Resultats de la cerca per: Tot

Reg. Suppl. 969, 113v

 • Signatura:
 • Data: 1493/02/19
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Innocenci VIII havia concedit a Diego de la Hoz, clergue de Segòvia, nebot d’Esteban de la Hoz, escriptor de lletres apostòliques, una pensió anual sobre els fruits, les rendes i els ingressos de les esglésies parroquials de Varges? i de Val de Aufororo?, a la diòcesi d’Àvila, que Francisco de Tudela, com a rector, i els seus successors li havien de pagar. // Com que Francisco no li pagava la pensió, Diego suplica que s’ordeni a un auditor del sacre palau apostòlic que li concedeixi la provisió de les esmentades esglésies. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Antonio Sangiorgio, bisbe d'Alexandria

Reg. Suppl. 969, 112v

 • Signatura:
 • Data: 1403/02/18
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: La capellania perpètua de l’església de Santa Maria del lloc d’Ardeaga? [Arándiga?], a la diòcesi de Saragossa, “que de jure patronatus laicorum existit”, vacant per la mort d’Antonio de Palacio, el seu últim possessor, havia estat concedida pel bisbe de Saragossa al suplicant Juan de Calcena, clergue de la mateixa diòcesi. Més tard s’havia obert una causa davant de l’oficial de Saragossa entre ell i Pascual Marín sobre la possessió del benefici. Pascual havia declarat que ningú no havia estat presentat per la capellania, i Pascual de Villalba i Juan Calvo, “qui pro clericis se gerent”, se li havien oposat. // Juan de Calcena suplica que, en cas de “si neutri”, s’ordeni a l’oficial que se li concedeixi la gràcia especial de la provisió del benefici. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Francesco Soderini, bisbe de Volterra

Reg. Suppl. 969, 112r

 • Signatura:
 • Data: 1493/02/09
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Juan Moreno?, clergue de la diòcesi de Calahorra i La Calzada, beneficiat de l’església parroquial del castell (“oppidi”) de San Pedro, a la mateixa diòcesi, suplica que s’esculli un bisbe resident a la cúria romana que li confereixi els ordes sagrats i el promogui al grau del presbiterat, necessari per administrar el benefici que posseeix. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Francesco Soderini, bisbe de Volterra

Reg. Suppl. 969, 108r

 • Signatura:
 • Data: 1493/02/09
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: L’església parroquial de Sant Jaume de Sòria, a la diòcesi d’Osma, que Martín de Almansa havia renunciat en mans de [Raffaele Riario], cardenal diaca de Sant Jordi “ad velum aureum”, comendatari de la mateixa diòcesi, havia estat concedida a Juan López de Soria, familiar i continu comensal seu per la seva concessió. // Juan, que té dubtes sobre la concessió, suplica que se li faci una nova provisió del benefici. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Francesco Soderini, bisbe de Volterra
 • Observacions: Sobre el mateix benefici vegeu també reg. Suppl. 966, ff. 253v-254r.

Reg. Suppl. 969, 105r

 • Signatura:
 • Data: 1493/02/08
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: S’havia concedit una pensió anual sobre els fruits de la tresoreria de l’església de Tortosa, de l’orde de Sant Agustí, que el suplicant Joan de Soldevila posseïa, a Esteve de Garret, canonge de la mateixa església, perquè Pere de Soldevila, hospitaler de l’església de Tarragona, del mateix orde, nebot de Joan, pogués mantenir la possessió de l’hospitaleria. // Joan, per les despeses, suplica que se li concedeixi una pensió anual sobre els fruits de l’hospitaleria i de la seva prepositura annexa, i sobre el lloc, la porció canonical i la infermeria (“infirmeria”) del monestir de Sant Llorenç de Cerdanya?, a la diòcesi d’Urgell, que Pere, com a possessor, li pagarà. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Antonio Sangiorgio, bisbe d'Alexandria
 • Observacions: Sobre el mateix benefici vegeu també reg. Suppl. 966. ff. 132r-132v.

Reg. Suppl. 969, 104v

 • Signatura:
 • Data: 1493/02/08
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Contingut: A favor de Juan Gil. Els suplicants Pedro Sánchez i Juan Gil sol·liciten que s’elaborin unes altres lletres, a més de les que ja s’enviaven sobre la súplica presentada, perquè en les primeres no es va indicar que la presentació per a la provisió del benefici pertanyia als beneficiaris de la mateixa església i que aquella havia d’ésser confirmada pel bisbe. “Concessum A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Leonello Chiericato, bisbe de Concordia
 • Observacions: La súplica corresponent es troba al reg. Suppl. 966, f. 268r.

Reg. Suppl. 969, 104v

 • Signatura:
 • Data: 1493/02/09
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Pedro de Arratia, escolar de la diòcesi de Calahorra, suplica que s’esculli un bisbe resident a la cúria romana que li confereixi el caràcter clerical i el promogui a la primera tonsura. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Francesco Soderini, bisbe de Volterra

Reg. Suppl. 969, 104v

 • Signatura:
 • Data: 1493/02/10
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Rodrigo de Cabredo, clergue de la diòcesi de Calahorra, escriptor, familiar i continu comensal del papa Alexandre VI, suplica que se li concedeixi la gràcia especial de la provisió del benefici simple, prestimonial i patrimonial de l’església parroquial de Santa Creu del lloc de Bañares, a la mateixa diòcesi, vacant per la mort d’un cert Diego Ochoa, el seu últim possessor. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Antonio Sangiorgio, bisbe d'Alexandria

Reg. Suppl. 969, 104r-104v

 • Signatura:
 • Data: 1493/02/10
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Juan Rodríguez, clergue de la diòcesi de Sigüenza, nebot de Luis de Molina, escriptor de lletres apostòliques, suplica que se li concedeixi la gràcia especial de la provisió del benefici curat del lloc de Pratos Rotundos [Prados Redondos], a la mateixa diòcesi, vacant per la mort de Juan Alonso (“Alfonsi”), el seu últim possessor. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Sacchi, bisbe de Ragusa

Reg. Suppl. 969, 103v-104r

 • Signatura:
 • Data: 1493/02/08
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Juan Domingo de Nájera, laic de la diòcesi de Calahorra, en el seu últim testament havia deixat alguns dels seus béns per a l’erecció d’una capellania a l’església parroquial de Sant Miquel del Tercio, a la mateixa diòcesi, la qual havia d’ésser concedida a un clergue consanguini seu. // Diego Andrés, clergue de la mateixa diòcesi i consanguini del difunt, no beneficiat a l’església parroquial, suplica que se li concedeixi la gràcia especial de la provisió del benefici. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Leonello Chiericato, bisbe de Concordia

Reg. Suppl. 969, 103v

 • Signatura:
 • Data: 1493/02/12
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: García de Gibraleón, clergue de Sevilla, havia renunciat en mans del papa Alexandre VI la porció prestimonial de [l’església de] Sant Jaume del lloc de Niebla que posseïa a la diòcesi de Sevilla. // Alfonso Sánchez, clergue d’Àvila, suplica que s’admeti la renúncia i que se li concedeixi la gràcia especial de la provisió del benefici. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Francesco Soderini, bisbe de Volterra
 • Observacions: Sobre el mateix benefici vegeu també reg. Vat. 780, ff. 074r-075r.

Reg. Suppl. 969, 101r

 • Signatura:
 • Data: 1493/02/09
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: S’havia obert una causa entre Pere [Estornell], bisbe de Tempio, a Sardenya, i el suplicant Gavino Carroz, canonge de Tempio, sobre la possessió del benefici canonical perpetu de Sant Pere de Tempio, que el mateix Gavino posseïa, i la prebenda de Sant Jaume de la vila de Luras, a la mateixa diòcesi, “olim ad mensam episcopalem Civitaten. pertinens”. Tots dos havien arribat a una concòrdia: els dos beneficis havien de retornar al bisbe i a Gavino se li donaria el benefici canònic de la vila d’Agios [Aggius] i la prebenda de Sant Joan de Villalba, a la mateixa diòcesi. // Tots dos supliquen que es confirmi l’esmentada concòrdia. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape A. card. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Antonio Sangiorgio, bisbe d'Alexandria

Reg. Suppl. 969, 100r

 • Signatura:
 • Data: 1493/02/11
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Contingut: A favor del noble Andrés de Cabrera. Es demana afegir a les lletres que s’estan preparant sobre la súplica presentada la llicència del superior de l’esmentat orde. “Fiat R[odericus]”.

Reg. Suppl. 969, 098v

 • Signatura:
 • Data: 1493/02/12
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Juan de Santillana, clergue beneficiat perpetu de l’església parroquial del castell (“opidi”) de Villasarracino, a la diòcesi de Palència, a causa del seu benefici havia d’ésser promogut a l’orde del presbiterat dins d’un període determinat. // Juan suplica que se li concedeixi una dispensa per no estar obligat a prendre l’ordre predit pel benefici en qüestió i a causa d’altres beneficis que obtindrà fins a un termini determinat. “Concessum ut petitur ad triennium in presentia domini nostri pape A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Sacchi, bisbe de Ragusa

Reg. Suppl. 969, 096r

 • Signatura:
 • Data: 1493/02/07
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI concedeix “motu proprio” a Miquel Bastos?, ardiaca de Silva, a l’església de Girona, familiar i continu comensal seu, la gràcia especial de la provisió de la canongia amb prebenda de la mateixa església de Girona vacant per la mort de Gaspar Patinar?, el seu últim possessor. “Fiat motu proprio R[odericus]”.

Reg. Suppl. 969, 095v-096r

 • Signatura:
 • Data: 1493/02/16
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Gavino “Vignis”, arxipreste de Torres, a Sardenya, suplica que se li concedeixi la gràcia especial de la provisió del benefici simple perpetu de [l’església de] Santa Margarida de Ardu, a la diòcesi de Torres, vacant per la renúncia d’Antioco de Sena, el seu últim possessor. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape A. card. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Sacchi, bisbe de Ragusa

Reg. Suppl. 969, 094r-094v

 • Signatura:
 • Data: 1492/12/31
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: S’havia obert una causa davant d’Eggert [Duerkopp], bisbe de Schleswig, auditor del sacre palau apostòlic, entre el suplicant i possessor Fernando Rezio [Recio] de Torquemada, clergue de la diòcesi de Palència, i Fernando Pérez Rebollo, “adversarium intrusum”, sobre la possessió de l’església parroquial de Segura, a la diòcesi de Palència, vacant per la mort de Sancho de Frías, el seu últim possessor. La causa restava indecisa en primera instància. // Fernando Recio suplica que s’ordeni a l’auditor que, en cas de “si neutri”, li concedeixi la provisió. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape A. card. S. Anastasie”.
 • Redacció: Francesco Soderini, bisbe de Volterra

Reg. Suppl. 969, 091v

 • Signatura:
 • Data: 1493/02/13
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: S’havia obert una causa a la cúria romana davant de Matteo de Ubaldis, auditor del sacre palau apostòlic, entre el suplicant Juan de Torquemada, clergue de la diòcesi de Palència, familiar, continu comensal i escriptor del papa Alexandre VI, i un cert Graciano de Catalayud, àlies de Villanova, “assertum clericum adversarium”, sobre la possessió de la canongia amb prebenda de l’església de Palència vacant per la mort d’Alfonso Fernández de Gariuras?, el seu últim possessor. La causa restava indecisa en primera instància. // Juan suplica que s’ordeni a l’auditor que, en cas de “si neutri”, li concedeixi la provisió del benefici. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape A. card. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Sacchi, bisbe de Ragusa

Reg. Suppl. 969, 089r

 • Signatura:
 • Data: 1493/02/14
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El suplicant Iñigo o Diego de Lobera, clergue de Tarassona, havia exposat al papa Alexandre VI que un cert Gonzalo Ruiz, “que se gerit pro clerico ac beneficiato de simplice perpetuo beneficio ecclesiastico” de l’església de la villa d’Ágreda, a la diòcesi de Tarassona, havia ferit mortalment un cert N. i que havia estat acusat del seu assassinat juntament amb Miquel de Agno, “quo se gerit pro decano” de Tarassona. Per tant, tots dos es consideraven indignes, respectivament, del benefici i del deganat que posseïen. // El suplicant sol·licita que s’ordeni a alguns prohoms que verifiquin la informació i, si és certa, els privin dels seus beneficis i els concedeixin a ell mateix. “Concessum ut petitur in forma juris in presentia domini nostri pape A. Car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Francesco Soderini, bisbe de Volterra

Reg. Suppl. 969, 084v

 • Signatura:
 • Data: 1493/02/09
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Juan [Arias de Ávila], bisbe de Segòvia, a causa de l’augment dels fidels, havia erigit a l’església parroquial de Sant Climent, extramurs de Segòvia, que estava vacant, un benefici simple servitori els fruits del qual havien de ser percebuts pel nou beneficiari i pel rector de la mateixa església. Més tard, l’església havia estat concedida a Juan Martínez de Burgos, que l’havia renunciat en mans del papa Alexandre VI. // Francisco de Torquemada, clergue de Burgos i escriptor de lletres apostòliques, suplica que s’admeti la renúncia, que se li confirmin l’erecció, sostracció, donació i concessió del benefici i que se li concedeixi la gràcia especial de la seva provisió. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape A. card. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Antonio Sangiorgio, bisbe d'Alexandria

Reg. Suppl. 969, 084r-084v

 • Signatura:
 • Data: 1493/02/05
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Contingut: A favor de Francisco de Mendoza. S’havia obert una causa entre el suplicant A[ndrés] de Paz i Juan de Arza, canonge de Palència, sobre la possessió del benefici simple d’Esguevillas, a la diòcesi de Palència, que el mateix Juan posseïa. Juan havia obtingut pacíficament la possessió del benefici i a Andrés, per les despeses, se li havia concedit una pensió anual, que Juan havia aprovat. // Andrés suplica que se li concedeixi l’esmentada pensió anual sobre els fruits de la canongia amb prebenda de l’església de Palència que Juan, com a possessor, i els seus successors li pagaran. “Concessum A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Leonello Chiericato, bisbe de Concordia
 • Observacions: A la reforma no hi ha el nom de Francisco de Mendoza, però la mateixa podria referir-se a la súplica que es troba al reg. Suppl. 966, f. 36r, on hi ha el seu nom en lloc de Juan de Arza.

Reg. Suppl. 969, 083r-083v

 • Signatura:
 • Data: 1493/02/08
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Sancho Ruiz, escolàstic i canonge de l’església d’Àvila i rector de l’església parroquial d’Herradón, havia estat excomunicat i privat dels seus beneficis. Com que el papa Alexandre VI volia concedir-los al suplicant Cristóbal Caron, clergue de Sevilla, familiar i continu comensal seu, havia ordenat a alguns prohoms que verifiquessin si la informació era certa i, en cas afirmatiu, que se li donessin les lletres de provisió. Mentrestant, com que el suplicant residia a la cúria romana, Juan Sánchez de Goren? i Juan de Tardia?, “asserti clerici”, havien ocupat les esmentades escolastria, canongia amb prebenda i església parroquial. En conseqüència, s’havia obert una causa davant d’Eggert [Duerkopp], bisbe de Schleswig i auditor del sacre palau apostòlic, entre ells i el suplicant sobre la possessió dels beneficis. // El suplicant sol·licita que s’ordeni a l’auditor que, en cas de “si nulli”, se li concedeixi la gràcia especial de la seva provisió. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape A. card. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Sacchi, bisbe de Ragusa

Reg. Suppl. 969, 082r

 • Signatura:
 • Data: 1493/02/09
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Juan de Burgo, de Burgos, resident a la cúria romana, que desitja ingressar a la clerecia, suplica que se li concedeixi la gràcia especial d’ordenar a qualsevol bisbe resident a la mateixa cúria que li confereixi la primera tonsura. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Francesco Soderini, bisbe de Volterra

Reg. Suppl. 969, 073v

 • Signatura:
 • Data: 1493/02/15
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: García de Lerma, canonge de l’església de Burgos, havia renunciat en mans del papa Alexandre VI el benefici simple de Cedillo que posseïa a la diòcesi de Segòvia. // Jerónimo de Villegas, prior de l’eglésia col·legiata dels Sants Cosme i Damià del castell (“opidi”) de Covarrubias (“Caveis rubeis”), a la diòcesi de Burgos, consanguini de Francisco de Torquemada, escriptor de lletres apostòliques, suplica que s’admeti la renúncia i que se li concedeixi la gràcia especial de la provisió del benefici. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Leonello Chiericato, bisbe de Concordia
 • Observacions: Una còpia de la mateixa súplica amb data 1493/02/21 es troba al reg. Suppl. 969, f. 116r.

Reg. Suppl. 969, 070v-071r

 • Signatura:
 • Data: 1493/02/14
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: S’havia obert una causa davant de l’auditor del sacre palau apostòlic entre Diego Ximenes el Royo, “qui se gerit pro clerico” i el suplicant Juan Velasco, clergue de Calahorra, sobre la possessió de la mitja porció de l’església de Sant Miquel d’Alfaro, a la diòcesi de Tarassona, vacant per la mort de García Azemat?, el seu últim possessor. La causa restava indecisa. Per arribar a una conclusió, Diego havia cedit tots els seus drets sobre el benefici. // Martín de Riquena, familiar de Francisco de Torquemada, escriptor de lletres apostòliques, i el mateix Juan supliquen que s’admeti la cessió, que es concedeixi el benefici a Martín, que l’unirà a una mitja porció de la mateixa església que ja posseeix, i a Juan, per les despeses, uan pensió anual sobre els fruits de l’esmentada mitja porció, que Martín i els seus successors li pagaran. “Concessum ut petitur et de ad vitam in presentia domini nostri pape A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Francesco Soderini, bisbe de Volterra
 • Observacions: Sobre el mateix benefici vegeu també reg. Vat. 779, ff. 207v-209v.

Reg. Suppl. 969, 063v

 • Signatura:
 • Data: 1493/02/07
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Joan Longafulla? [Llongafulla], clergue de la diòcesi de Girona, suplica que se li concedeixi la gràcia especial de la provisió del benefici simple perpetu de l’església d’Elna vacant per la mort de Joan Carays?, el seu últim possessor. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Francesco Soderini, bisbe de Volterra

Reg. Suppl. 969, 062r

 • Signatura:
 • Data: 1493/01/31
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: L’abadessa del monestir de Santa Clara de Palerm suplica que es concedeixi a algunes monges la gràcia especial d’una llicència per canviar d’orde. “Concessum quod superior probat in presentia domini nostri pape A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Francesco Soderini, bisbe de Volterra
 • Observacions: Una còpia de la mateixa súplica amb data 1493/02/21 es troba al reg. Suppl. 969, ff. 116r-116v.

Reg. Suppl. 969, 059v-060r

 • Signatura:
 • Data: 1493/02/22
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Fernando de Castro havia renunciat en mans del papa Alexandre VI la canongia amb prebenda de l’església d’Oviedo que posseïa. // El mateix Fernando i Francisco de Cuéllar, clergue d’Oviedo, supliquen que s’admeti la renúncia, que es concedeixi a Francisco la provisió del benefici, i a Fernando, per les despeses, una pensió anual de 5.000 morabatins: 2.000 sobre els fruits de la esmentada canongia i 3.000 sobre els del benefici prestimonial de La Vega de las Dorigas [Dóriga], a la diòcesi d’Oviedo, que Fernando de Cuéllar, canonge d’Oviedo, posseïa, i que els mateixos Francisco i Fernando Cuéllar i els seus successor li pagaran. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Francesco Soderini, bisbe de Volterra

Reg. Suppl. 969, 058r

 • Signatura:
 • Data: 1493/02/17
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Mestre Alfonso de Lerma, clergue de Burgos, escriptor de lletres apostòliques, suplica que se li concedeixi la gràcia especial de la provisió del benefici simple de Ruyales [Rujales?], a la diòcesi de Burgos, vacant per la mort de Martín Sánchez de Villemarso [Villamarzo], el seu últim possessor. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Antonio Sangiorgio, bisbe d'Alexandria

Reg. Suppl. 969, 057v

 • Signatura:
 • Data: 1493/02/15
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Rodrigo Cañales, clergue de la diòcesi de Saragossa, familiar i continu comensal del papa Alexandre VI, suplica que se li concedeixi la gràcia especial de la provisió de les esglésies parroquials dels llocs de Guas i de Pardina, a la diòcesi de Jaca, vacants per la mort de García de Fuente, el seu últim possessor. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Sacchi, bisbe de Ragusa

Ús de cookies

Aquest lloc web utilitza cookies per millorar la teva experiència d'usuari. Si continues navegant-hi estàs donant el teu consentiment a l'acceptació de les cookies.
Què són les cookies? ACEPTAR

Aviso de cookies