvila, havia renunciat en mans del papa Alexandre VI la porció prestimonial del lloc de La Horcajada (“Orcahada”) que posseïa en aquella diòcesi. // El mateix Álvaro i Francisco de Cueto, clergue de Burgos, familiar i continu comensal de Battista [Orsini], cardenal de Santa Maria Nova, supliquen que s’admeti la renúncia i que es concedeixi el benefici a Francesc. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape A. card. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Sacchi, bisbe de Ragusa

Reg. Suppl. 967, 108v

 • Signatura:
 • Data: 1492/11/29
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Gabriel Roís, preceptor de la preceptoria de la casa de Sant Antoni de la ciutat de Mallorca, de l’orde de Sant Agustí, dependent del monestir de Sant Antoni de Vic, suplica que s’ordeni al bisbe de Mallorca, o a un vicari seu, que es creï una comissió per jutjar si ell té dret als beneficis que ocupava en virtut de certes prerrogatives. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape A. card. S. Anastasie”.

Reg. Suppl. 967, 102v-103r

 • Signatura:
 • Data: 1493/01/08
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: L’església parroquial “seu” priorat de San Pietro de Montebello, a la diòcesi de Casale Monferrato, de l’orde de Sant Agustí, que depenia del monestir de Sant Ruf, extramurs de València, del mateix orde, vacant per la mort d’Esteve de Vallès o Valls, el seu últim possessor, havia estat concedit per l’autoritat apostòlica a Antonio Doyr?, canonge del citat monestir. // Antonio, que té dubtes sobre la concessió, sol·licita que se li’n faci una nova provisió. “Concessum ut petitur A. car. s. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Antonio Sangiorgio, bisbe d'Alexandria

Reg. Suppl. 967, 102v

 • Signatura:
 • Data: 1493/01/08
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Rodrigo de Cabredo, clergue de la diòcesi de Saragossa, escriptor de lletres apostòliques, familiar i continu comensal del papa Alexandre VI, suplica que se li concedeixi la gràcia especial de la provisió de l’església parroquial de Villora (“Villoro”), a la diòcesi de Conca, vacant per la mort de Pedro de Vera, el seu últim possessor. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape A. card. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Antonio Sangiorgio, bisbe d'Alexandria
 • Observacions: Sobre la provisió del mateix benefici vegeu també reg. Suppl. 966, ff. 190v-191r.

Reg. Suppl. 967, 102r-102v

 • Signatura:
 • Data: 1493/01/08
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El benefici simple sota la invocació dels Sants Miquel i Vicenç de l’església del monestir de Sant Salvador de Breda (“Brega”), a la diòcesi de Girona, havia estat concedit per l’autoritat apostòlica a Pere Mas, clergue de Girona. Més tard, un cert Vicenç Symas?, que “pro clerico se gerit”, impugnà la seva possessió davant de Guglielmo de Perreriis, auditor del sacre palau apostòlic. // Pere suplica que s’ordeni a l’auditor, en cas de “si neutri”, que li concedeixi la gràcia especial de la provisió del benefici. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape A. card. S. Anastasie”.
 • Redacció: Francesco Soderini, bisbe de Volterra
 • Observacions: Sobre el mateix afer vegeu també reg. Suppl. 967, f. 088v.

Reg. Suppl. 967, 098r

 • Signatura:
 • Data: 1493/01/05
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Contingut: Alfonso Librero sol·licita d’afegir a les lletres que s’estan preparant sobre la seva súplica que el difunt Pedro [de Vera], possessor de la dita església, era familiar i continu comensal del difunt Stefano [Nardini], cardenal de Santa Maria transtiberina, anomenat de Milà. “Concessum ut petitur A. card. S. Anastasie”.
 • Redacció: Francesco Soderini, bisbe de Volterra
 • Observacions: La súplica corresponent es troba al reg. Suppl. 966, ff. 190r-191r i ff. 252v-253r.

Reg. Suppl. 967, 096r-096v

 • Signatura:
 • Data: 1493/01/09
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El clergue Andrés Núñez (“Nunii”) havia renunciat en mans d’un cert executor apostòlic les porcions prestimonials dels llocs d’Algete, Balaguera (“Valaguera”) i Cedillo (“Zedillo”), que posseïa a la diòcesi de Toledo. El mateix executor havia admès la renúncia i havia concedit als suplicants, el prior i la comunitat del monestir de San Bartolomé de Lupiana, de l’orde de San Jeroni, a la mateixa diòcesi, d’annexar-les i incorporar-les i a Andrés, per les despeses, una pensió anual sobre els fruits, les rendes i els ingressos dels citats beneficis. // Com que Fernando “etiam” Núñez, de la ciutat d’Alcalá de Henares i pare del dit Andrés, estava sota sospita dels inquisidors de l’herètica pravitat, els suplicants sol·liciten que ell sigui declarat no hàbil per percebre la seva pensió. “Concessum ut petitur in presentia d.n. pape A. card. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Antonio Sangiorgio, bisbe d'Alexandria

Reg. Suppl. 967, 095v-096r

 • Signatura:
 • Data: 1493/01/09
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Contingut: A favor de Juan Cornejo. A la súplica presentada no s’havia expressat que s’havia obert una causa davant del lloctinent del bisbe d’Alexandria, auditor del sacre palau apostòlic, entre Gonzalo Ramírez i el suplicant Juan Cornejo sobre la possessió d’una canongia amb prebenda, que restava indecisa. Es demana afegir a les lletres que s’estan preparant sobre la súplica la notícia de la dita causa amb el nom i els cognoms dels actors. “Concessum ut petitur in presentia d.n. pape A. card. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Antonio Sangiorgio, bisbe d'Alexandria
 • Observacions: La butlla corresponent es troba al reg. Vat 777, ff. 247r-250v

Reg. Suppl. 967, 094r

 • Signatura:
 • Data: 1493/01/07
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El priorat de Sant Benet de la ciutat de Catalayud (“Calataiunbio”), de l’orde del mateix Sant, a la diòcesi de Tarassona, vacant havia estat concedit per l’abat del monestir de Sant Salvador de Oña?, del mateix orde, a la diòcesi de Burgos, que havia de decidir sobre la seva provisió, al suplicant Pedro Gutierrez de Castrillo, monjo del mateix monestir. // Pedro, que té dubtes sobre la concessió, sol•licita que se li’n faci una nova provisió. “Concessum ut petitur in presentia d.n. pape A. card. S. Anastasie”.
 • Redacció: Leonello Chiericato, bisbe de Concordia
 • Observacions: Sobre el mateix afer vegeu també reg. Suppl. 966, ff. 148r-148v.

Reg. Suppl. 967, 088v

 • Signatura:
 • Data: 1492/12/26
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El benefici simple sota la invocació dels Sants Miquel i Vicent de l’església del monestir de Sant Salvador de Breda (“Breya”), a la diòcesi de Girona, havia estat vacant durant tant de temps que la seva col·lació havia retornat a la seu romana. Mentrestant, però, un cert Pere Mas l’havia ocupat. // Andreu Valerius, clergue de la diòcesi de Girona, suplica que se li concedeixi la gràcia especial de la provisió del benefici. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape A. card. S. Anastasie”.
 • Redacció: Francesco Soderini, bisbe de Volterra

Reg. Suppl. 967, 086r-086v

 • Signatura:
 • Data: 1492/11/05
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI concedeix “motu proprio” a Francesc Jasay?, clergue de la diòcesi de Girona, familiar i continu comensal seu, la provisió de la domeria de “villa longua de la stexqua? vulgariter sic nuncupata” [Vilallonga de Ter?], a la diòcesi d’Elna vacant per la mort de Guillerm Fernós, el seu últim possessor. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape A. card. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Antonio Sangiorgio, bisbe d'Alexandria

Reg. Suppl. 967, 082r

 • Signatura:
 • Data: 1492/12/03
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: L’església parroquial de Santa Maria de Conques, a la diòcesi d’Urgell, havia quedat vacant perquè Francesc de Sellera, el seu últim rector, l’havia ocupat sense ésser promogut als graus necessaris per administrar-la. // Bernat de Corbera, clergue de la diòcesi de Barcelona, familiar del papa Alexandre VI, suplica que se li concedeixi la gràcia especial de la provisió del benefici. “Concessum ut petitur in presentia d.n. pape A. card. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Antonio Sangiorgio, bisbe d'Alexandria

Reg. Suppl. 967, 076r

 • Signatura:
 • Data: 1493/01/09
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Francisco de Aguilar, prevere frare de l’Hospital de Sant Joan de Jerusalem, capellà de Frederic d'Aragó príncep d'Altamura, havia exposat al papa Alexandre VI que, essent frare de l’orde dels frares eremites de Sant Jeroni, havia obtingut una llicència per passar a l’orde de l’Hospital en virtut d’unes “litterarum penitenciarie” del mateix papa. // Com que té dubtes sobre la seva permanència en aquest orde, a causa d’algunes qüestions relacionades amb la seva regla, Francisco suplica que se li concedeixi la gràcia especial d’un indult per poder continuar-hi. “Fiat ut petitur R[odericus]”.

Reg. Suppl. 967, 075r

 • Signatura:
 • Data: 1493/01/10
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Raffaele [Riario], cardenal diaca de Sant Jordi “ad velum aureum”, havia cedit, “possessione non habita”, en mans del papa Alexandre VI els beneficis simples següents: un sota la invocació de Sant Llorenç a l’església parroquial de Santa Eulàlia, un altre sota la de Sant Jordi a la de Santa Creu de Mallorca, i un altre més sota la invocació de Sant Joan a l’església parroquial del lloc de Waldemissa [Valldemossa], a la mateixa diòcesi de Mallorca. // Antoni Camis, clergue de Barcelona, familiar i continu comensal del mateix cardenal, suplica que s’admeti la cessió i que se li concedeixi la gràcia especial de la provisió dels beneficis. “Concessum ut petitur in presentia d.n. pape A. card. S. Anastasie”.
 • Redacció: Francesco Soderini, bisbe de Volterra

Reg. Suppl. 967, 072v-073r

 • Signatura:
 • Data: 1493/01/06
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El suplicant Juan Martínez de la Calegia [Calleja], clergue, havia renunciat en mans del papa Alexandre VI el benefici perpetu de les esglésies parroquials de Santa Maria i de Sant Martí de Navelars [Navillar o Navalvillar], “invicem unitis”, que posseïa a la diòcesi de Calahorra. // El mateix Juan i Juan González, clergue de la mateixa diòcesi i “dictarum ecclesiarum filius patrimonialis”, supliquen que s’admeti la renúncia, que es concedeixi a Juan González la provisió del benefici i a Juan Martínez, per les despeses, una pensió anual de 2.000 morabatins sobre els fruits, les rendes i els ingressos del benefici, que el mateix Juan González i els seus successors li pagaran. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape A. card. S. Anastasie”.
 • Redacció: Francesco Soderini, bisbe de Volterra

Reg. Suppl. 967, 067v

 • Signatura:
 • Data: 1493/01/06
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Joan Balaguer (“Bellaguer”), beneficiat perpetu de la ciutat de Xàtiva (“Chative”), a la diòcesi de València, ja sotsdiaca i diaca, suplica que se li concedeixi la gràcia especial d’ordenar a un sufragani de l’arquebisbe de València que el promogui al grau del presbiterat, necessari per administrar el benefici que posseeix. “Concessum ut petitur in presentia d.n. pape A. card. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Antonio Sangiorgio, bisbe d'Alexandria

Reg. Suppl. 967, 065r

 • Signatura:
 • Data: 1493/01/04
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Gonzalo de Moya havia renunciat la canongia amb prebenda de l’església col·legiata d’Alcázar de la ciutat de Baeza, a la diòcesi de Jaén. // Cristóbal de Jimena (“Ximena”), clergue de la mateixa diòcesi, suplica que se li concedeixi la gràcia especial de la provisió del benefici. “Concessum ut petitur in presentia dimini nostri pape. A. card. s. Anastasie”.
 • Redacció: Leonello Chiericato, bisbe de Concordia

Reg. Suppl. 967, 063r

 • Signatura:
 • Data: 1493/01/05
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Francisco de Aguilar, prevere de l’Hospital de Sant Joan de Jerusalem, sense diòcesi, resident a la cúria romana, suplica que se li concedeixi la gràcia especial de poder resar les hores i l’ofici diví a qualsevol lloc on sigui. “Fiat ut petitur R[odericus]”.

Reg. Suppl. 967, 062r

 • Signatura:
 • Data: 1493/01/04
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Giovanni Chiena o Chieva, frare de l’orde dels menors, del monestir de Sant Francesc de la ciutat de Palerm, suplica que se li concedeixi la gràcia especial d’una llicència per poder visitar Terra Santa (“sepulcrum dominicum et alia pia loca ultramarina cum uno socio”). “Concessum ut petitur de licentia superioris in presentia d.n. pape quaeritur sic in originali”.
 • Observacions: Una còpia de la mateixa súplica amb data 1493/01/13 es troba al reg. Suppl. 967, f. 230v

Reg. Suppl. 967, 061r-061v

 • Signatura:
 • Data: 1492/10/14
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: La canongia amb prebenda de l’església de Burgos i les porcions prestimonials de N. i N., a la diòcesi de Burgos, vacants per la mort de Juan García de Medina, el seu últim possessor, havien estat concedides a Andrés de Paz (“Pace”), clergue de la mateixa ciutat, familiar i continu comensal del papa Alexandre VI, en virtut d’unes lletres expectatives del papa Innocenci VIII. // Andrés, que té dubtes sobre la concessió, sol·licita que se li’n faci una nova provisió. “Concessum ut petitur in presentia d.n. pape A. card. s. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Sacchi, bisbe de Ragusa

Reg. Suppl. 967, 061r

 • Signatura:
 • Data: 1492/10/14
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: S’havia obert una causa davant d’un auditor del sacre palau apostòlic entre el suplicant Andrés de Paz (“Pace”), clergue de Burgos, familiar i continu comensal del papa Alexandre VI, i Juan García de Medina, “assertum clericum”, sobre la possessió de l’església parroquial de Canillas i Canillejas (“Canilleias”), a la diòcesi de Toledo, vacant per la mort de Juan Martínez de Comparada. La causa restava indecisa en primera instància. // Com que més tard Juan havia mort, el suplicant sol·licita d’ésser subrogat en els drets que el difunt posseïa sobre el benefici i, en conseqüència, la seva provisió. “Concessum ut petitur in presentia d.n. pape A. card. s. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Sacchi, bisbe de Ragusa
 • Observacions: Una còpia de la mateixa súplica amb data 1493/01/18 es troba al reg. Suppl. 968, ff. 009v-010r.

Reg. Suppl. 967, 060v

 • Signatura:
 • Data: 1492/11/27
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Francesc Desplà (“de Plano”), prebost del monestir de “Sancti Cucufati Vallensis” [Sant Cugat del Vallès], de l’orde de Sant Benet, de Barcelona, suplica que se li concedeixi la gràcia especial de la provisió de l’obra del monestir de Sant Pere de Rodes, del mateix orde, a la diòcesi de Girona, que Lluís Sagarriga?, cambrer (“camerarius”) del monestir de Sant Miquel “de Fluviano” [Fluvià], a la diòcesi de Girona, havia obtingut “per assecutionem” i que ara vacava perquè l’autoritat apostòlica havia fet cessar l’“assecutionem”. “Concessum ut petitur in presentiam d.n. pape a. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Leonello Chiericato, bisbe de Concordia
 • Observacions: Una altra súplica sobre el mateix afer amb data 1492/09/04 es troba al reg. Suppl. 961, f. 114v.

Reg. Suppl. 967, 058r-058v

 • Signatura:
 • Data: 1493/01/02
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Les vicaries perpètues de les esglésies parroquials dels llocs de Maria [María de Huerva] i de Botorrita (“Botorita”), a la diòcesi de Saragossa, “invicem unitis”, que Nicolás Trulleni [Trullén], el seu últim possessor, havia renunciat en mans del papa Innocenci VIII, havien estat concedides per l’autoritat apostòlica al suplicant Lorenzo Pérez, prevere de la mateixa diòcesi. Més tard s’havia obert una causa davant de Pietro de Accoltis, auditor del sacre palau apostòlic, entre el mateix Lorenzo i un cert Antonio Robira [Rovira], “assertum clericum intrusum”, i altres intrusos sobre la possessió dels beneficis. // Lorenzo suplica que se li concedeixi la gràcia especial d’una pròrroga fins a tres anys per prendre’n possessió i poder tancar finalment la causa. “Concessum ut petitur in presentiam d.n. pape a. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Francesco Soderini, bisbe de Volterra

Reg. Suppl. 967, 058r

 • Signatura:
 • Data: 1493/01/10
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Fernando de Monreal, laic de la diòcesi de Conca, “in legibus baccalarius”, que havia estudiat durant molts anys a la Universitat de Salamanca, suplica que se li concedeixi la gràcia especial d’ordenar al bisbe de Conca que convoqui dos o tres doctors “in utroque iure” perquè l’examinin i, si el troben idoni, li concedeixin el grau del doctorat. “Concessum ut petitur in presentia d.n. pape a. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Leonello Chiericato, bisbe de Concordia

Reg. Suppl. 967, 057r-057v

 • Signatura:
 • Data: 1493/01/10
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: S’havia obert una causa a la cúria romana davant de Girolamo Porcari, auditor del sacre palau apostòlic, entre el suplicant Rodrigo de Matauco (“Mathuco”), clergue de Calahorra, familiar i continu comensal del papa Alexandre VI, “actorem”, d’una part, i Pedro González, Pedro Abad (“Abbatem”), Sancho Pérez i Juan Abad (“Abbatem”), “respective reos”, de l’altra, sobre la possessió dels beneficis servitoris simples de les esglésies de Junguito i de Matauco (“Mathaucho”), a la diòcesi de Calahorra. La causa restava indecisa. // Com que Sancho havia mort, el suplicant sol·licita d’ésser subrogat en els drets que el difunt posseïa sobre el benefici i que, en cas de “si nulli”, se li concedeixi la provisió amb una dispensa per poder-los administrar. “Concessum ut petitur in presentia d.n. pape a. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Antonio Sangiorgio, bisbe d'Alexandria

Ús de cookies

Aquest lloc web utilitza cookies per millorar la teva experiència d'usuari. Si continues navegant-hi estàs donant el teu consentiment a l'acceptació de les cookies.
Què són les cookies? ACEPTAR

Aviso de cookies