Resultats de la cerca per: Tot

Reg. Suppl. 969, 170v-171r

 • Signatura:
 • Data: 1493/02/20
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Francisca de Las Cuevas, “de nobili genere procreata”, muller de Fernando Velázquez, dona de la diòcesi d’Àvila, suplica que se li concedeixi la gràcia especial de poder entrar en qualsevol monestir de les monges de la ciutat i diòcesi d’Àvila, i en particular al de Raperragos?, de l’orde de Santa Clara, amb dues o tres companyes. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Sacchi, bisbe de Ragusa

Reg. Suppl. 969, 168r-168v

 • Signatura:
 • Data: 1493/02/20
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: S’havia obert una causa a la cúria romana davant de Pietro de Accoltis, auditor del sacre palau apostòlic, entre el suplicant Alfonso de [la] Cueva, clergue de Sevilla, “actorem”, i Pedro de la Puente, “assertum clericum adversarium, reum et intrusum”, sobre la possessió de la porció íntegra de l’església de Sevilla vacant per la mort del Cristóbal de Sanlúcar, el seu últim possessor. La causa restava indecisa en primera instància. // Alfonso suplica que, en cas de “si neutri”, s’ordeni a l’auditor que li concedeixi la gràcia especial de la provisió del benefici. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Antonio Sangiorgio, bisbe d'Alexandria

Reg. Suppl. 969, 166v

 • Signatura:
 • Data: 1493/02/13
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Juan de Luzón, rector del castell (“oppidi”) de Valladolid, a la diòcesi de Palència, suplica que se li concedeixi la gràcia especial d’ésser enterrat a l’església del monestir de Sant Benet, de l’orde del mateix sant, o en qualsevol altra església del mateix castell amb l’hàbit del seu confessor Francesc, a qui tenia en gran devoció. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Sacchi, bisbe de Ragusa

Reg. Suppl. 969, 165r-165v

 • Signatura:
 • Data: 1493/02/06
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Antonio Cavero, clergue de Saragossa, havia renunciat en mans del papa Alexandre VI les capellanies perpètues “ad invicem unitas” de l’església parroquial del lloc de Pedrola, que posseïa a la diòcesi de Saragossa. // Antonio i Martín Zapata, clergue de la diòcesi de Tarassona, familiar i continu comensal del mateix papa, supliquen que s’admeti la renúncia, es concedeixi a Martín la provisió dels beneficis, i a Antonio, per les despeses, una pensió anual sobre els fruits de les esmentades capellanies i sobre la cantoria de l’església de Santa Maria de Mediavilla del castell (“opidi”) de Calatayud, a la diòcesi de Tarassona, que el mateix Martín, com a possessor, i els seus successors li pagaran. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Antonio Sangiorgio, bisbe d'Alexandria

Reg. Suppl. 969, 164v-165r

 • Signatura:
 • Data: 1493/02/14
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Miquel Boneohiti o Boneolictus? [Benet?] Peiró (“Peyro”), clergue de Barcelona, suplica que se li concedeixi la gràcia especial de la provisió de l’església parroquial de Sant Crucifat? de Garragiis [La Garriga?], a la diòcesi de Barcelona, i el benefici de Santa Maria de l’església parroquial de Santa Maria de Vilafranca, que havien estat vacants durant tant de temps que la seva col·lació havia retornat a la seu romana, malgrat que un cert B. Roig els havia ocupat indegudament. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Francesco Soderini, bisbe de Volterra

Reg. Suppl. 969, 160v

 • Signatura:
 • Data: 1493/02/26
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Contingut: A favor de Juan Martínez. L’esmentada pensió havia estat concedida a causa d’una certa concòrdia. Perquè la dita concòrdia tingui efecte es demana afegir a les lletres que s’estan preparant sobre la súplica presentada que la mateixa pensió a favor de Juan de Frías, familiar i continu comensal del papa Alexandre VI, s’havia estès als successors. “Concessum ut petitur A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Francesco Soderini, bisbe de Volterra

Reg. Suppl. 969, 160v

 • Signatura:
 • Data: 1493/02/21
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Pedro de Beño?, prevere de la diòcesi de Santiago de Compostel·la, “litterarum apostolicarum abbreviatori” i familiar del papa Alexandre VI, suplica que se li concedeixi la provisió de l’església parroquial de Sant Pere de Moreira de Louredo, a la diòcesi d’Orense, que estava vacant. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Antonio Sangiorgio, bisbe d'Alexandri

Reg. Suppl. 969, 158r-158v

 • Signatura:
 • Data: 1493/02/18
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: S’havia obert una causa davant d’un cert auditor del sacre palau apostòlic entre Ilario Gentile, protonotari apostòlic, i Francisco de Roa, “assertum clericum adversarium”, sobre la possessió del benefici simple del castell (“oppidi”) de Babilafuente, a la diòcesi de Salamanca. Per arribar a una conclusió, Ilario havia cedit els seus drets sobre el benefici i Francisco l’havia ocupat. // Juan de Nacates [Nacate], clergue de Toledo, familiar i continu comensal d’Antoniotto [Pallavicini], cardenal prevere de Santa Anastàsia, suplica que s’admeti la cessió i que se’l subrogui en els drets d’Ilario i, en conseqüència, se l’admeti en la causa i s’ordeni a l’auditor, en cas de “si neutri”, que li concedeixi la provisió del benefici. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Sacchi, bisbe de Ragusa

Reg. Suppl. 969, 150r

 • Signatura:
 • Data: 1493/02/21
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Joan Monte Leo [Monteleón?], prevere de València, beneficiat perpetu de l’altar de Tots els Sants de l’església parroquial de Sant Nicolau de València, havia consentit a constituir una pensió anual sobre els fruits de l’esmentat benefici i a assignar-la en mans del papa Alexandre VI. // Francesc Galceran Borja de Lloris, clergue de València i nebot del papa, suplica que se li concedeixi la dita pensió anual. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape A. car. S. Anastasie”.

Reg, Suppl. 969, 150r

 • Signatura:
 • Data: 1493/02/01
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Diego Mexía [Mejía], rector de l’església parroquial d’Osma, ara resident a la cúria romana, suplica que s’esculli un bisbe resident a la mateixa cúria que li confereixi els ordes sagrats i el promogui al grau del presbiterat, necessari per administrar el benefici que posseeix. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Francesco Soderini, bisbe de Volterra

Reg. Suppl. 969, 147v

 • Signatura:
 • Data: 1493/02/13
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Giovanni Battista [Savelli], cardenal diaca “Sancti Nicolai in carcere Tuliano”, havia cedit en mans del papa Alexandre VI el priorat de Bravardado?, de l’orde camaldulense, i les esglésies parroquials de Cismaria? i Villalonga, “invicem unitas”, a la diòcesi d’Oristany. // El mateix cardenal i Giacomo di Nino de Manicellis, clergue d’Amelia, sol·licitador de lletres apostòliques, supliquen que s’admeti la cessió i que es concedeixi a Giacomo la provisió dels beneficis. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Francesco Soderini, bisbe de Volterra

Reg. Suppl. 969, 146v

 • Signatura:
 • Data: 1493/02/13
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El benefici perpetu de l’església parroquial de Santa Maria de Palma, a la diòcesi de Còrdova, vacant per la renúncia en mans del papa Innocenci VIII de Fernando de Córdoba, havia estat concedit pel mateix papa al suplicant Diego Fernández, clergue de Còrdova i batxiller en teologia. // Diego, que té dubtes perquè els fruits del benefici superaven el valor establert en les lletres de provisió i, per tant, era punible “surreptionis vitio notarii”, suplica que se’ls atorgui “plenam roboris firmitatem”. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Sacchi, bisbe de Ragusa

Reg. Suppl. 969, 144r

 • Signatura:
 • Data: 1493/02/16
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El clergue Antonio Martínez havia renunciat el benefici simple servitori “sine cura” de l’església parroquial del lloc d’Aznalcázar (“Hasnalcacar”), a la diòcesi de Sevilla, que posseïa en virtut d’una certa facultat apostòlica, en mans “eiusdem executoris in partibus”, que més tard l’havia concedit al suplicant Rodrigo Messía [Mexía], “decretorum doctori”, familiar i continu comensal del papa Alexandre VI. // Rodrigo, que té dubtes sobre la concessió, suplica que se li faci una nova provisió del benefici. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Francesco Soderini, bisbe de Volterra

Reg. Suppl. 969, 143r-143v

 • Signatura:
 • Data: 1493/02/10
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: L’església parroquial de Sant Joan de Lubre, a la diòcesi de Santiago de Compostel·la, estava vacant perquè un cert Gonzalo de Santiago, el seu últim possessor, havia obtingut l’església parroquial de Ladrido, a la diòcesi de Mondoñedo, per l’autoritat ordinària i apostòlica. // Gonzalo Farmias?, clergue de la diòcesi de Santiago de Compostel·la, suplica que se li concedeixi la provisió de l’església de Sant Joan. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Sacchi, bisbe de Ragusa

Reg. Suppl. 969, 143r

 • Signatura:
 • Data: 1493/02/10
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Miguel Zada o Zayla?, clergue de la diòcesi de Saragossa, suplica que s’esculli un bisbe resident a la cúria romana que li confereixi el caràcter clerical. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape A. car. S. Anastasie et presentis supplicationis sola signatura sufficiat”.
 • Redacció: Francesco Soderini, bisbe de Volterra

Reg. Suppl. 969, 141r

 • Signatura:
 • Data: 1493/02/16
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Contingut: A favor d’Andrés Martínez. Es demana afegir a les lletres que s’estan preparant sobre la súplica presentada que Andrés és familiar i continu comensal del mestre Antonio de Acuña (“Cugna”), escriptor i familiar del papa Alexandre VI, i no del mateix Roderic [de Borja], amb algunes dispenses sobre els beneficis que obtindrà en el futur. “Concessum ut petitur A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Sacchi, bisbe de Ragusa
 • Observacions: La butlla corresponent es troba al reg. Vat. 778, ff. 037r-040v.

Reg. Suppl. 969, 140v

 • Signatura:
 • Data: 1493/02/25
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Alfonso de Alcocer, clergue de la diòcesi de Conca, que havia obtingut la provisió de l’església parroquial de Santa Maria de Cervo, a la diòcesi de Mondoñedo, vacant per la mort de Diego Ramos?, el seu últim possessor, l’havia cedit en mans del papa Alexandre VI, “litteris apostolicis super ea non confectis”. // Fernando Pérez, clergue de la diòcesi de Mondoñedo, suplica que s’admeti la cessió, que se li concedeixi la gràcia especial de la provisió del benefici i a Alfonso, per les despeses, una pensió anual sobre els fruits de l’esmentada església, que el mateix Fernando i els seus successors li pagaran. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Sacchi, bisbe de Ragusa

Reg. Suppl. 969, 140r-140v

 • Signatura:
 • Data: 1493/02/23
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: S’havia obert una causa davant de Guillermus de Pereriis, auditor del sacre palau apostòlic, entre els suplicants Pedro Pérez, familiar i continu comensal del papa Alexandre VI, “actorem”, i Martín de Morales, “reum et possessorem”, clergues de la diòcesi de Sigüenza, sobre la possessió de l’església parroquial del lloc de Baños de Yuso, a la mateixa diòcesi. La causa restava indecisa en primera instància. Per arribar a una conclusió, Martín havia cedit en mans del mateix papa els seus drets sobre el benefici. // Pedro i Martín supliquen que s’admeti la cessió, que es concedeixi a Pedro la provisió del benefici, i a Juan García, monjo de l’orde de Sant Benet, de la diòcesi de Toledo, amb el consentiment de les parts, una pensió anual de 2.000 morabatins sobre els fruits de l’esmentada església, que Pedro i els seus successors li pagaran. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Antonio Sangiorgio, bisbe d'Alexandria
 • Observacions: Sobre el mateix benefici vegeu també reg. Suppl. 963, f. 283r.

Reg. Suppl. 969, 140r

 • Signatura:
 • Data: 1493/02/08
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Els suplicants, l’abadessa i el convent del monestir de Santa Venera de Mazara, de l’orde de Sant Benet, per l’evident utilitat de l’esmentat monestir, havien arrendat “in emphiteosim” a Alfonso Jacobo i Rogerio de Gayeta [Gaeta], orfes i pobres de Mazara, uns terrenys en part cultivats durant 29 anys, amb un cens anual i amb pacte de renovació cada 29 anys. // L’abadessa i el convent, Alfonso i Rogerio supliquen que s’aprovi i confirmi el contracte d’arrendament. “Concessum ut petitur si in evidentem in presentia domini nostri pape A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Sacchi, bisbe de Ragusa

Reg. Suppl. 969, 139r-139v

 • Signatura:
 • Data: 1493/02/23
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: En els estatuts i les pràctiques de les esglésies catedrals metropolitanes dels regnes de Castella i Lleó s’establia que només hi obtindrien beneficis els canonges o els beneficiats perpetus de les seves diòcesis. // Pedro Pérez, clergue de la diòcesi de Sigüenza, familiar i continu comensal del papa Alexandre VI, suplica que se li concedeixi una dispensa per poder obtenir qualsevol tipus de benefici en aquells regnes, tot i no ser canonge o beneficiat perpetu de les seves diòcesis, amb alguns indults per no residir-hi i renunciar-hi. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Francesco Soderini, bisbe de Volterra

Reg. Suppl. 969, 138r-138v

 • Signatura:
 • Data: 1493/02/11
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El benefici simple perpetu de Sant Jaume de l’església de Sant Pere del lloc de Vilamajor, a la diòcesi de Barcelona, vacant per la mort d’un cert Joan “Textoris” [Teixidor], el seu últim possessor, havia estat concedit al suplicant Narcís Gual, prevere de les mateixes església i diòcesi, per l’autoritat ordinària. // Narcís, que té dubtes sobre la concessió, suplica que se li faci una nova provisió del benefici. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Francesco Soderini, bisbe de Volterra

Reg. Suppl. 969, 138r

 • Signatura:
 • Data: 1493/02/24
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Contingut: A favor de Francisco de Murcia “cum aliis”. Es demana afegir a les lletres que s’estan preparant sobre la súplica presentada que Francisco és familiar , cubiculari i “minor penitentiarius” del papa Alexandre VI. “Concessum ut petitur A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Francesco Soderini, bisbe de Volterra

Reg. suppl. 969, 134v-135r

 • Signatura:
 • Data: 1493/02/21
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Pere Cablinte?, prevere de València, suplica que se li concedeixi una pensió anual sobre els fruits del benefici simple perpetu de l’altar dels sants Bartomeu i Antoni de l’església parroquial de la vila de Llíria, a la diòcesi de València, que Jeroni Fuster, com a possessor, i els seus successors li pagaran. “Concessum ut petitur in presentia d.n. pape A. Card. S. Anastasie”.
 • Redacció: Francesco Soderini, bisbe de Volterra

Reg. Suppl. 969, 133r

 • Signatura:
 • Data: 1493/02/21
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: S’havia obert una causa a la cúria romana davant de Matteo de Ubaldis, auditor del sacre palau apostòlic, entre els suplicants, el rector i els beneficiats de l’església parroquial de Sant Jaume del lloc d’Apricato?, a la diòcesi de Calahorra i La Calzada, “reos et possessores” , d’una part, i un cert Lope de Montoya, clergue de la mateixa diòcesi, “actorem”, de l’altra, sobre la possessió de l’església de Santa Eulàlia “heremitorium nuncupata”, a la mateixa diòcesi. La causa restava indecisa en primera instància. Per arribar a una conclusió, Lope havia renunciat en mans del papa Alexandre VI els seus drets sobre el benefici. // Els suplicants sol·liciten que s’admeti la cessió i que se’ls concedeixi la gràcia especial de la provisió de l’ermita, que des de temps immemorials està unida i incorporada a l’església de Sant Jaume. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape A. card. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Antonio Sangiorgio, bisbe d'Alexandria

Reg. Suppl. 969, 131r

 • Signatura:
 • Data: 1493/02/03
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El suplicant Sancho de Grávalos, clergue de la diòcesi de Calahorra, familiar i continu comensal de Giovanni Giacomo [Sclafenati], cardenal de Sant Esteve “in Celio monte” anomenat parmense, havia obtingut la provisió de l’església parroquial de Sotos i de Mariana, a la diòcesi de Conca, en virtut d’unes lletres expectatives del papa Innocenci VIII. // Sancho suplica que se li concedeixi una pròrroga d’un altre any, més l’any que ja té concedit, per poder citar en judici possibles intrusos en el seu benefici. “Concessum ut petitur ad sex menses in presentia domini nostri pape A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Antonio Sangiorgio, bisbe d'Alexandria

Reg. Suppl. 969, 128r

 • Signatura:
 • Data: 1493/02/19
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Pedro de la Riba (“Riva”), clergue de la diòcesi de Burgos, familiar i continu comensal de [Jorge Costa], cardenal bisbe albanense, suplica que se li concedeixi la gràcia especial de poder resar les hores canòniques a l’ofici diví segons l’ús romà en qualsevol lloc on sigui, amb un o dos socis o familiars que esculli. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Sacchi, bisbe de Ragusa

Reg. Suppl. 969, 125r-125v

 • Signatura:
 • Data: 1493/02/16
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: S’havia obert una causa davant d’un cert auditor del sacre palau apostòlic entre el suplicant Martín Fernández Cordero, prevere de la diòcesi d’Astorga, i un cert Alfonso Moyano, “intrusus”, sobre la possessió del benefici simple servitori de Montoro, a la diòcesi de Còrdova. La causa restava indecisa en primera instància. // Martín suplica que, en cas de “si neutri”, s’ordeni a l’auditor que li concedeixi la provisió del benefici. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Francesco Soderini, bisbe de Volterra
 • Observacions: Sobre el mateix benefici vegeu també reg. Suppl. 968, ff. 091r-091v.

Reg. Suppl. 969, 121v-122r

 • Signatura:
 • Data: 1493/02/13
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Les rectories del lloc de Salinas i també la porció íntegra de l’església del mateix lloc de Salinas i una altra porció de l’església parroquial d’“Ensiti” [Eneriz?], a la diòcesi de Pamplona, vacants per la mort d’un cert Fernando de Salinas, el seu últim possessor, havien estat concedides al suplicant Pedro de Gúrpide, prevere de la mateixa diòcesi, familiar i continu comensal del papa Alexandre VI, en virtut d’unes lletres expectatives del papa Innocenci VIII. // Pedro, que té dubtes sobre la concessió, suplica que se li faci una nova provisió del benefici. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Antonio Sangiorgio, bisbe d'Alexandria

Reg. Suppl. 969, 120r

 • Signatura:
 • Data: 1493/02/23
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Joan Alfagerí (“Alfatrini”) i Jaume Marc (“Marchus”) Cavello [Cabello?] havien renunciat en mans del papa Alexandre VI, respectivament, una prebenda “qua de jure patronatus laicorum existit” i una altra de les esglésies de Sogorb i de Santa Maria d’Albarrasí “invicem unitis” que posseïen, “ex causa permutationis”. Més tard, els beneficis havien estat concedits als dos nous titulars. // Joan i Jaume, que tenen dubtes sobre la concessió, supliquen que se’ls faci una nova provisió dels beneficis. “Fiat R[odericus]”.
 • Redacció: Leonello Chiericato, bisbe de Concordia

Reg. Suppl. 969, 118v

 • Signatura:
 • Data: 1493/02/22
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Pedro de Aranda, prior de l’església de Jaén, havia renunciat en mans del papa Alexandre VI el priorat que posseïa. // Pedro i Francisco “etiam” de Aranda, canonge de la mateixa església de Jaén, supliquen que s’admeti la renúncia i que es concedeixi la provisió del benefici a Francisco i a Pedro, per les despeses, una pensió anual sobre els fruits, les rendes i els ingressos dels dits priorat i canongia amb prebenda, que el mateix Francisco, com a possessor, li pagarà. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Antonio Sangiorgio, bisbe d'Alexandria

Ús de cookies

Aquest lloc web utilitza cookies per millorar la teva experiència d'usuari. Si continues navegant-hi estàs donant el teu consentiment a l'acceptació de les cookies.
Què són les cookies? ACEPTAR

Aviso de cookies