Resultats de la cerca per: Tot

Reg. Suppl. 961, 225r-225v

 • Signatura:
 • Data: 1492/09/04
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: S’havia obert una causa davant Girolamo Porcari, auditor del sacre palau apostòlic, entre el suplicant Lluís Despont, clergue de València, familiar i continu comensal del papa Alexandre VI i possessor, d’una part, i Miquel “Sanc” [Sanç?], “assertum clericum”, i Vicent “Terega” [Tàrrega?], clergue de València, “actores”, de l’altra, sobre la possessió del benefici simple perpetu sota la invocació de la Santa Trinitat de l’altar major de l’església parroquial de Sant Joan del Mercat, a València. La causa restava indecisa en segona instància. Mentrestant, Vicent havia cedit en mans del mateix papa els drets que posseïa sobre el benefici. // Lluís suplica que s’admeti la cessió i que se li concedeixi la gràcia especial d’ésser subrogat en els drets que Vicent posseïa sobre el benefici. “Concessum in presentia domini nostri pape. A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Antonio Sangiorgio, bisbe d'Alexandria
 • Observacions: Sobre el mateix afer vegeu també reg. Suppl. 962, ff. 023v-024r.

Reg. Suppl. 961, 224r-224v

 • Signatura:
 • Data: 1492/09/01
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Diego López, prevere de Còrdova, havia renunciat en mans de l’ordinari el benefici perpetu que posseïa a l’església parroquial del lloc de Guadalcázar, a la diòcesi de Còrdova. Més tard, l’ordinari l’havia concedit a Antonio Sánchez, mig porcionari de l’església de Còrdova, com a conseqüència d’una certa concòrdia entre els esmentats Diego i Antonio. // Diego suplica que, per les despeses, se li concedeixi la gràcia especial d’una pensió anual sobre els fruits de la dita mitja porció que Antonio li pagarà. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri papae. A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Antonio Sangiorgio, bisbe d'Alexandria

Reg. Suppl. 961, 224r

 • Signatura:
 • Data: 1492/09/03
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Rodrigo [de Ávila], bisbe de Plasència, havia concedit a Juan de la Moheda, frare del tercer orde de Sant Francesc dit de la Penitència, de construir una “domus” en un lloc deshabitat dit de la Moheda, “apud” la ciutat de Grimaldo, a la diòcesi de Plasència, per gaudir dels seus fruits i administrar-la. // Els frares Álvaro de Morales i Juan de Medina, socis de Juan, que s’havien mantingut a la mateixa “domus”, supliquen que se’ls concedeixi la gràcia especial de poder gaudir de tots els drets de la “domus” i obtenir tots els privilegis, immunitat i indulgències de les altres “domus” del mateix orde. “Concessum ut petitur de licentia superioris in presentia domini nostri papae. A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Francesco Soderini, bisbe de Volterra

Reg. Suppl. 961, 215r

 • Signatura:
 • Data: 1492/09/07
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Contingut: A favor de “Johannes Royz” [Roís? Ruiz?]. Es demana afegir, a les lletres que s’estan preparant sobre la súplica presentada, que “Johannes” Mengini és familiar del papa Alexandre VI. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape. A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Francesco Soderini, bisbe de Volterra

Reg. Suppl. 961, 212v-213r

 • Signatura:
 • Data: 1492/09/06
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Pedro Álvarez de Gassión, rector de l’església parroquial de Santa Maria de la ciutat de Trillo, a la diòcesi de Sigüenza, suplica que se li concedeixi la gràcia especial de poder obtenir un altre benefici de qualsivol tipus, a més de l’església que ja posseeix. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape. A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Leonello Chiericato, bisbe de Concordia

Reg. Suppl. 961, 209r-209v

 • Signatura:
 • Data: 1492/09/02
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Lluc Gerona [Girona], paborde del monestir de Santa Maria de Manresa, de l’orde de Sant Agustí, a la diòcesi de Vic, familiar i continu comensal del papa Alexandre VI, nebot de mestre Joan Gerona [Girona], escriptor de lletres apostòliques, suplica que se li concedeixi la facultat de poder permutar i renunciar qualsevol tipus de benefici que posseeixi i posseirà en el futur. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape. A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Antonio Sangiorgio, bisbe d'Alexandria

Reg. Suppl. 961, 203v-204r

 • Signatura:
 • Data: 1492/09/02
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Els beneficis simples d’Olmedo, del Villar del Puerco [Villar de Argañán] i del Bogajo (“Bugagio”), a la diòcesi de Ciudad Rodrigo, vacants per la mort de Diego de Castro, “abbreviator” de lletres apostòliques, havien estat concedits a Battista [Pinelli], arquebisbe de Cosenza, “tunc in minoribus constitutus”. Més tard, l’arquebisbe havia renunciat els beneficis en mans del papa Alexandre VI. // Alfonso Criado (“Creado”), tresorer de l’església de Ciudad Rodrigo, suplica que s’admeti la renúncia, que se li concedeixi la gràcia especial de la provisió dels beneficis i a Gonçal de Ortiz, clergue de la diòcesi de Sevilla, familiar de Paride Spinelli, escriptor de lletres apostòliques, una pensió anual sobre els fruits de l’església parroquial de Lenzano, a la mateixa diòcesi, i de la capellania de Pozos (“del Pozos”) a l’església de Santa Maria de Ledesma, a la diòcesi de Salamanca, que Alfonso, com a possessor, i els seus successors li pagaran. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape. A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Francesco Soderini, bisbe de Volterra

Reg. Suppl. 961, 202r-202v

 • Signatura:
 • Data: 1492/09/01
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Francisco Sánchez de Palenzuela, ardiaca d’Alba (“Alma” per “Alva”), a l’església de Salamanca, i canonge de la mateixa església, “scutifer” [escuder] i familiar i continu comensal de [Giovanni Battista] Orsini, cardenal diaca de Santa Maria Nova, suplica que s’esculli un bisbe resident a la cúria romana que li confereixi els ordes sagrats i el promogui al grau del presbiterat, necessari per administrar l’ardiaconat que posseeix. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape. A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Leonello Chiericato, bisbe de Concordia

Reg. Suppl. 961, 201v-202r

 • Signatura:
 • Data: 1492/08/26
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Roderic Corella, clergue de València, familiar i continu comensal del papa Alexandre VI, suplica que se li concedeixi la gràcia especial de la provisió de la prepositura de l’església de València vacant per la mort de Pere Boscà, el seu últim possessor. “Fiat motu proprio R[odericus]”.

Reg. Suppl. 961, 199v-200r

 • Signatura:
 • Data: 1492/09/01
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Nicolau de Marès, familiar i continu comensal de Gonzalo [Fernández de Heredia], arquebisbe de Tarragona, “vicecamerarii” del papa Alexandre VI, havia renunciat en mans del mateix papa l’església parroquial del lloc de Sant Andreu de la Barca, a la diòcesi de Barcelona, el benefici simple perpetu de l’església de Santa Maria del Mar “etiam” de Barcelona i el benefici simple de l’altar de Sant Bartomeu a la mateixa església, que posseïa. // Pere “Sadornini” [Sadurní], de Tortosa, suplica que s’admeti la renúncia i que se li concedeixi la gràcia especial de la provisió de l’església i dels beneficis. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape. A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Antonio Sangiorgio, bisbe d'Alexandria

Reg. Suppl. 961, 198v-199r

 • Signatura:
 • Data: 1492/08/26
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Salvador Alauder, prevere de la ciutat de Tamariu, a la diòcesi de Lleida, familiar i continu comensal del papa Alexandre VI, suplica que se li concedeixi la gràcia especial de la provisió de la vicaria perpètua de les esglésies parroquials “invicem unitarum” de Calaterau i de Les Cabanyes (“Cabanyis”), a la diòcesi de Saragossa, vacants per la mort de Joan Cornellana, el seu últim possessor. “Fiat ut petitur R[odericus]”.

Reg. Suppl. 961, 197r

 • Signatura:
 • Data: 1492/09/11
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Contingut: A favor de Gonzalo López. Es demana corregir, en les lletres que s’estaven preparant sobre la súplica presentada, que el suplicant no pertany a la diòcesi d’Oviedo sinó a la de Lugo. “Concessum ut petitur A. car. S. Anastasie”.
 • Observacions: La reforma podria referir-se a la súplica que es troba al reg. Suppl. 962, ff. 278v-279r.

Reg. Suppl. 961, 196r-196v

 • Signatura:
 • Data: 1492/08/26
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Innocenci VIII havia concedit a Antoniotto [Pallavicini], cardenal prevere de Santa Pràxedis, dit de Santa Anastàsia, la facultat d’unir la canongia amb prebenda que posseïa a l’església de Sevilla amb el benefici simple servitori de l’església parroquial “invicem unitis” dels Sants Miquel i Jaume de la ciutat de Jerez, a la mateixa diòcesi, que el difunt bisbe de Mondoñedo havia posseït. // El papa Alexandre VI confirma “motu proprio” la unió a favor del cardenal. “Fiat motu proprio R[odericus]”.
 • Observacions: Sobre el mateix afer vegeu també reg. Vat. 780, ff. 164r-165r.

Reg. Suppl. 961, 191v

 • Signatura:
 • Data: 1492/09/11
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Lluís de Santa Pau, familiar i continu comensal del papa Alexandre VI, rector de l’església parroquial de La Todolella (“Tudellella”), a la diòcesi de Tortosa, que ja havia estat dispensat durant un any de rebre els ordes sagrats necessaris per administrar el seu benefici, suplica que se li concedeixi la gràcia especial d’una altra dispensa fins a cinc anys. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape. A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Antonio Sangiorgio, bisbe d'Alexandria

Reg. Suppl. 961, 188v

 • Signatura:
 • Data: 1492/09/01
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: S’havia obert una causa “coram loci ordinario” entre el suplicant Bernat Oliveres, prevere de la diòcesi de Barcelona, i Pere Mester (?), possessor del benefici perpetu de l’altar de Santa Maria de l’església parroquial de Sant Vicenç dels Horts (“Ortis”), a la mateixa diòcesi, sobre la possessió del perpetu benefici de l’altar de les 11.000 verges de l’església parroquial de Sant Boi de Llobregat (“Sancti Baudilii de Lupiaco [sic]”), a la mateixa diòcesi. La causa restava indecisa. Per arribar a una conclusió el suplicant havia cedit en mans de l’ordinari els drets que posseïa sobre el benefici. // Bernat suplica que, per les despeses, se li concedeixi la gràcia especial d’una pensió sobre els fruits del benefici de l’altar de Santa Maria, que Pere i els seus successors li pagaran. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape. A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Antonio Sangiorgio, bisbe d'Alexandria

Reg. Suppl. 961, 188r-188v

 • Signatura:
 • Data: 1492/08/31
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El suplicant Gómez de Mata, “scolasticus” de l’església de Conca i diaca apostòlic, i Andrés de “Rehoyo”? [Reoyo], havien renunciat en mans del papa Innocenci VIII “ex causa permutationis”, respectivament, l’església parroquial de Castillejo de la Sierra i alguns beneficis de la diòcesi de Conca, d’una part, i l’església parroquial de la ciutat de Huélamo, de l’orde de Sant Jaume, a la diòcesi d’Albarrasí, de l’altra. Més tard, Andrés va rescindir la permuta i va exigir la regressió en el seu benefici perquè no havia pogut posseir pacíficament els beneficis esmentats de la diòcesi de Conca. Per tant es va obrir una causa entre els dos davant de Girolamo de Porcari, auditor del sacre palau apostòlic, que es va resoldre amb una concòrdia. // Gómez suplica que es confirmi la concòrdia assolida entre les parts. “Concessum ut petitur quatenus sic honesta in presentia domini nostri pape A. car. S. Anastasie”.

Reg. Suppl. 961, 187v-188r

 • Signatura:
 • Data: 1492/09/01
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: S’havia obert una causa davant de Juan de Cubillas, canonge i oficial de Salamanca, entre Mateo de Castellón, “assertum preceptorem Sancti Sepulcri” de l’orde de Sant Agustí [Sant Sepulcre], i el suplicant Martín de Cazorla, frare del mateix orde, “reum et possessorem”, sobre la preceptoria “domus Sancti Cristofori” de Salamanca, del mateix orde. La causa restava indecisa en primera instància. // Martín suplica que, en cas de “si neutri”, s’ordeni a l’oficial que li concedeixi la gràcia especial de la provisió del benefici. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape. A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Antonio Sangiorgio, bisbe d'Alexandria

Reg. Suppl. 961, 187r-187v

 • Signatura:
 • Data: 1492/08/26
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: L’església parroquial de “Quintaraga”, a la diòcesi d’Osma, havia estat vacant durant tant de temps que la seva col·lació havia retornat a la seu romana. // Tomás de Barja, clergue de la diòcesi de Tarassona, suplica que se li concedeixi la gràcia especial de la provisió del benefici. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape. A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Francesco Soderini, bisbe de Volterra

Reg. Suppl. 961, 186r

 • Signatura:
 • Data: 1492/09/02
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Contingut: A favor de Diego Serrano. Es demana afegir, a les lletres que s’estan preparant sobre la súplica presentada, una indulgència “pro interessentibus prime misse in eventu per eum celebrande et facultate arrendandi”. “Concessum ut petitur qua indulgentia A. car. S. Anastasie”.

Reg. Suppl. 961, 185v

 • Signatura:
 • Data: 1492/09/02
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Miquel Dez Guall [Desgual], rector de l’església parroquial de Meana, a la diòcesi d’Oristany, a Sardenya, resident a la cúria romana, familiar i continu comensal d’O[liviero Carafa], cardenal bisbe sabinense, suplica que se li concedeixi la gràcia especial de poder millorar el valor de les rendes dels fruits de la seva església. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape. A. car. S. Anastasie”.

Reg. Suppl. 961, 176v-177r

 • Signatura:
 • Data: 1492/09/27
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Miguel Carrascosa, canonge de l’església de Ciudad Rodrigo, havia renunciat la seva canongia amb prebenda en mans del papa Alexandre VI. // Miguel “Ruis” [Ruiz], clergue de Cordòva, suplica que s’admeti la renúncia i que se li concedeixi la gràcia especial de la provisió del benefici. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape. A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Antonio Sangiorgio, bisbe d'Alexandria

Reg. Suppl. 961, 174r

 • Signatura:
 • Data: 1492/10/01
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Els suplicants Lluís de Gallac i Francesc del Milà (“de Milla”) havien renunciat en mans del papa Innocenci VIII “ex causa permutationis”, respectivament, certs beneficis, d’una part, i una canongia amb prebenda de l’església de Mallorca, de l’altra, que posseïen. El papa havia admès la renúncia i concedit els beneficis esmentats als nous titulars. Com que en els estatuts i les pràctiques de l’església de Mallorca s’establia que només hi obtindrien canongies els qui havien estudiat teologia o dret canònic o civil o arts o medicina durant set anys en alguna Universitat o Estudi i pertanyien al gènere dels nobles, militars o ciutadans (“cives”) notables, Lluís dubtava de la concessió per la qual havia obtingut una dispensa per “defectu natalium”. // El mateix Lluís, familiar i continu comensal del papa Alexandre VI, suplica que se li concedeixi la provisió del benefici i una derogació sobre el que establien els estatuts de l’església de Mallorca. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape. A. car. S. Anastasie”.

Reg. Suppl. 961, 168v

 • Signatura:
 • Data: 1492/09/05
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Contingut: A favor de Pedro Rodríguez. Es demana canviar el valor dels fruits, les rendes i els ingressos de la canongia amb prebenda a les lletres que s’estan preparant sobre la súplica presentada perquè s’havia calculat malament. “Concessum ut petitur in presentia d.n. pape A. car. s. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Antonio Sangiorgio, bisbe d'Alexandria

Reg. Suppl. 961, 166v

 • Signatura:
 • Data: 1492/09/06
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Contingut: A favor del bisbe [Alonso de Fonseca] i el capítol de l’església de Conca. Es demana expedir sota el nom del papa Alexandre VI les lletres que s’estan preparant sobre la súplica presentada “sine pre juditio familiarum” dels suplicants. “Concessum ut petitur in presentia d.n. pape A. card. s. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Antonio Sangiorgio, bisbe d'Alexandria

Reg. Suppl. 961, 165v

 • Signatura:
 • Data: 1492/08/26
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI concedeix “motu proprio” a Francesc Desprats, clergue de la diòcesi de Cartagena, “utriusque juris doctori”, familiar i continu comensal seu, nunci apostòlic davant del rei Ferran d’Aragó i la reina Isabel de Castella, la provisió de la canongia amb prebenda de les esglésies de València i Barcelona i la precentoria de la mateixa església de Barcelona que havien estat posseïdes per Cèsar [Borja] fins que va ser elegit administrador de la diòcesi de València. “Fiat motu proprio R[odericus]”.

Reg. Suppl. 961, 165r

 • Signatura:
 • Data: 1492/09/02
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Juan de San Román, clergue de Sevilla, possessor d’una pensió anual sobre els fruits d’un cert benefici del lloc de Sanlúcar de Barrameda, a la diòcesi de Sevilla, suplica que se li concedeixi la gràcia especial d’erigir un benefici simple servitori a la sinagoga de la ciutat de Sevilla, vacant pels jueus expulsats pel rei Ferran d’Espanya. “Fiat ut petitur R[odericus]”.
 • Redacció: Francesco Soderini, bisbe de Volterra

Reg. Suppl. 961, 164r

 • Signatura:
 • Data: 1492/09/02
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Gómez Núñez (“Nunnii”), rector de l’església parroquial de “Saugo” [El Sahugo], a la diòcesi de Ciudad Rodrigo, “baccalarius in legibus”, suplica que se li concedeixi la gràcia especial de poder obtenir un altre benefici a més de l’església que ja posseeix. “Concessum ut petitur in presentia d.n. pape A. card. s. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Sacchi, bisbe de Ragusa

Reg. Suppl. 961, 152v-153r

 • Signatura:
 • Data: 1492/08/29
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Alfonso [Enríquez de Lemos], bisbe de Lugo, havia concedit al suplicant Pedro de Castroverde d’unir la canongia amb prebenda de l’església de Lugo que posseïa amb l’església de Sant Cristòfor de Marín que també posseïa a la mateixa diòcesi. // Pedro suplica que se li concedeixi la gràcia especial de confirmar la unió dels beneficis. “Concessum ut petitur in presentia d.n. pape A. card. s. Anastasie”.
 • Redacció: Francesco Soderini, bisbe de Volterra

Reg. Suppl. 961, 143v-144v

 • Signatura:
 • Data: 1492/08/28
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: S’havia obert una causa davant de Matteo de Ubaldis, auditor del sacre palau apostòlic, entre el suplicant Pedro de Castroverde, clergue de la diòcesi de Lugo, “reum et defensorem”, i Lope González, “assertum clericum intrusum”, sobre la possessió d’una canongia amb prebenda “cardinalia seu cardinalatu nuncupata”, a l’església de Santiago de Compostel·la, vacant per la mort de Pedro Fernández de “Curelenda”?, el seu últim possessor. La causa restava indecisa en primera instància. // Pedro suplica que, en cas de “si neutri”, s’ordeni a l’auditor que li concedeixi la provisió del benefici. “Concessum ut petitur in presentia d.n. pape A. card. s. Anastasie”.
 • Redacció: Francesco Soderini, bisbe de Volterra

Reg. Suppl. 961, 140v

 • Signatura:
 • Data: 1492/08/26
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: L’ardiaconat de Biscaia (“Viscaya”), a l’església de Calahorra, vacant per la mort de Fernando Martínez, el seu últim possessor, havia estat concedit al suplicant Pedro Jiménez (“Ximenez”) de Enciso, “utriusque juris doctor”, per l’autoritat ordinària. // Pedro, que té dubtes sobre la concessió, sol·licita que se li faci una nova provisió del benefici. “Fiat ut petitur R[odericus]”.
 • Observacions: Sobre el mateix afer vegeu també reg. Suppl. 961, f. 032r.

Ús de cookies

Aquest lloc web utilitza cookies per millorar la teva experiència d'usuari. Si continues navegant-hi estàs donant el teu consentiment a l'acceptació de les cookies.
Què són les cookies? ACEPTAR

Aviso de cookies