Resultats de la cerca per: Tot

Reg. Suppl. 963, 017r-017v

 • Signatura:
 • Data: 1492/10/18
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: S’havia obert una causa a la cúria romana entre el suplicant Francisco Fernández Mendo, capellà perpetu de la capellania anomenada “del voto” de l’església parroquial de Sant Pere d’Alba, a la diòcesi de Salamanca, “que de jure patronatus clericorum et laicorum existit”, i Rodrigo Cabredo, escriptor de lletres apostòliques, sobre la possessió d’aquest benefici. La causa restava indecisa en primera instància. En compliment d’una concòrdia feta entre ells, Rodrigo havia cedit els seus drets sobre la capella a Luis de Guzmán, canonge de la diòcesi de Burgos i germà d’Antonio de Cuña o Acuña (“Cugna”), també escriptor de lletres apostòliques, i Francisco s’havia convertit pacíficament en possessor del benefici. // Francisco suplica que s’admeti la cessió i es concedeixi a Luis una pensió sobre els fruits, les rendes i els ingressos de la capellania que ell, com a possessor, li hauria de pagar. “Concessum ut petitur A. card. s. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Sacchi, bisbe de Ragusa
 • Observacions: Una còpia de la mateixa súplica amb data 1492/09/11 es troba al reg. 961, ff. 253v.

Reg. Suppl. 962, 223v-224r

 • Signatura:
 • Data: 1492/10/04
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El suplicant Rodrigo de Ramas, rector de l’església parroquial de Sant Romà de Medinaceli, a la diòcesi de Sigüenza, que havia obtingut d’unir amb aquesta l’església parroquial de sant Joan de Montuenga, a la mateixa diòcesi, ara havia decidit dividir les dues esglésies i renunciar la primera. // El mateix Rodrigo i Alfonso Redondo, clergue de la diòcesi de Toledo, supliquen que s’admetin la divisió i la renúncia i que es concedeixi a Alfonso la provisió de l’església de Sant Romà i a Rodrigo, per les despeses, una pensió anual sobre els fruits, les rendes i els ingressos de la mateixa església, que Alfonso li pagarà. “Concessum ut petitur in presentia d.n. pape. A. car. S. Anastasie”.

Reg. Suppl. 962, 178v-179r

 • Signatura:
 • Data: 1492/10/11
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: S’havia obert una causa davant de Guglielmo de Perreriis, auditor del sacre palau apostòlic, entre Battista Pinelli, arquebisbe de Cosenza, i Juan de Torquemada (“Turre Cremata”), “assertum clericum”, sobre la possessió del benefici simple de l’església parroquial del lloc de La Parilla, a la diòcesi de Palència, vacant per la mort de Juan de Parilla, familiar i continu comensal del papa Innocenci VIII. Per arribar a una conclusió, l’arquebisbe havia cedit en mans del papa els seus drets sobre el benefici. // Pedro Quirós, clergue de la diòcesi de Palència, familiar de Battista Orsini, cardenal diaca de Santa Maria Nova, suplica que s’admeti la cessió, se li concedeixi la gràcia especial d’ésser subrogat en els drets de l’arquebisbe i s’assigni al mateix arquebisbe, per les despeses, una pensió anual sobre els fruits, les rendes i els ingressos del dit benefici, que Pedro i els seus successors li pagaran. “Concessum ut petitur in presentia d.n. pape. A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Antonio Sangiorgio, bisbe d'Alexandria

Reg. Suppl. 962, 037v

 • Signatura:
 • Data: 1492/10/06
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El suplicant Jaume Ros, clergue de Saragossa, havia obtingut en comenda per dispensa apostòlica el priorat de Sant Pere de Casserres de l’orde de Cluny, a la diòcesi de Vic. Més tard s’havia obert una causa davant de l’auditor del sacre palau apostòlic Felino de Sandeis entre el difunt Francesc Roser? “qui se gerit pro monacho ordinis s. B.” i el suplicant sobre la possessió del priorat, que no havia produït qualsevol acte. Més tard s’havia obert una altra causa entre Jaume i el suplicant Guillem Ferrer, canonge de Barcelona. Per arribar a una conclusió, Guillem havia cedit els drets que posseïa sobre el priorat, que havia quedat vacant. // Els suplicants Jaume i Guillem sol•liciten que s’admeti la renúncia i que es concedeixi a Guillem de subrogar Jaume en els drets que posseïa sobre el priorat i a Jaume de rebre una pensió anual que el mateix Guillem li pagarà. “Concessum ut petitur in presentia d.n. pape. A. car. s. Anastasie”
 • Redacció: Giovanni Antonio Sangiorgio, bisbe d'Alessandria

Reg. Suppl. 964, 273r-274r

 • Signatura:
 • Data: 1492/11/23
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: S’havia obert una causa davant de [Jorge da Costa], arquebisbe de Braga, entre Velasco Gil Maringo, “assertus clericus”, i el suplicant Velasco Fernández, clergue de la diòcesi de Ceuta, sobre la possessió de l’església parroquial de Santa Maria de Traperiz?, a la mateixa diòcesi, que, vacant, havia estat concedida per l’autoritat ordinària al dit suplicant. La causa restava indecisa en primera instància. Per arribar a una conclusió, Velasco Gil havia cedit en mans del lloctinent de l’arquebisbe els drets que posseïa sobre el benefici. // El suplicant sol•licita que s’admeti la renúncia i que se li concedeixi el benefici. “Concessum ut petitur in presentia d.n. pape. A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Leonello Chiericato, bisbe de Concordia

Reg. Suppl. 964, 262r-262v

 • Signatura:
 • Data: 1492/11/20
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Sixt IV havia concedit a Gonzalo [Fernández de Heredia], arquebisbe de Tarragona, aleshores “in minoribus constituto”, la precentoria de l’església de Girona, vacant per la renúncia de Bartomeu [Martí], bisbe de Sogorb. Més tard s’havia obert una causa a la cúria romana davant de Guglielmo de Prioris, auditor del sacre palau apostòlic, entre el mateix Gonzalo, demandant, i Joan Geronès, “assertum clericum”, possessor i demandat, sobre la possessió de la mateixa precentoria. La causa restava indecisa en primera instància. Per arribar a una conclusió, Gonzalo havia cedit els drets que posseïa sobre el benefici. // L’església de Girona, en les persones dels suplicants Nicolau de Morros, Bartomeu de Móra, Lluís Santàngel e Pere Pérez, clergues de les diòcesis de València, Saragossa, Siracusa i Girona, i el suplicant Joan Beuda, clergue de Girona, familiar i continu comensal del papa, sol•liciten que s’admeti la renúncia, que se li concedeixi a Joan la gràcia especial d’ésser subrogat en els drets de Gonzalo sobre la precentoria i que es concedeixi a cadascun dels altres suplicants una pensió anual sobre els fruits, les rendes i els ingressos de la dita precentoria que el mateix Joan Beuda i els seus successors els pagaran. “Concessum ut petitur in presentia d.n. pape. A. car. S. Anastasie”.

Reg. Suppl. 964, 243r-243v

 • Signatura:
 • Data: 1492/11/15
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: S’havia obert una causa a la cúria romana davant d’un auditor del sacre palau apostòlic entre el suplicant Antonio de San Clemente, rector de l’església parroquial del lloc de Ferreros, a la diòcesi d’Osma, d’una part, i Francisco de Roa i Martín de Almarza, clergues de la mateixa diòcesi, de l’altra, sobre la possessió de la dita església. La causa restava indecisa en primera instància. Per arribar a una conclusió i deixar la possessió a Antonio, els adversaris havien cedit els drets que posseïen sobre l’església a canvi d’una pensió. // El suplicants sol•liciten que s’admeti la renúncia i que es concedeixi a Francisco i Martín, per les despeses, una pensió anual de mil morabatins per a cadascú. “Concessum ut petitur in presentia domini pape. A. card. S. Anastasie”.
 • Redacció: Francesco Soderini, bisbe de Volterra

Reg. Suppl. 964, 210v-211r

 • Signatura:
 • Data: 1492/11/20
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Gonzalo [Fernández de Heredia], arquebisbe de Tarragona, havia renunciat en mans del papa l’església parroquial de Sant Pere de Moluns? [Moulins?], a la diòcesi de Metz, que havia obtingut per renúncia “Jacobi Lombardi”. // El suplicant Juan Pérez, clergue de la mateixa diòcesi, de 17 anys d’etat, sol•licita que s’admeti la renúncia i que se li concedeixi la gràcia especial de la provisió del benefici i al suplicant Fabrizio de Pullis, clergue romà, una pensió anual de quatre ducats “auri de camera” sobre els fruits, les rendes i els ingressos de la dita església, que el mateix Juan i els seus successors li pagaran. “Concessum ut petitur in presentia domini pape. A. card. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Sacchi, bisbe de Ragusa

Reg. Suppl. 965, 281r-281v

 • Signatura:
 • Data: 1492/12/04
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Pedro Foguet, clergue de la diòcesi de Saragossa, havia obtingut una porció a l’església de Sant Martí del lloc d’Uncastillo, “sub districtu archipresbiteratus Vallis Nuselle”, de la mateixa diòcesi, que vacava per la mort de Miquel de Helena?, “vigore gratie expectative” del papa Innocenci VIII. Posteriorment, el mateix “ex certis causis” l’havia renunciat en mans del papa. // Lorenzo de la Abadía, àlies Cruzat, clergue de la diòcesi de Pamplona, suplica que s’admeti la renúncia, se li concedeixi la gràcia especial de la provisió de la mateixa església i s’assigni, per les despeses, una pensió anual a Pere, que ell mateix pagarà. “Concessum ut petitur in presentia d.n. pape. A. Card. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Antonio Sangiorgio, bisbe d'Alessandria

Reg. Suppl. 965, 285r

 • Signatura:
 • Data: 1492/12/04
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: S’havia obert una causa a la cúria romana davant de l’auditor del sacre palau apostòlic entre els suplicants Bernardino de Surnica?, clergue actor, i Juan de Arnedo, clergue de la diòcesi d’Osma, sobre la possessió de l’església parroquial de Sant Martí de la ciutat de Sòria, a la mateixa diòcesi. La causa restava indecisa en primera instància. Com que no arribava a la seva conclusió, Juan havia cedit els seus drets sobre l’església en mans del papa. // Els suplicants sol•liciten que s’admeti la cessió, es concedeixi a Bernardino la gràcia especial de la provisió de l’església i s’assigni una pensió anual de 2.030 morabatins a Juan sobre els fruits, les rendes i els ingressos de la dita església, que Bernardino pagarà. “Concessum ut petitur in presentia d.n. pape. A. Card. S. Anastasie”.
 • Redacció: Francesco Soderini, bisbe de Volterra

Reg. Suppl. 965, 288v-289r

 • Signatura:
 • Data: 1492/12/08
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: La canongia i el deganat de l’església d’Ourense vacants per la mort de Pedro de Ferrara havien estat concedits “motu proprio” a Antoniotto [Pallavicini], cardenal prevere de Santa Pràxedis, dit de Santa Anastàsia. Posteriorment, aquest hi havia renunciat “ex certis causis” en mans del papa. // El suplicant Giovanni Battista Gentile Pallavicini, clergue de Gènova, de 14 anys, nebot del cardenal i estudiant a l’Estudi de Siena, sol•licita que s’admeti la renúncia, se li concedeixi la gràcia especial de la provisió dels beneficis i s’assigni al cardenal, per les despeses, una pensió anual sobre els fruits, les rendes i els ingressos dels mateixos, que ell mateix pagarà. “Concessum ut petitur in presentia d.n. pape. A. Card. S. Anastasie”.

Reg. Suppl. 965, 293v

 • Signatura:
 • Data: 1492/12/11
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: S’havia obert una causa a la cúria romana davant de l’auditor del sacre palau apostòlic entre els suplicants Gaspar de Pertusa, rector de l’església parroquial de Sant Esteve de València, sol•licitador de lletres apostòliques, familiar i cubiculari del papa, i Joan Madreus [Madrencs?], canonge de l’església de Sant Feliu de Girona, sobre la possessió de l’església parroquial del lloc de Moixent, a la diòcesi de València, que havia estat concedida a Gaspar. La causa restava indecisa en primera instància. Com que no arribava a la seva conclusió, Joan havia cedit els seus drets sobre l’església en mans del papa. // Els suplicants sol•liciten que s’admeti la cessió, es concedeixi a Gaspar la gràcia especial de la provisió de l’església i s’assigni a Joan una pensió anual sobre els fruits, les rendes i els ingressos de l’església, que Gaspar pagarà. “Concessum ut petitur in presentia d.n. pape. A. Card. S. Anastasie”.
 • Redacció: Francesco Soderini, bisbe de Volterra

Reg. Suppl. 964, 148r

 • Signatura:
 • Data: 1492/11/13
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: S’havia obert una causa “extra romana curia” davant del vicari de l'arquebisbe de València entre Jeroni Fuster, prevere beneficiat de la mateixa església, i el suplicant Jaume de Puig Vega, clergue de València, familiar i continu comensal del papa, sobre la possessió del benefici perpetu de l’església parroquial de Sant Joan del Mercat, a la ciutat de València, fundat per Jacobert Pellicer, que per la mort de Martí Fuster havia estat concedit a Jeroni. La causa restava indecisa en primera instància. Per arribar a una conclusió, Jeroni havia cedit en mans del papa els drets que posseïa sobre el seu benefici. // El suplicant Jaume sol•licita que s’admeti la cessió i se li concedeixi la gràcia especial de la provisió del benefici i a Jeroni, per les despeses, una pensió anual que Jaume i els seus successors li pagaran. "Concessum ut petitur in presentia d.n. pape. A. card. S. Anastasie".
 • Redacció: Giovanni Antonio Sangiorgio, bisbe d'Alessandria

Reg. Suppl. 965, 003r-003v

 • Signatura:
 • Data: 1492/11/19
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: S’havia obert una causa entre Gudiel de Cervatos, clergue de Toledo, notari de la seu apostòlica i familiar del papa, demandant, i Luis (“Ludovicus”) de Molina, escriptor de lletres apostòliques i demandat, sobre la possessió de l’església parroquial de Torralba i Ambrona, a la diòcesi de Sigüenza, davant de Guillermus de Perroris?, subrogat de Matteo de Porta, auditor del sacre palau apostòlic. La causa restava indecisa en primera instància. Com que la causa no arribava a la seva conclusió, Gudiel havia cedit els seus drets sobre l’església en mans del papa. // Luis suplica que s’admeti la cessió, se li concedeixi la gràcia especial de la provisió de la mateixa església i s’assigni una pensió anual de 3.000 morabatins a Gudiel sobre els fruits, les rendes i els ingressos de l’església parroquial de Anguela? de Cordelpalo?, a la mateixa diòcesi de Sigüenza, que Luis posseeix i que ell mateix pagarà. “Concessum ut petitur in presentia d.n. pape. A. Card. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Sacchi, bisbe de Ragusa

Reg. Suppl. 962, 108r-108v

 • Signatura:
 • Data: 1492/10/06
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: S’havia obert una causa a la cúria romana davant d’un auditor del sacre palau apostòlic entre el suplicant Joan Jeroni Sobrevilla, clergue de València, i Francesc Soler, canonge de Lleida, sobre la provisió del benefici simple perpetu anomenat de Aurora, a la mateixa diòcesi, vacant per la mort de Miquel Calbet. La causa restava indecisa. Per arribar a una conclusió, Francesc havia renunciat en mans del papa els drets que posseïa sobre el benefici. // Els suplicants Joan Jeroni, Francesc i Lluc Girona, “sacrista” de l’església de Tortosa, sol•leciten que s’admeti la renúncia i es concedeixi a Joan Jeroni la provisió del benefici i a Francesc una pensió anual sobre els drets, les rendes i els ingressos del benefici i de la sagristia, que Lluc i Joan Jeroni i els seus successors li pagaran. "Concessum ut petitur in presentia d.n. pape. A. car. S. Anastasie".

Ús de cookies

Aquest lloc web utilitza cookies per millorar la teva experiència d'usuari. Si continues navegant-hi estàs donant el teu consentiment a l'acceptació de les cookies.
Què són les cookies? ACEPTAR

Aviso de cookies