Resultats de la cerca per: Tot

Reg. Suppl. 967, 034r

 • Signatura:
 • Data: 1493/01/08
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Jorge [Costa], cardenal bisbe albanense, havia cedit en mans del papa Alexandre VI el benefici simple de l’església parroquial de Logrosán, que posseïa a la diòcesi de Plasència. // Mestre Esteban de la Hoz, “sedis apostolice protonotarius” i escriptor de lletres apostòliques, suplica que se li concedeixi la gràcia especial de la provisió del benefici. “Concessum ut petitur in presentia d.n. pape. A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Francesco Soderini, bisbe de Volterra

Reg. Suppl. 967, 029v

 • Signatura:
 • Data: 1493/01/05
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: La capellania perpètua de l’altar de Sant Bartomeu de l’església de Sant Miquel, a la ciutat de Corella, a la diòcesi de Tarassona, vacant per la mort de Martín Vireo, el seu últim possessor, havia estat concedida al suplicant Diego de Cordua, clergue de la mateixa diòcesi, en virtut d’unes lletres expectatives del papa Innocenci VIII. Més tard, Diego l’havia cedit en mans del papa Alexandre VI. // Diego i Martín Escudero, clergue de la diòcesi de Tarassona i familiar i continu comensal del mateix papa, supliquen que s’admeti la cessió, que es concedeixi a Martín la provisió del benefici i a Diego, per les despeses, una pensió anual sobre els seus fruits, que el mateix Martín li pagarà. “Concessum ut petitur in presentia d.n. pape. A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Sacchi, bisbe de Ragusa
 • Observacions: Sobre el mateix afer vegeu també reg. Suppl. 964, f. 85r.

Reg. Suppl. 967, 029r

 • Signatura:
 • Data: 1493/01/02
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: En la fundació i la dotació del benefici simple a la seu de València sota la invocació de Santa Maria de l’Esperança s’establia que qui l’obtingués havia de ser promogut als ordes sagrats abans d’un any. // Pere Celles [Cellers?], clergue de València, familiar i continu comensal del papa Alexandre VI, suplica que se li concedeixi la gràcia especial de la provisió del benefici, vacant per la renúncia de N. Sarsola, el seu últim possessor, que no complia aquella condició. “Concessum ut petitur in presentia d.n. pape A. card. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Antonio Sangiorgio, bisbe d'Alexandria

Reg. Suppl. 967, 028r

 • Signatura:
 • Data: 1492/12/11
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: A la ciutat de Còrdova hi havia algunes dones devotes “sub habitu fratrium predicatorum tertii ordine sancte Catherine de Senis nuncupate”, que vivien en cases i llocs diferents i a qui Isabel, “regina Hispaniarum”, havia concedit una casa on havien construït una capella en què es celebrava missa. // L’abadessa i altres monges que viuen en aquesta casa supliquen que se’ls concedeixi la gràcia especial de poder erigir la capella sota la invocació de Santa Caterina de Siena, amb el campanar i la mateixa casa, en un convent de l’orde de predicadors, amb dormitori, refectori, hort i altres oficis, i que el monestir estigui sota l’obediència del vicari de l’orde. “Concessum ut petitur in presentia d.n. pape A. card. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Sacchi, bisbe de Ragusa

Reg. Suppl. 967, 027r-027v

 • Signatura:
 • Data: 1493/01/04
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: La porció íntegra de l’església d’Orense vacant per la mort de Álvaro Pérez, el seu últim possessor, havia estat concedida per l’autoritat ordinària al suplicant Pedro de Pol, clergue de N. diòcesi, batxiller en decrets. // Pedro, que té dubtes sobre la concessió, sol·licita que se li’n faci una nova provisió. “Concessum ut petitur in presentia d.n. pape A. card. S. Anastasie”.
 • Redacció: Leonello Chiericato, bisbe de Concordia

Reg. Suppl. 967, 027r

 • Signatura:
 • Data: 1492/12/15
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El suplicant Juan de Burgos, “tunc scolaris” de Burgos, familiar i continu comensal de Juan [Arias de Ávila], bisbe de Segòvia, havia obtingut del mateix bisbe una dispensa sobre el seu “defectu natalium” i una llicència per ésser promogut als ordes menors i poder obtenir un benefici “sine cura”. // Juan de Burgos, que té dubtes sobre la dispensa, sol·licita que se li’n faci una de nova per poder ésser promogut a qualsevol orde sagrat i obtenir qualsevol tipus de benefici. “Concessum ut petitur in presentia d.n. pape. A. card. S. Anastasie”.
 • Redacció: Leonello Chiericato, bisbe de Concordia

Reg. Suppl. 967, 026v-027r

 • Signatura:
 • Data: 1492/12/30
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: La canongia amb prebenda de l’església de Sevilla vacant per la mort de Juan Pérez de Gijón i els beneficis simples servitoris, un de l’església parroquial de Santa Maria de Fuentes i l’altre de la de Santa Maria de Niebla, a la mateixa diòcesi de Sevilla, vacants per la mort de Pedro Fernández de Almonacir, havien estat concedits al suplicant Filippo Pallavicini Gentili, clergue de Gènova, nebot d’[Antoniotto] Pallavicini Gentili, cardenal de Santa Anastàsia, familiar i continu comensal del papa Alexandre VI, en virtut d’unes lletres expectatives del papa Innocenci VIII. // Filippo, que té dubtes sobre la concessió, sol·licita que se li’n faci una nova provisió. “Concessum ut petitur in presentia d.n. pape. A. card. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Antonio Sangiorgio, bisbe d'Alexandria

Reg. Suppl. 967, 024v-025r

 • Signatura:
 • Data: 1492/12/27
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: La mitja porció de l’església de Santa Maria de Valladolid, a la diòcesi de Palència, vacava perquè el seu últim possessor, Juan de Fuentes, clergue de la mateixa diòcesi, no havia expressat el seu “ingressum religionis” en les lletres per a la seva provisió. // Juan Álvarez de Coca, clergue de la mateixa diòcesi, sol·licitador de lletres apostòliques, familiar i continu comensal de Raffaele [Riario], cardenal diaca de Sant Jordi “ad velum aureum”, suplica que se li concedeixi la gràcia especial de la provisió del benefici. “Concessum ut petitur in presentia d.n. pape. A. card. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Antonio Sangiorgio, bisbe d'Alexandria

Reg. Suppl. 967, 023v-024r

 • Signatura:
 • Data: 1493/01/03
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El suplicant Diego Muñoz, arxipreste del lloc de Béjar, a la diòcesi de Palència, familiar i continu comensal del papa Alexandre VI, havia cedit en mans del papa Sixt IV la porció íntegra de l’església de Palència que posseïa. Més tard el mateix papa havia concedit la porció al suplicant Pedro de Villalobos i a Diego, per les despeses, una pensió anual de 15 lliures sobre els seus fruits, que el mateix Pedro i els seus successors li havien de pagar. Com que Pedro havia deixat de pagar la pensió a Diego, s’havia obert una causa entre els dos suplicants davant d’alguns jutges, que havien condemnat Pedro al pagament d’una quantitat i havien establert la reducció de la pensió a 8 lliures. // Els dos suplicants sol·liciten que s’extingeixi la pensió i que es concedeixi a Diego una altra pensió, que Pedro i els seus successors li pagaran. “Concessum ut petitur in presentia d.n. pape. A. card. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Antonio Sangiorgio, bisbe d'Alexandria
 • Observacions: La corresponent butlla, amb la mateixa data, es troba al reg. Vat. 775, ff. 161v-162v i 162v-163r. Una còpia de la mateixa súplica, amb data 1493/01/21, es troba al reg. Suppl. 967, f. 156v.

Reg. Suppl. 967, 023v

 • Signatura:
 • Data: 1493/01/04
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Fernando Martínez, “iniquitatis filius”, “qui pro clerico atque beneficiato et rectore parrocchialis ecclesie de Fuente el Aspede [Fuentelcésped] et Val de Herreros se gerit”, a la diòcesi de Sigüenza, s’havia demostrat indigne del seu benefici per algunes qüestions relacionades amb la celebració de la missa i l’ofici diví. // Andrés “Martii” [Martínez?], clergue de la diòcesi de Palència, sol·licita que se li concedeixi la gràcia especial d’escollir un prohom que verifiqui si la notícia és certa i, si ho és, que es privi Fernando del benefici, el qual serà concedit al mateix Andrés. “Concessum ut petitur in forma juris in presentia d.n. pape. A. card. S. Anastasie”.
 • Redacció: Francesco Soderini, bisbe de Volterra

Reg. Suppl. 967, 023r

 • Signatura:
 • Data: 1493/01/04
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: L’església parroquial de Tornadizos, a la diòcesi de Salamanca, havia estat concedida al suplicant Sancho de Sahagún, clergue de Salamanca, per l’autoritat ordinària. Més tard s’havia obert una causa entre ell i el difunt Diego de Monroy, també clergue de Salamanca, sobre la possessió de la dita església, que restava indecisa en primera instància. Malgrat que Diego ja havia mort, Sancho havia continuat posseint el benefici durant un any sense ésser promogut al grau de presbiterat necessari, en virtut d’una concessió del papa Innocenci VIII. Finalment, el benefici havia estat concedit a Sancho. // Ell mateix, sotsdiaca present a la cúria romana, suplica que se li concedeixi la gràcia especial d’una pròrroga d’un any per prendre el grau del presbiterat, necessari per administrar el seu benefici. “Concessum ut petitur in presentia d.n. pape A. card. s. Anastasie”.
 • Redacció: Francesco Soderini, bisbe de Volterra

Reg. Suppl. 967, 019v

 • Signatura:
 • Data: 1493/01/08
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Diego de Alcora, “iniquitatis filius”, “qui se gerit pro sacrista” de l’església parroquial de la “Hygal” [Hinojal], a la diòcesi de Coria, s’havia demostrat indigne del seu benefici en haver estat acusat d’un crim. // Francisco de Torquemada (“Turrecremata”), clergue de Burgos, escriptor de lletres apostòliques i familiar del papa Alexandre VI, suplica que se li concedeixi la gràcia especial d’ordenar a alguns prohoms que verifiquin la informació i, si troben Diego culpable, el privin del seu benefici i el concedeixin al mateix Francisco. “Concessum ut petitur in forma juris in presentia d.n. pape A. card. s. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Antonio Sangiorgio, bisbe d'Alexandria

Reg. Suppl. 967, 019v

 • Signatura:
 • Data: 1493/01/09
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Juan de Ylanes [Illanes], canonge de Santa Maria d’Om, de l’orde de Sant Agustí, a la diòcesi de Girona, “cantor cappellanus”, familiar i continu comensal del papa Alexandre VI, suplica que se li concedeixi la gràcia especial de la provisió de l’església parroquial de Villora, a la diòcesi de Conca, vacant per la mort de Pedro de Vera, el seu últim possessor. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape. A. card. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Sacchi, bisbe de Ragusa
 • Observacions: La mateixa súplica es troba també al reg. Suppl. 976, f. 068v.

Reg. Suppl. 967, 015v

 • Signatura:
 • Data: 1492/12/14
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Miguel Franco, prevere de Saragossa, suplica que se li concedeixi la gràcia especial d’una llicència per resar les hores a l’ofici diürn i nocturn amb un o dos socis que esculli. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape. A. card. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Sacchi, bisbe de Ragusa

Reg. Suppl. 967, 014r

 • Signatura:
 • Data: 1492/12/21
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: S’havia obert una causa a la cúria romana davant de Pedro de Ferrera, auditor del sacre palau apostòlic, entre el suplicant Juan de “Surroma”?, clergue de Sevilla, i Francisco Gallego, possessor, sobre la possessió del benefici simple servitori de Coria [Coria del Río], a la diòcesi de Sevilla. La causa restava indecisa en primera instància. // Com que més tard Francisco havia mort, Juan suplica d’ésser subrogat en els drets del difunt i, en conseqüència, la provisió del benefici. “Concessum ut petitur in presentia d.n. pape A. card. S. Anastasie”.
 • Redacció: Francesco Soderini, bisbe de Volterra
 • Observacions: Sobre el mateix afer vegeu també reg. Suppl. 966, ff. 254v-255r.

Reg. Suppl. 967, 012v-013r

 • Signatura:
 • Data: 1493/01/08
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Luis de “Uzeda” [Uceda] havia renunciat en mans del papa Alexandre VI la mitja porció de l’església de Còrdova que posseïa. // El mateix Luis i Juan Abril, clergue de Còrdova, supliquen que s’admeti la renúncia, que es concedeixi a Juan la provisió del benefici i a Pedro Val, clergue de Tarassona, una pensió anual sobre els fruits del mateix, que el nou possessor i els seus successors li pagaran. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape. A. card. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Antonio Sangiorgio, bisbe d'Alexandria

Reg. Suppl. 967, 009v

 • Signatura:
 • Data: 1493/01/04
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Contingut: A favor de Diego de León. Es demana afegir a les lletres que s’estan preparant sobre una súplica seva que Diego no era familiar i continu comensal del papa Innocenci VIII, sinó d’Alfonso de Lerma, escriptor de lletres apostoliques. “Concessum A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Leonello Chiericato, bisbe de Concordia
 • Observacions: Podria referir-se a la súplica que es troba al reg. Suppl 966, ff. 94v-95r.

Reg. Suppl. 697, 009r-009v

 • Signatura:
 • Data: 1492/12/21
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Fernando de Acuña (“Cuna”), clergue de Zamora, “de nobili gente ex utroque parente procreatus”, familiar i continu comensal d’[Oliviero Carafa], cardenal bisbe sabinense anomenat napolità, suplica que se li concedeixi la gràcia especial d’una dispensa per poder obtenir un altre benefici, a més de l’església parroquial de Sant Joan de “Villa de Xema”, a la diòcesi de Zamora, que ja havia obtingut per la mort de Nicolás Alonso (“Alphonsi”), el seu últim possessor. “Concessum ut petitur de dispensatione ad duo in presentia domini nostri pape A. car. Anastasie.

Reg. Suppl. 967, 008v

 • Signatura:
 • Data: 1493/01/04
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Sancho de “Iubere” [Juverre], clergue de la diòcesi de Calahorra i resident a la cúria romana, volia celebrar les hores i obtenir-ne l’ofici diví. // El suplicant sol·licita que se li concedeixi la gràcia especial d’una llicència per recitar les hores canòniques i l’ofici diví amb un o dos socis que esculli. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape. A. card. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Antonio Sangiorgio, bisbe d'Alexandria

Reg. Suppl. 967, 004v

 • Signatura:
 • Data: 1492/12/21
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Jaime Martínez, clergue beneficiat perpetu de l’església parroquial del lloc d’Épila, a la diòcesi de Saragossa, suplica que s’esculli un bisbe resident a la cúria romana que li confereixi els ordes sagrats. “Concessum ut petitur in presentia d.n. pape. A. card. S. Anastasie”.
 • Redacció: Leonello Chiericato, bisbe de Concordia

Reg. Suppl. 967, 002v

 • Signatura:
 • Data: 1492/12/24
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: L’església parroquial de la ciutat de Saceda de Trasierra (“Sazeda de Trassiera”) i el benefici simple de l’església parroquial de Santa Maria de Lara de la ciutat de Huete, a la diòcesi de Conca, vacants per la mort de Pedro Sánchez Nieto, el seu últim possessor, havien estat concedits al suplicant Juan de Galves, clergue de Sevilla, “decretorum doctor” i escriptor de lletres apostòliques, en virtut d’unes lletres expectatives del papa Innocenci VIII. // Juan, que té dubtes sobre la concessió, sol·licita que se li faci una nova provisió del benefici. “Concessum ut petitur in presentia d.n. pape A. card. S. Anastasie”.
 • Redacció: Leonello Chiericato, bisbe de Concordia

Ús de cookies

Aquest lloc web utilitza cookies per millorar la teva experiència d'usuari. Si continues navegant-hi estàs donant el teu consentiment a l'acceptació de les cookies.
Què són les cookies? ACEPTAR

Aviso de cookies