Resultats de la cerca per: Tot

Reg. Suppl. 967, 096r-096v

 • Signatura:
 • Data: 1493/01/09
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El clergue Andrés Núñez (“Nunii”) havia renunciat en mans d’un cert executor apostòlic les porcions prestimonials dels llocs d’Algete, Balaguera (“Valaguera”) i Cedillo (“Zedillo”), que posseïa a la diòcesi de Toledo. El mateix executor havia admès la renúncia i havia concedit als suplicants, el prior i la comunitat del monestir de San Bartolomé de Lupiana, de l’orde de San Jeroni, a la mateixa diòcesi, d’annexar-les i incorporar-les i a Andrés, per les despeses, una pensió anual sobre els fruits, les rendes i els ingressos dels citats beneficis. // Com que Fernando “etiam” Núñez, de la ciutat d’Alcalá de Henares i pare del dit Andrés, estava sota sospita dels inquisidors de l’herètica pravitat, els suplicants sol·liciten que ell sigui declarat no hàbil per percebre la seva pensió. “Concessum ut petitur in presentia d.n. pape A. card. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Antonio Sangiorgio, bisbe d'Alexandria

Reg. Suppl. 967, 095v-096r

 • Signatura:
 • Data: 1493/01/09
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Contingut: A favor de Juan Cornejo. A la súplica presentada no s’havia expressat que s’havia obert una causa davant del lloctinent del bisbe d’Alexandria, auditor del sacre palau apostòlic, entre Gonzalo Ramírez i el suplicant Juan Cornejo sobre la possessió d’una canongia amb prebenda, que restava indecisa. Es demana afegir a les lletres que s’estan preparant sobre la súplica la notícia de la dita causa amb el nom i els cognoms dels actors. “Concessum ut petitur in presentia d.n. pape A. card. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Antonio Sangiorgio, bisbe d'Alexandria
 • Observacions: La butlla corresponent es troba al reg. Vat 777, ff. 247r-250v

Reg. Suppl. 967, 094r

 • Signatura:
 • Data: 1493/01/07
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El priorat de Sant Benet de la ciutat de Catalayud (“Calataiunbio”), de l’orde del mateix Sant, a la diòcesi de Tarassona, vacant havia estat concedit per l’abat del monestir de Sant Salvador de Oña?, del mateix orde, a la diòcesi de Burgos, que havia de decidir sobre la seva provisió, al suplicant Pedro Gutierrez de Castrillo, monjo del mateix monestir. // Pedro, que té dubtes sobre la concessió, sol•licita que se li’n faci una nova provisió. “Concessum ut petitur in presentia d.n. pape A. card. S. Anastasie”.
 • Redacció: Leonello Chiericato, bisbe de Concordia
 • Observacions: Sobre el mateix afer vegeu també reg. Suppl. 966, ff. 148r-148v.

Reg. Suppl. 967, 088v

 • Signatura:
 • Data: 1492/12/26
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El benefici simple sota la invocació dels Sants Miquel i Vicent de l’església del monestir de Sant Salvador de Breda (“Breya”), a la diòcesi de Girona, havia estat vacant durant tant de temps que la seva col·lació havia retornat a la seu romana. Mentrestant, però, un cert Pere Mas l’havia ocupat. // Andreu Valerius, clergue de la diòcesi de Girona, suplica que se li concedeixi la gràcia especial de la provisió del benefici. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape A. card. S. Anastasie”.
 • Redacció: Francesco Soderini, bisbe de Volterra

Reg. Suppl. 967, 086r-086v

 • Signatura:
 • Data: 1492/11/05
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI concedeix “motu proprio” a Francesc Jasay?, clergue de la diòcesi de Girona, familiar i continu comensal seu, la provisió de la domeria de “villa longua de la stexqua? vulgariter sic nuncupata” [Vilallonga de Ter?], a la diòcesi d’Elna vacant per la mort de Guillerm Fernós, el seu últim possessor. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape A. card. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Antonio Sangiorgio, bisbe d'Alexandria

Reg. Suppl. 967, 082r

 • Signatura:
 • Data: 1492/12/03
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: L’església parroquial de Santa Maria de Conques, a la diòcesi d’Urgell, havia quedat vacant perquè Francesc de Sellera, el seu últim rector, l’havia ocupat sense ésser promogut als graus necessaris per administrar-la. // Bernat de Corbera, clergue de la diòcesi de Barcelona, familiar del papa Alexandre VI, suplica que se li concedeixi la gràcia especial de la provisió del benefici. “Concessum ut petitur in presentia d.n. pape A. card. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Antonio Sangiorgio, bisbe d'Alexandria

Reg. Suppl. 967, 076r

 • Signatura:
 • Data: 1493/01/09
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Francisco de Aguilar, prevere frare de l’Hospital de Sant Joan de Jerusalem, capellà de Frederic d'Aragó príncep d'Altamura, havia exposat al papa Alexandre VI que, essent frare de l’orde dels frares eremites de Sant Jeroni, havia obtingut una llicència per passar a l’orde de l’Hospital en virtut d’unes “litterarum penitenciarie” del mateix papa. // Com que té dubtes sobre la seva permanència en aquest orde, a causa d’algunes qüestions relacionades amb la seva regla, Francisco suplica que se li concedeixi la gràcia especial d’un indult per poder continuar-hi. “Fiat ut petitur R[odericus]”.

Reg. Suppl. 967, 075r

 • Signatura:
 • Data: 1493/01/10
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Raffaele [Riario], cardenal diaca de Sant Jordi “ad velum aureum”, havia cedit, “possessione non habita”, en mans del papa Alexandre VI els beneficis simples següents: un sota la invocació de Sant Llorenç a l’església parroquial de Santa Eulàlia, un altre sota la de Sant Jordi a la de Santa Creu de Mallorca, i un altre més sota la invocació de Sant Joan a l’església parroquial del lloc de Waldemissa [Valldemossa], a la mateixa diòcesi de Mallorca. // Antoni Camis, clergue de Barcelona, familiar i continu comensal del mateix cardenal, suplica que s’admeti la cessió i que se li concedeixi la gràcia especial de la provisió dels beneficis. “Concessum ut petitur in presentia d.n. pape A. card. S. Anastasie”.
 • Redacció: Francesco Soderini, bisbe de Volterra

Reg. Suppl. 967, 072v-073r

 • Signatura:
 • Data: 1493/01/06
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El suplicant Juan Martínez de la Calegia [Calleja], clergue, havia renunciat en mans del papa Alexandre VI el benefici perpetu de les esglésies parroquials de Santa Maria i de Sant Martí de Navelars [Navillar o Navalvillar], “invicem unitis”, que posseïa a la diòcesi de Calahorra. // El mateix Juan i Juan González, clergue de la mateixa diòcesi i “dictarum ecclesiarum filius patrimonialis”, supliquen que s’admeti la renúncia, que es concedeixi a Juan González la provisió del benefici i a Juan Martínez, per les despeses, una pensió anual de 2.000 morabatins sobre els fruits, les rendes i els ingressos del benefici, que el mateix Juan González i els seus successors li pagaran. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape A. card. S. Anastasie”.
 • Redacció: Francesco Soderini, bisbe de Volterra

Reg. Suppl. 967, 067v

 • Signatura:
 • Data: 1493/01/06
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Joan Balaguer (“Bellaguer”), beneficiat perpetu de la ciutat de Xàtiva (“Chative”), a la diòcesi de València, ja sotsdiaca i diaca, suplica que se li concedeixi la gràcia especial d’ordenar a un sufragani de l’arquebisbe de València que el promogui al grau del presbiterat, necessari per administrar el benefici que posseeix. “Concessum ut petitur in presentia d.n. pape A. card. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Antonio Sangiorgio, bisbe d'Alexandria

Reg. Suppl. 967, 065r

 • Signatura:
 • Data: 1493/01/04
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Gonzalo de Moya havia renunciat la canongia amb prebenda de l’església col·legiata d’Alcázar de la ciutat de Baeza, a la diòcesi de Jaén. // Cristóbal de Jimena (“Ximena”), clergue de la mateixa diòcesi, suplica que se li concedeixi la gràcia especial de la provisió del benefici. “Concessum ut petitur in presentia dimini nostri pape. A. card. s. Anastasie”.
 • Redacció: Leonello Chiericato, bisbe de Concordia

Reg. Suppl. 967, 063r

 • Signatura:
 • Data: 1493/01/05
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Francisco de Aguilar, prevere de l’Hospital de Sant Joan de Jerusalem, sense diòcesi, resident a la cúria romana, suplica que se li concedeixi la gràcia especial de poder resar les hores i l’ofici diví a qualsevol lloc on sigui. “Fiat ut petitur R[odericus]”.

Reg. Suppl. 967, 062r

 • Signatura:
 • Data: 1493/01/04
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Giovanni Chiena o Chieva, frare de l’orde dels menors, del monestir de Sant Francesc de la ciutat de Palerm, suplica que se li concedeixi la gràcia especial d’una llicència per poder visitar Terra Santa (“sepulcrum dominicum et alia pia loca ultramarina cum uno socio”). “Concessum ut petitur de licentia superioris in presentia d.n. pape quaeritur sic in originali”.
 • Observacions: Una còpia de la mateixa súplica amb data 1493/01/13 es troba al reg. Suppl. 967, f. 230v

Reg. Suppl. 967, 061r-061v

 • Signatura:
 • Data: 1492/10/14
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: La canongia amb prebenda de l’església de Burgos i les porcions prestimonials de N. i N., a la diòcesi de Burgos, vacants per la mort de Juan García de Medina, el seu últim possessor, havien estat concedides a Andrés de Paz (“Pace”), clergue de la mateixa ciutat, familiar i continu comensal del papa Alexandre VI, en virtut d’unes lletres expectatives del papa Innocenci VIII. // Andrés, que té dubtes sobre la concessió, sol·licita que se li’n faci una nova provisió. “Concessum ut petitur in presentia d.n. pape A. card. s. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Sacchi, bisbe de Ragusa

Reg. Suppl. 967, 061r

 • Signatura:
 • Data: 1492/10/14
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: S’havia obert una causa davant d’un auditor del sacre palau apostòlic entre el suplicant Andrés de Paz (“Pace”), clergue de Burgos, familiar i continu comensal del papa Alexandre VI, i Juan García de Medina, “assertum clericum”, sobre la possessió de l’església parroquial de Canillas i Canillejas (“Canilleias”), a la diòcesi de Toledo, vacant per la mort de Juan Martínez de Comparada. La causa restava indecisa en primera instància. // Com que més tard Juan havia mort, el suplicant sol·licita d’ésser subrogat en els drets que el difunt posseïa sobre el benefici i, en conseqüència, la seva provisió. “Concessum ut petitur in presentia d.n. pape A. card. s. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Sacchi, bisbe de Ragusa
 • Observacions: Una còpia de la mateixa súplica amb data 1493/01/18 es troba al reg. Suppl. 968, ff. 009v-010r.

Reg. Suppl. 967, 060v

 • Signatura:
 • Data: 1492/11/27
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Francesc Desplà (“de Plano”), prebost del monestir de “Sancti Cucufati Vallensis” [Sant Cugat del Vallès], de l’orde de Sant Benet, de Barcelona, suplica que se li concedeixi la gràcia especial de la provisió de l’obra del monestir de Sant Pere de Rodes, del mateix orde, a la diòcesi de Girona, que Lluís Sagarriga?, cambrer (“camerarius”) del monestir de Sant Miquel “de Fluviano” [Fluvià], a la diòcesi de Girona, havia obtingut “per assecutionem” i que ara vacava perquè l’autoritat apostòlica havia fet cessar l’“assecutionem”. “Concessum ut petitur in presentiam d.n. pape a. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Leonello Chiericato, bisbe de Concordia
 • Observacions: Una altra súplica sobre el mateix afer amb data 1492/09/04 es troba al reg. Suppl. 961, f. 114v.

Reg. Suppl. 967, 058r-058v

 • Signatura:
 • Data: 1493/01/02
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Les vicaries perpètues de les esglésies parroquials dels llocs de Maria [María de Huerva] i de Botorrita (“Botorita”), a la diòcesi de Saragossa, “invicem unitis”, que Nicolás Trulleni [Trullén], el seu últim possessor, havia renunciat en mans del papa Innocenci VIII, havien estat concedides per l’autoritat apostòlica al suplicant Lorenzo Pérez, prevere de la mateixa diòcesi. Més tard s’havia obert una causa davant de Pietro de Accoltis, auditor del sacre palau apostòlic, entre el mateix Lorenzo i un cert Antonio Robira [Rovira], “assertum clericum intrusum”, i altres intrusos sobre la possessió dels beneficis. // Lorenzo suplica que se li concedeixi la gràcia especial d’una pròrroga fins a tres anys per prendre’n possessió i poder tancar finalment la causa. “Concessum ut petitur in presentiam d.n. pape a. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Francesco Soderini, bisbe de Volterra

Reg. Suppl. 967, 058r

 • Signatura:
 • Data: 1493/01/10
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Fernando de Monreal, laic de la diòcesi de Conca, “in legibus baccalarius”, que havia estudiat durant molts anys a la Universitat de Salamanca, suplica que se li concedeixi la gràcia especial d’ordenar al bisbe de Conca que convoqui dos o tres doctors “in utroque iure” perquè l’examinin i, si el troben idoni, li concedeixin el grau del doctorat. “Concessum ut petitur in presentia d.n. pape a. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Leonello Chiericato, bisbe de Concordia

Reg. Suppl. 967, 057r-057v

 • Signatura:
 • Data: 1493/01/10
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: S’havia obert una causa a la cúria romana davant de Girolamo Porcari, auditor del sacre palau apostòlic, entre el suplicant Rodrigo de Matauco (“Mathuco”), clergue de Calahorra, familiar i continu comensal del papa Alexandre VI, “actorem”, d’una part, i Pedro González, Pedro Abad (“Abbatem”), Sancho Pérez i Juan Abad (“Abbatem”), “respective reos”, de l’altra, sobre la possessió dels beneficis servitoris simples de les esglésies de Junguito i de Matauco (“Mathaucho”), a la diòcesi de Calahorra. La causa restava indecisa. // Com que Sancho havia mort, el suplicant sol·licita d’ésser subrogat en els drets que el difunt posseïa sobre el benefici i que, en cas de “si nulli”, se li concedeixi la provisió amb una dispensa per poder-los administrar. “Concessum ut petitur in presentia d.n. pape a. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Antonio Sangiorgio, bisbe d'Alexandria

Reg. Suppl. 967, 054v-055r

 • Signatura:
 • Data: 1493/01/08
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: García de Pioz, clergue de la diòcesi de Toledo, familiar i continu comensal del papa Alexandre VI, volia sortir de la cúria romana per alguns negocis. // El mateix papa li concedeix “motu proprio” la gràcia especial d’anomenar-se familiar seu en qualsevol lloc on es trobarà, durant dos anys a partir de la data de la súplica, conservant els mateixos privilegis dels familiars residents a la cúria. “Concessum ut petitur de presentialitate ad annum in presentia d.n. pape a. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Leonello Chiericato, bisbe de Concordia

Reg. Suppl. 967, 054r-054v

 • Signatura:
 • Data: 1493/01/04
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: L’església parroquial de Sant Esteve d’Allariz, a la diòcesi d’Orense, vacant per la mort de Rodrigo de Campello, el seu últim possessor, havia estat concedida al suplicant Andrés de Paz (“Pace”), clergue de Burgos, batxiller en decrets, per l’autoritat ordinària. // Andrés, que té dubtes sobre la concessió, sol·licita que se li faci una nova provisió del benefici, amb el permís d’unir-lo a la canongia amb prebenda de l’església d’Orense que ja posseeix. “Concessum ut petitur in presentia d.n. pape A. card. S. Anastasie”.
 • Redacció: Leonello Chiericato, bisbe de Concordia

Reg. Suppl. 967, 052v

 • Signatura:
 • Data: 1492/11/08
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Miquel Muntaner, clergue beneficiat perpetu de l’església de Mallorca dit primicer o primatxer (“primicerio nuncupato”), suplica que se li concedeixi la gràcia especial d’una pensió anual de quatre ducats “auri de camera” sobre els fruits, les rendes i els ingressos del benefici de la mateixa església que Gabriel Verger, clergue i possessor, li pagarà. “Concessum ut petitur in presentia d.n. pape A. card. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Antonio Sangiorgio, bisbe d'Alexandria

Reg. Suppl. 967, 052v

 • Signatura:
 • Data: 1493/01/06
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Juan Sánchez del Barco, clergue de la diòcesi d’Àvila, rector de l’església parroquial de Santa Maria de Romacastañas (“Rama castanias”), suplica que s’esculli un bisbe resident en qualsevol lloc que li confereixi els ordes sagrats menors, necessaris per administrar el benefici que posseeix. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape A. card. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Antonio Sangiorgio, bisbe d'Alexandria
 • Observacions: Una còpia de la mateixa súplica amb data (1493/01/29) i redacció (Giovanni Sacchi, bisbe de Ragusa) differents es troba al reg. Suppl. 968, f. 016r. Sobre el mateix afer vegeu també reg. Suppl. 966, f. 134v.

Reg. Suppl. 967, 043r

 • Signatura:
 • Data: 1492/12/15
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Els suplicants, l’abat i els canonges de l’església col·legiata de Santa Maria de Cenacaira [Cenicero] i tots els seus clergues beneficiats, amb altres laics i clergues del comtat i senyoriu de Biscaia (“comitatus seu districtus Bystaie”), a la diòcesi de Calahorra, havien exposat al papa Alexandre VI que un cert Pedro de Hugas, “qui se gerit pro clerico”, afirmava que el papa Innocenci VIII li havia concedit l’administració dels oratoris o eremitoris (“oratoria seu heremitoria”) units a la citada església, construïts al camp i a la muntanya del comtat, els béns dels quals estaven ocupats pels laics. // Els suplicants sol·liciten que s’ordeni a alguns prohoms que jutgin si Pedro té dret a aquesta concessió. “Concessum ut petitur in presentia d.n. pape A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Francesco Soderini, bisbe de Volterra

Reg. Suppl. 967, 041v-042r

 • Signatura:
 • Data: 1492/12/31
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: S’havia obert una causa a la cúria romana davant de certs auditors del sacre palau apostòlic entre Juan García, rector de l’església parroquial de Sant Pere de la ciutat de Molina, a la diòcesi de Sigüenza, i Diego Díaz, “qui se gerit pro clerico”, sobre la possessió de la mateixa església. Els auditors havien dictat algunes sentències a favor de Juan i contra Diego, que havien estat suspeses. Per tant, Juan havia renunciat el benefici en mans del papa Alexandre VI. // Luis de Molina, clergue de la mateixa diòcesi, escriptor de lletres apostòliques, suplica que s’admeti la renúncia i que se li concedeixi la gràcia especial de la provisió del benefici. “Concessum ut petitur in presentia d.n. pape A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Sacchi, bisbe de Ragusa
 • Observacions: La corresponent butlla es troba al reg. Vat. 774, ff. 056v-058v.

Reg. Suppl. 967, 041v

 • Signatura:
 • Data: 1492/11/24
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Els beneficis simples servitoris de Sant Dionís de “Sericia” [Jerez de la Frontera] i de Santa Maria del Puerto, a la diòcesi de Sevilla, que estaven vacants, havien estat concedits al suplicant Martín Algari [de Algar], àlies de “Montich.”, clergue de la diòcesi de Conca, en virtut d’unes lletres expectatives del papa Innocenci VIII. // Martín suplica que se li concedeixi la gràcia especial d’una pròrroga d’un any per complir amb una clàusula relativa a la seva possessió. “Concessum ut petitur ad sex menses in presentia d.n. pape A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Leonello Chiericato, bisbe de Concordia

Reg. Suppl. 967, 040r

 • Signatura:
 • Data: 1493/01/10
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Pedro de Fuente Encalada, rector de l’església parroquial de Santa Maria del lloc de Brero, a la diòcesi d’Astorga, present a la cúria romana, suplica que se li concedeixi la gràcia especial d’una llicència per resar les hores canòniques i l’ofici diví a qualsevol lloc on sigui. “Concessum ut petitur in presentia d.n. pape A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Francesco Soderini, bisbe de Volterra

Reg. Suppl. 967, 039v

 • Signatura:
 • Data: 1493/01/10
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: La sagristia de l’església col·legiata de Santa Maria de Candeleda, a la diòcesi d’Àvila, que estava vacant, havia estat concedida al suplicant Alfonso del Barco, clergue beneficiat perpetu en la mateixa església. // Alfonso, que té dubtes sobre la concessió, sol·licita que se li faci una nova provisió del benefici. “Concessum ut petitur in presentia d.n. pape A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Leonello Chiericato, bisbe de Concordia

Reg. Suppl. 967, 036r-036v

 • Signatura:
 • Data: 1493/01/08
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Álvaro Sánchez de Valladolid, actualment frare de l’orde de l’Esperit Sant, de la diòcesi de Palència, i abans de l’orde dels menorets, havia pregat temps enrere fra Blas de Moya, comanador de l’Hospital de l’Esperit Sant, extramurs de la ciutat de Segòvia, de poder ésser transferit al seu orde i, per tant, entrar en el seu convent sobre la base d’algunes disposicions papals, però sense tenir cap llicència dels seus superiors. // El mateix Álvaro, “in sacerdotio constituti”, suplica la gràcia especial d’una absolució per qualsevol censura eclesiàstica en què hagi incorregut per aquest trasllat. “Concessum ut petitur sine spe beneficiorum in presentia d.n. pape A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Antonio Sangiorgio, bisbe d'Alexandria

Reg. Suppl. 967, 034v-035r

 • Signatura:
 • Data: 1493/01/09
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El suplicant Diego de Mora, familiar i continu comensal de B[attista Zeno], cardenal bisbe tusculà i de Santa Maria in Portico, havia renunciat en mans del papa Alexandre VI l’església parroquial dita vicaria perpètua del lloc de Montalvo, que posseïa a la diòcesi de Conca. // El mateix Diego i Diego del Castillo, prevere i preceptor de la preceptoria de Santa Maria de “Castellarios” [sic per Castellanos], de l’orde de Santa Maria dels cavallers teutònics del lloc de La Mota, a la diòcesi de Zamora, familiar i continu comensal de Celso Mellini, bisbe de Montefeltro, supliquen que s’admeti la renúncia, que es concedeixi a Diego del Castillo la provisió del benefici i a Diego de Mora, per les despeses, una pensió anual sobre els fruits, les rendes i els ingressos de les esmentades preceptoria i vicaria, que el mateix Diego del Castillo i els seus successors li pagaran. “Concessum ut petitur A. card. s. Anastasie”.
 • Redacció: Leonello Chiericato, bisbe de Concordia
 • Observacions: Una còpia de la mateixa súplica, amb data 1493/01/07, es troba al reg. Suppl. 966, ff. 272v-273r.

Ús de cookies

Aquest lloc web utilitza cookies per millorar la teva experiència d'usuari. Si continues navegant-hi estàs donant el teu consentiment a l'acceptació de les cookies.
Què són les cookies? ACEPTAR

Aviso de cookies