Resultats de la cerca per: Tot

Reg. Suppl. 967, 052v

 • Signatura:
 • Data: 1492/11/08
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Miquel Muntaner, clergue beneficiat perpetu de l’església de Mallorca dit primicer o primatxer (“primicerio nuncupato”), suplica que se li concedeixi la gràcia especial d’una pensió anual de quatre ducats “auri de camera” sobre els fruits, les rendes i els ingressos del benefici de la mateixa església que Gabriel Verger, clergue i possessor, li pagarà. “Concessum ut petitur in presentia d.n. pape A. card. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Antonio Sangiorgio, bisbe d'Alexandria

Reg. Vat. 774, 319v-320v

 • Signatura:
 • Data: 1492/12/11
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI concedeix a Nicolau Savila, clergue de València, familiar i continu comensal seu, una pensió anual sobre els fruits, les rendes i els ingressos de la prepositura de l’església de València que Roderic de Corella, com a possessor, i els seus successors li pagaran.
 • Redacció: Ludovico Podocataro

Reg. Suppl. 966, 292v

 • Signatura:
 • Data: 1493/01/04
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: S’havia obert una controvèrsia entre el suplicant Miquel Robinar [sic per Robinat?], prevere de Tarragona, i Ramon Solsona, canonge de Lleida, sobre la possessió del benefici simple perpetu de l’altar de Sant Jeroni de l’església de la ciutat de Verdú, a la diòcesi de Vic. Més tard, Ramon havia quedat pacíficament en possessió del benefici. // Miquel, per les despeses, suplica que se li concedeixi una pensió anual sobre els fruits del benefici, que Ramon i els seus successors li pagaran. “Concessum ut petitur in presentia d.n. pape A. card. s. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Antonio Sangiorgio, bisbe d'Alexandria

Reg. Suppl. 966, 288r-288v

 • Signatura:
 • Data: 1493/01/03
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Diego de Muros, ardiaca de Carmona, a l’església de Sevilla, havia renunciat en mans de [Pedro González de Mendoza], cardenal prevere de Santa Creu de Jerusalem, administrador de l’església de Toledo, el benefici simple perpetu de l’església parroquial de Santa Maria de la Fuente de la ciutat de Guadalajara (“Guadalfaiarie”), a la diòcesi de Toledo. El cardenal havia admès la renúncia i havia concedit el benefici a Juan de la Peña (“Penna”), rector de l’església parroquial de Valdemoro i Valdemorillo, a la mateixa diòcesi. // Diego suplica, per les despeses, que se li concedeixi la gràcia especial d’una pensió anual de 6.000 morabatins sobre els fruits de l’esmentada església de Valdemoro i Valdemorillo, que Juan li pagarà. “Concessum ut petitur in presentia d.n. pape A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Sacchi, bisbe de Ragusa

Reg. Suppl. 966, 251r

 • Signatura:
 • Data: 1492/12/18
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: S’havia obert una controvèrsia davant d’alguns àrbitres entre el suplicant García de Aguirre, prevere de la diòcesi de Pamplona, i Juan Marco de Isaba (“Ysava”), rector de l’església parroquial de Sant Cebrià del lloc d’Isaba, a la mateixa diòcesi, sobre la possessió de la citada església. Gràcies a una concòrdia, Juan Marco tenia pacífica possessió del benefici. // García suplica, per les despeses, que se li concedeixi la gràcia especial d’una pensió anual sobre els fruits, les rendes i els ingressos de l’església, que Juan i els seus successors li pagaran. “Concessum ut petitur in presentia d.n. pape A. card. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Sacchi, bisbe de Ragusa

Reg. Suppl. 966, 248v

 • Signatura:
 • Data: 1492/12/30
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Joan de Borja (“Boria”), clergue de València, protonotari de la seu apostòlica, nebot “secundum carnem” i familiar i continu comensal del papa Alexandre VI, que havia cedit la canongia amb prebenda que posseïa a l’església de Lleida en mans del papa i després Miquel Soler l’havia obtingut, suplica que, per les despeses, se li concedeixi la gràcia especial d’una pensió anual sobre els fruits, les rendes i els ingressos de la mateixa canongia, que Miquel li pagarà. “Concessum ut petitur in presentia d.n. pape A. card. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Antonio Sangiorgio, bisbe d'Alexandria

Reg. Suppl. 966, 176r

 • Signatura:
 • Data: 1492/12/27
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Pere Boïl (“Boyl”), clergue de València, familiar i continu comensal del papa Alexandre VI, suplica que se li concedeixi la gràcia especial d’una pensió anual sobre els fruits, les rendes i els ingressos del benefici perpetu sota la invocació dels sants Cosme, Damià i Onofre de l’església parroquial de la ciutat de Gandia, a la diòcesi de València, que Joan Guitart, el seu beneficiat, i els seus successors li pagaran. “Concessum ut petitur in presentiam d.n. pape. A. car. S. Anastasie”.

Reg. Suppl. 966, 145v-146r

 • Signatura:
 • Data: 1492/12/19
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Els suplicants Pedro Ponce de León, clergue de Còrdova, “de inaequo nobilium genere procreatus”, familiar i continu comensal del papa Alexandre VI, i Alfonso de Paraga? [Pareja?], clergue de la diòcesi de Sevilla, també familiar i continu comensal del papa, havien renunciat en les seves mans “ex causa permutationis”, respectivament, una mitja porció de l’església de Còrdova, sobre la qual el clergue Juan Abril (“April”) percebia una pensió anual de 3.000 morabatins, i el benefici servitori de les esglésies dels llocs de Galgar? i La Finojosa [Hinojosa], “invicem unitis”, a la mateixa diòcesi, sobre el qual el clergue Pedro de Altamirano percebia també una pensió anual de 3.000 morabatins. // Pedro i Alfonso supliquen que s’admeti la renúncia, es concedeixin els citats beneficis als nous titulars i s’assigni a Pedro, per les despeses, una pensió anual sobre els fruits, les rendes i els ingressos de la mitjana porció, que Alfonso i el seus successors li pagaran. “Concessum ut petitur in presentia d.n. pape. A. card. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Antonio Sangiorgio, bisbe d'Alexandria

Reg. Suppl. 966, 024r

 • Signatura:
 • Data: 1492/11/10
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El suplicant Pedro García de Cadiñanos, canonge de l’església de Jaén, havia exposat al papa Alexandre VI que Juan López de Villaquirán, arxiprest, havia renunciat en mans del [jutge] ordinari l’arxiprestat rural de la ciutat de Granadilla, a la diòcesi de Còria, que posseïa “ex causa permutationis” amb un altre benefici de Pedro. // Per complir els termes de la concòrdia a què havien arribat, Pedro, per les despeses, suplica que se li concedeixi la gràcia especial d’una pensió anual de 5.000 morabatins sobre els fruits, les rendes i els ingressos del arxiprestat, que Joan li pagarà. “Concessum ut petitur in presentia d.n. pape A. card. S. Anastasie”.
 • Redacció: Leonello Chiericato, bisbe de Concordia

Reg. Suppl. 963, 243v

 • Signatura:
 • Data: 1492/10/17
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: S’havia obert una causa “coram ordinario loci” entre el suplicant Pedro de Saldaña, clergue de la diòcesi de Santiago de Compostel•la, i Pedro Becuñes (“Becunnes”) sobre la possessió de l’església parroquial de Sant Sadurní del lloc de Soyan? o Seyan?, a la mateixa diòcesi. La causa restava indecisa. Per arribar a una conclusió, Pedro de Saldaña havia cedit en mans del mateix jutge els seus drets sobre el benefici i, en conseqüència, l’altre Pedro l’havia obtingut per l’autoritat ordinària. // El suplicant sol•licita, per les despeses, que se li concedeixi la gràcia especial d’una pensió anual de 2.500 morabatins sobre els fruits, les rendes i els ingressos de la mateixa església, que Pedro Becuñes i els seus successors li pagaran. “Concessum ut petitur in presentia d.n.pape A. card. s. Anastasie”.
 • Redacció: Leonello Chiericato, bisbe de Concordia

Reg. Suppl. 963, 212v

 • Signatura:
 • Data: 1492/10/22
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Els suplicants Antoni Galbes [o Gualbes] i Bernat Poc (“Poch”) havien renunciat en mans del vicari del bisbe de Barcelona, respectivament, un benefici simple perpetu “certum tunc expressum” i “aliud secundum nuncupatum sub invocatione beate Marie” de l’església de Sant Just i Sant Pastor de Barcelona “ex causa permutationis”. El vicari va admetre la permuta. // Bernat suplica que, per les despeses, se li concedeixi la gràcia especial d’una pensió anual de cinc lliures sobre els fruits, les rendes i els ingressos del benefici sota la invocació de Santa Maria, que Antoni i els seus successors li pagaran. “Concessum ut petitur in presentia d.n. pape A. card. s. Anastasie”.
 • Redacció: Francesco Soderini, bisbe de Volterra

Reg. Suppl. 963, 070r

 • Signatura:
 • Data: 1492/10/25
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Oliviero [Carafa], cardenal bisbe sabinense i administrador perpetu de l’església de Salamanca, havia concedit la provisió de l’església parroquial del lloc de Cordovilla, a la mateixa diòcesi, vacant per la mort de Gonzalo Gómez (“Gometiis”), el seu últim possessor, a Francisco Calderón, clergue de la diòcesi de Salamanca, que desitjava constituir una pensió anual de cinc ducats d’or de cambra sobre els fruits, les rendes i els ingressos de la mateixa església per al suplicant Mateo de Escanilla, clergue de la diòcesi de Conca, familiar del cardenal. // Mateo suplica que se li concedeixi la gràcia especial de la concessió d’aquesta pensió. “Concessum ut petitur in presentia d.n.pape A. card. s. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Sacchi, bisbe de Ragusa

Reg. Suppl. 963, 036r

 • Signatura:
 • Data: 1492/10/19
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: S’havia obert una causa entre Francesc Comte, rector de l’església parroquial de Santa Maria de Càldegues, a la diòcesi d’Urgell, i el suplicant Mateu Canelles, clergue de la mateixa diòcesi i familiar del papa Alexandre VI, sobre la possessió d’aquesta església. // Mateu, que cedirà els seus drets sobre el benefici, suplica que se li concedeixi, per les despeses, la gràcia especial d’una pensió anual de quatre ducats d’or de cambra sobre els fruits, les rendes i els ingressos del mateix benefici. “Concessum ut petitur in presentia d.n. pape A. card. s. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Antonio Sangiorgio, bisbe d'Alexandria

Reg. Suppl. 963, 008v

 • Signatura:
 • Data: 1492/10/16
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: S’havia obert una causa a la cúria romana entre el suplicant Diego de Muros, ardiaca de Carmona, a l’església de Sevilla, i secretari de [Pedro González de Mendoza], cardenal prevere de Santa Creu a Jerusalem, d’una banda, i l’abat i els monjos d’un monestir “morimniensis”, de l’orde de Sant Benet, a la diòcesi de Santiago de Compostel•la, de l’altra, sobre la possessió del benefici simple servitori “dimidio nuncupato” de l’església parroquial de Sant Joan del lloc de Borneiro (“Borneyro”), a la mateixa diòcesi. La causa restava indecisa. Per arribar a una conclusió, el suplicant havia cedit els drets que posseïa sobre el benefici i havia obtingut, per les despeses, una pensió anual de 2.000 morabatins sobre els fruits, les rendes i els ingressos del monestir, que l’abat i els monjos li havien de pagar. // Diego suplica que se li concedeixi la gràcia especial d’aquesta pensió. “Concessum ut petitur A. card. s. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Antonio Sangiorgio, bisbe d'Alexandria

Reg. Suppl. 962, 285r

 • Signatura:
 • Data: 1492/10/13
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El suplicant Francisco de Roa, clergue de la diòcesi d’Osma, havia renunciat en mans del papa algunes “perstimoniales portiones” de les esglésies parroquials de certs llocs, que posseïa a la mateixa diòcesi. Més tard, els beneficis havien estat concedits per l’autoritat ordinària a Martín de Almarza, clergue d’aquella diòcesi. // Francisco suplica que, per les despeses, se li concedeixi la gràcia especial d’una pensió anual sobre els fruits, les rendes i els ingressos de l’església parroquial de Ferreros, també a la diòcesi d’Osma, que Antonio de San Clemente, clergue del mateix bisbat i possessor, li pagarà. “Concessum ut petitur in presentia d.n. pape. A. car. s. Anastasie”.
 • Redacció: Francesco Soderini, bisbe de Volterra
 • Observacions: Sobre el mateix tema vegeu reg. Suppl. 964, ff. 243r-243v.

Reg. Suppl. 962, 266r

 • Signatura:
 • Data: 1492/10/13
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: L’església parroquial de Sant Jaume de la ciutat de Sòria, a la diòcesi d’Osma, que el suplicant Martín de Almarza, clergue de la mateixa diòcesi, havia renunciat, havia estat concedida per l’autoritat ordinària a Bernardino de Garnica, clergue de la mateixa diòcesi. // Martín, per les despeses, suplica que se li concedeixi la gràcia especial d’una pensió anual de 1.000 morabatins sobre els fruits i les rendes de l’església parroquial del lloc de Quintana Redonda, a la mateixa diòcesi, que posseïa un clergue d’aquesta, Juan del Burgo. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape. A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Francesco Soderini, bisbe de Volterra

Reg. Suppl. 962, 205r

 • Signatura:
 • Data: 1492/09/02
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El suplicant Alfonso García, rector de l’església parroquial de Sant Esteve d’Abelleira, a la diòcesi de Santiago de Compostel•la, i possessor dels beneficis de les esglésies de Sant Cristòfor de Corzón i de Santa Baia de Vigo, havia renunciat tots els dits beneficis que posseïa en mans del papa Innocenci VIII i aquest els havia concedit a Pedro García de Pedraca [Pedraza], rector de l’església de Sant Vicenç d’Argozón, a la diòcesi de Lugo. // Alfonso, per les despeses, suplica que se li concedeixi la gràcia especial d’una pensió anual sobre els dits beneficis, que Pedro li pagarà. “Concessum ut petitur in presentia d.n. pape. A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Sacchi, bisbe de Ragusa

Reg. Suppl. 962, 163v

 • Signatura:
 • Data: 1492/10/05
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El suplicant Miguel de Ubani, tresorer de l’església de Pamplona, de l’orde de Sant Agustí, que tenia una causa oberta amb Joan, bisbe de Castro? (“Castrensis”?), per la possessió de la tresoreria, havia obtingut –en compliment d’una ordre de l’oficial– una pensió anual que Juan de Lizarazu, canonge i vicari perpetu de la mateixa església, li havia de pagar. // El suplicant sol•licita que se li concedeixi la gràcia especial d’aquesta pensió. “Concessum ut petitur in presentia d.n. pape. A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Francesco Soderini, bisbe de Volterra

Reg. Suppl. 962, 106r-106v

 • Signatura:
 • Data: 1492/10/02
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Fernando de Alfaro, clergue de Sevilla i familiar del cardenal Ascanio Maria [Sforza], vicecanceller pontifici, suplica que se li concedeixi la gràcia especial d’una pensió anual de 3.000 morabatins sobre els fruits, les rendes i els ingressos del benefici simple de Sant Jaume d’Alcalá de Guadaíra, a la diòcesi de Sevilla, propietat del difunt Vasco de Ribera, que Pedro de la Berada? i els seus successors li pagaran. “Concessum ut petitur in presenti ad.n. pape. A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Francesco Soderini, bisbe de Volterra

Reg. Suppl. 964, 289v-290r

 • Signatura:
 • Data: 1492/11/23
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: S’havia obert una causa davant de Matteo de Ubaldis, auditor del sacre palau apostòlic, entre el suplicant Gonzalo de Sarria, prevere de la diòcesi de Lugo, i Lope Menéndez de Ferias, clergue de la mateixa diòcesi, familiar i continu comensal d’Antoniotto [Pallavicini], cardenal de Santa Anastàsia, sobre la possessió de la canongia amb prebenda de l’església de Lugo vacant per la mort de Gómez Velázquez. La causa restava indecisa en primera instància. Per arribar a una concòrdia, Gonzalo havia cedit els drets que posseïa sobre el benefici. // El suplicant Gonzalo, per les despeses, suplica que se li concedeixi la gràcia especial d’una pensió anual de 2.000 morabatins sobre els fruits, les rendes i els ingressos de la dita canongia que Lope i els seus successors li pagaran. “Concessum ut petitur in presentia d.n. pape. A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Leonello Chiericato, bisbe de Concordia

Reg. Suppl. 964, 152v

 • Signatura:
 • Data: 1492/11/20
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: S’havia obert una causa davant de Felino de Sandeis, auditor del sacre palau apostòlic, entre el suplicant Gómez de Mata, “scolasticum” de l’església de Conca i demandant, i Fernando Sánchez de Gassión, prior de l’església de Conca i demandat, sobre la possessió de l’església parroquial de les ciutats de Valdemoro i Portalruio? [Portalrubio], a la diòcesi de Conca. La causa restava indecisa en primera instància. Per arribar a una conclusió, s’havia creat una comissió que havia confirmat la possessió del benefici a Fernando i havia concedit una pensió a Gómez, que el mateix Fernando hauria de pagar. // El suplicant Miguel de Carrascosa, clergue de la diòcesi de Conca, familiar i continu comensal del papa, sol•licita que se li concedeixi la gràcia especial d’aquesta pensió anual de 6.000 morabatins sobre els fruits, les rendes i els ingressos del priorat de l’església de Sigüenza i de l’arxiprestat de la ciutat de Medina. “Concessum ut petitur in presentia d.n. pape. A. card. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Antonio Sangiorgio, bisbe d' Alessandria
 • Observacions: Cfr. Reg. Suppl. 964, f. 147r

Reg. Suppl. 965, 253v

 • Signatura:
 • Data: 1492/12/08
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Sancho Martínez de Valpuesta, beneficiat de l’església parroquial de Santa Maria del lloc de Palma, a la diòcesi de Còrdova, havia cedit en mans del papa el benefici simple perpetu que posseïa en aquella església. El papa l’havia concedit a Diego de Sevilla, clergue perpetu beneficiat de la mateixa església. // El suplicant, per compensar la pèrdua, sol•licita que se li concedeixi la gràcia especial d’una pensió anual de 3.000 morabatins sobre els fruits, les rendes i els ingressos d’un altre benefici que Diego posseïa i que aquest mateix li pagarà. “Concessum ut petitur in presentia d.n. pape. A. Card. S. Anastasie”.
 • Redacció: Francesco Soderini, bisbe de Volterra
 • Observacions: La mateixa súplica es troba, amb data 1493/01/06, també al reg. Suppl. 967, f. 029v. Sobre el mateix afer vegeu també reg. Suppl. 965, f. 229v.

Reg. Suppl. 965, 219v

 • Signatura:
 • Data: 1492/12/03
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: S’havia obert una causa davant d’un auditor del sacre palau apostòlic entre Cristóbal Ortiz, clergue de la diòcesi de Jaén i porcionari de la mateixa església, i un adversari sobre una porció d’aquesta església. Per concloure la causa, Fernando de Para, clergue de la mateixa diòcesi, havia renunciat un benefici que posseïa a l’església de Sant Jaume de la ciutat d’Andújar, a la mateixa diòcesi, i s’havia quedat amb la porció en disputa. // El suplicant Fernando sol•licita que se li concedeixi la gràcia especial d’una pensió anual de 4.000 morabatins sobre els fruits, les rendes i els ingressos de la dita porció, que Cristóbal pagarà. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape A. card. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Antonio Sangiorgio, bisbe d'Alessandria

Reg. Suppl. 965, 240r

 • Signatura:
 • Data: 1492/12/14
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: S’havia obert una causa davant d’un jutge entre el suplicant Pedro Ximénez de Enciso, possessor, i Antonio Guarin?, clergue de la diòcesi de Calahorra, sobre la possessió d’un benefici simple servitori de l’església parroquial de Santa Maria de Vallescura? (“Valescuri”), a la mateixa diòcesi. Per tal que la causa arribés a la seva conclusió, Pedro havia renunciat el benefici a favor d’Antonio que, a canvi, li havia de pagar una pensió anual sobre els fruits, les rendes i els ingressos d’aquest. // El suplicant sol•licita que se li concedeixi la gràcia especial d’aquesta pensió anual. “Concessum ut petitur A. card. S. Anastasie”.
 • Redacció: Leonello Chiericato, bisbe de Concordia

Reg. Suppl. 965, 193v

 • Signatura:
 • Data: 1492/12/11
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: S’havia obert una causa davant d’alguns jutges fora de la cúria romana entre les suplicants Juana Díaz de Cervos?, Sancha Fernández i María López, monges, sobre l’administració i el càrrec d’abadessa del monestir de Sant Joan de Lacona?, a la diòcesi de Lugo, de l’orde de Sant Benet. La causa restava indecisa en primera instància. Com que la causa no arribava a la seva conclusió, Sancha i María havien cedit els seus drets sobre el monestir i Juana havia estat nomenat abadessa. Per contribuir a la pau, Elisabet, abadessa dels monestirs de Sant Pere de Dozón i de Sant Pere de Ansemil “invicem canonice unitis”, havia cedit el de Dozón, que després havia estat concedit a Sancha. // La suplicant Elisabet sol•licita que se li concedeixi la gràcia especial d’una pensió de 6.500 morabatins sobre els fruits, les rendes i els ingressos dels monestirs de Sant Joan i Sant Pere de Dozón que Sancha i Joana pagaran. "Concessum ut petitur A. card. S. Anastasie".
 • Redacció: Giovanni Sacchi, bisbe de Ragusa

Reg. Suppl. 965, 008v-009r

 • Signatura:
 • Data: 1492/11/06
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: S’havia obert una causa entre el suplicant Bernat Condolesa, prevere de la diòcesi de Vic, i Bernat Cornella, rector de l’església parroquial de Sant Feliu al lloc de Torelló, a la mateixa diòcesi, sobre la possessió d’aquesta església. Com que la causa no arribava a la seva conclusió, Bernat Condolesa havia cedit els seus drets sobre l’església en mans del papa. // Els dos Bernats supliquen que s’admeti la cessió, es concedeixi l’església a Bernat Cornella i s’assigni a Bernat Condolesa, per les despeses, una pensió anual de 12 ducats sobre els fruits, les rendes i els ingressos de la mateixa església, que Bernat Cornella pagarà. "Concessum ut petitur in presentia d.n. pape. A. card. S. Anastasie".
 • Redacció: Francesco Soderini, bisbe de Volterra

Reg. Suppl. 962, 268r

 • Signatura:
 • Data: 1492/10/14
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Galceran de Castre-Pinós, comendatari de la pabordia de Santa Maria de Mur de l’orde de Sant Agustí, a la diòcesi d’Urgell, “per adimplemento certe honeste concordie” entre ell i el suplicant Jaume Fiella, degà de Barcelona i escriptor de lletres apostòliques, familiar del papa, sobre la possessió de la pabordia, havia concedit a Jaume una pensió anual sobre els fruits d’aquesta. // Jaume suplica que se li concedeixi la gràcia especial de la pensió, que Galceran i els seus successors li pagaran. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape. A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Antonio Sangiorgio, bisbe d'Alexandria

Reg. Suppl. 962, 268v

 • Signatura:
 • Data: 1492/10/14
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Galceran de Castre-Pinós, comendatari de la pabordia de Santa Maria de Mur de l’orde de Sant Agustí, a la diòcesi d’Urgell, “per adimplemento certe honeste concordie” entre ell i el suplicant Gabriel Miró, canonge de la diòcesi de Lleida, sobre la possessió de la pabordia, havia concedit a Jaume una pensió anual sobre els fruits d’aquesta. // Gabriel suplica que se li concedeixi la gràcia especial de la pensió, que Galceran i els seus successors li pagaran. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape. A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Antonio Sangiorgio, bisbe d'Alexandria

Reg. Suppl. 962, 170v

 • Signatura:
 • Data: 1492/10/02
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: S’havia obert una causa entre els suplicants Bernat Codolosa, prevere de la diòcesi de Vic, i Bernadí Comella, rector de l’església parroquial de Sant Feliu del lloc de Torelló, a la mateixa diòcesi, sobre la possessió de l’església. Per arribar a una conclusió, Bernadí havia cedit en mans del papa els drets que posseïa sobre el benefici. // Els dos suplicants sol•liciten que s’admeti la cessió i que es concedeixi a Codolosa, per les despeses, una pensió anual sobre els fruits, les rendes i els ingressos de la mateixa església, que Berardí i els seus successors li pagaran. “Concessum ut petitur in presentia d.n. pape. A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Antonio Sangiorgio, bisbe d'Alexandria

Reg. Suppl. 962, 114v

 • Signatura:
 • Data: 1492/10/06
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El benefici simple servitori “seu heremitorium” de Sant Jaume del Llano, a la diòcesi de Calahorra i La Calzada, vacant, havia estat concedit a Diego Díaz, prevere de Calahorra. Més tard s’havia obert una causa entre ell i Juan Martínez de Jáuregui, perpetu beneficiat de l’església parroquial de “Guerennu” (Guereñu), a la mateixa diòcesi, sobre la possessió del benefici. Per arribar a una conclusió, Diego havia cedit aquest en mans del papa, que el va assignar a Juan. // Diego suplica que se s’admeti la cessió i que se li concedeixi la gràcia especial d’una pensió de 1.200 morabatins sobre els fruits, les rendes i els ingressos del benefici de Guereñu i de Sant Jaume, que Juan li pagarà. “Concessum ut petitur in presentia d.n. pape. A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Francesco Soderini, bisbe de Volterra
 • Observacions: La mateixa súplica amb data (1492/12/09) i redacció ("Leonello Chiericato, bisbe de Concordia") diferents es troba al reg. Suppl. 966, ff. 006r-006v.

Ús de cookies

Aquest lloc web utilitza cookies per millorar la teva experiència d'usuari. Si continues navegant-hi estàs donant el teu consentiment a l'acceptació de les cookies.
Què són les cookies? ACEPTAR

Aviso de cookies