Resultats de la cerca per: Tot

Reg. Suppl. 968, 174r

 • Signatura:
 • Data: 1493/02/01
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Baltasar Garcet o Garxet?, frare del monestir de Santa Maria de Piedra, de l’orde cistercenc, a la diòcesi de Tarassona, suplica que s’esculli un bisbe resident a la cúria romana que li confereixi els ordes sagrats i el promogui al grau del presbiterat, malgrat el seu “defectu natalium”, amb altres prerrogatives. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Francesco Soderini, bisbe de Volterra

Reg. Suppl. 968, 174r

 • Signatura:
 • Data: 1493/02/01
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Pedro Fernández de Berlanga, canonge de l’església de Sant Pere de Sòria, a la diòcesi d’Osma, suplica que se li concedeixi la gràcia especial d’una dispensa per poder obtenir qualsevol porció o benefici simple en qualsevol església dels regnes de Castella i Lleó. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Antonio Sangiorgio, bisbe d'Alexandria

Reg. Suppl. 968, 171r

 • Signatura:
 • Data: 1493/02/01
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Juan Martínez de Molina, clergue de la diòcesi de Sigüenza, present a la cúria romana, suplica que se li concedeixi la gràcia especial d’una llicència per resar les hores als oficis diürn i nocturn a qualsevol lloc on sigui, segons l’ús romà, amb un o dos socis que esculli. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Antonio Sangiorgio, bisbe d'Alexandria

Reg. Suppl. 968, 170v-171r

 • Signatura:
 • Data: 1493/02/01
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: En els estatuts i les pràctiques sinodals de Palència s’establia que només hi obtindrien dos o més beneficis els fills patrimonials de la seva diòcesi. // Antonio Hervás, clergue perpetu beneficiat de les esglésies parroquials “ad invicem unitis” de Villasirga [Villalcázar de Sirga], a la mateixa diòcesi, suplica que se li concedeixi la gràcia especial de poder rebre, a més del benefici presbiterial patrimonial que havia obtingut a les dites esglésies, altres dos en el futur. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Antonio Sangiorgio, bisbe d'Alexandria

Reg. Suppl. 968, 168r

 • Signatura:
 • Data: 1493/01/31
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Juan Muñes [Múñiz? o Núñez?] de Herrera, canonge de l’església de Palència, nebot del difunt Pedro de Ferrera, auditor del sacre palau apostòlic, que havia estudiat durant molts anys “jure canonico” a l’Estudi de Salamanca, ara resident en la cúria romana, suplica que s’ordeni al “vicecamerario alme urbis unacum eiusdem ro.cu. advocato” que l’examinin i, si el troben idoni, li concedeixin el grau del doctorat “in utroque jure”. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Francesco Soderini, bisbe de Volterra

Reg. Suppl. 968, 165v

 • Signatura:
 • Data: 1493/01/29
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Pedro de Aguilafuente, rector de l’església parroquial del lloc de Sauquillo, a la diòcesi de Segòvia, familiar i continu comensal del mestre Honorato de Agnellis, escriptor de lletres apostòliques, suplica que se li concedeixi una pròrroga d’un màxim de tres anys per ésser promogut al grau de prevere o sotsdiaca necessari per administrar el benefici que posseeix. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Sacchi, bisbe de Ragusa

Reg. Suppl. 968, 162v

 • Signatura:
 • Data: 1493/01/26
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Luigi Corradi, clergue “regin.”, “utriusque juris doctor”, conseller del rei i de la reina de Navarra, rector de les esglésies de Sant Miquel de la ciutat de Cárcar i de Sant Cristòfor del lloc d’Ascoz, a la diòcesi de Pamplona, suplica que se li concedeixi la gràcia especial d’una llicència per resar l’ofici diví segons l’ús romà amb un o dos socis que esculli. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Sacchi, bisbe de Ragusa

Reg. Suppl. 968, 161r

 • Signatura:
 • Data: 1493/01/28
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Contingut: A favor de Martín Zapata. Com que l’esmentada llicència havia estat concedida, es demana afegir a les lletres que s’estan preparant sobre la súplica presentada que el temps adjunt s’ha de comptar des de la data de la lletra, amb menció explícita del fet que Martín és tresorer de l’església de Toledo i que havia obtingut l’esmentat ardiaconat en comenda. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape A. car. S. Anastasie”.

Reg. Suppl. 968, 161r

 • Signatura:
 • Data: 1493/01/28
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Contingut: A favor de Martín Zapata. Com que es tractava d’una pensió de 60 florins sobre els fruits de la tresoreria de l’església de Cartagena i d’una altra sobre els annexos de la mateixa tresoreria i de la de Toledo, es demana afegir a les lletres que s’estan preparant sobre la súplica presentada que Martín és tresorer de l’església de Toledo i que havia obtingut l’esmentat ardiaconat en comenda. “Concessum motu proprio correctum prout in originali de mandato domini cardinali S. Anastasie per me P. Colini”.
 • Observacions: La súplica corresponent es troba al reg. Suppl. 967, f. 241r.

Reg. Suppl. 968, 160v

 • Signatura:
 • Data: 1493/02/02
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: La canongia amb prebenda de l’església de Conca vacant per la mort de Rodrigo de Fuensalida, el seu últim possessor, havia estat concedida pel papa Alexandre VI “motu proprio” a Juan de Fuensalida, familiar i continu comensal seu. // Com que el bisbe i el capítol de l’església de Conca, en virtut d’unes lletres, reclamaven per a ells la concessió de la primera canongia amb prebenda vacant a la mateixa església i per un clergue doctorat, Juan suplica que se li concedeixi la gràcia especial d’una nova provisió del benefici. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Leonello Chiericato, bisbe de Concordia
 • Observacions: Sobre el mateix afer vegeu també reg. Suppl. 967, ff. 238r-238v.

Reg. Suppl. 968, 155r

 • Signatura:
 • Data: 1493/01/31
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Fernando Palomino, clergue de Palència, suplica que se li concedeixi la gràcia especial de la provisió del benefici curat del castell (“opidi”) de Villamarín, a la mateixa diòcesi, vacant per privació de Pedro Rodríguez pel bisbe de Palència. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Francesco Soderini, bisbe de Volterra

Reg. Suppl. 968, 154r-154v

 • Signatura:
 • Data: 1493/02/03
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Alfonso López de Lemos i Lope de Sober, clergue de la diòcesi de Lugo, germans i “de nobile genere procreati”, supliquen que se’ls concedeixi la gràcia especial d’una llicència per resar les hores a l’ofici diürn i nocturn segons l’ús romà en qualsevol lloc on siguin, amb un o dos socis clergues seculars o de qualsevol orde regular, i amb un indult per poder resar-les en qualsevol Estudi general i en altres llocs. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Francesco Soderini, bisbe de Volterra
 • Observacions: Una altra còpia de la mateixa súplica es troba al reg. Suppl. 969, f. 208v.

Reg. Suppl. 968, 154r

 • Signatura:
 • Data: 1493/02/03
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Fernando de Cordones, clergue de Conca, de 12 anys d’edat, ja dispensat sobre el seu “defectu natalium” perquè pogués accedir al caràcter clerical i obtenir qualsevol tipus de benefici, suplica que se li concedeixi la gràcia especial d’una dispensa sobre el seu “defectu etatis” per poder obtenir una canongia amb prebenda. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Leonello Chiericato, bisbe de Concordia

Reg. Suppl. 968, 153v-154r

 • Signatura:
 • Data: 1493/01/29
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Fernando del Castillo, clergue casat de la diòcesi de Conca, “in legibus baccalarius”, que havia estudiat durant molts anys a l’Estudi de Salamanca, suplica que se li concedeixi la gràcia especial d’ordenar a l’ardiaca d’Alarcón de Conca que convoqui dos o tres doctors del mateix Estudi perquè l’examinin i, si el troben idoni, li concedeixin el grau “licentiature et doctoratus in eadem jure legum” amb totes les prerrogatives dels doctors del mateix Estudi de Salamanca. “Fiat ut petitur R[odericus]”.
 • Redacció: Leonello Chiericato, bisbe de Concordia
 • Observacions: Una altra súplica amb data 1493/02/21 sobre el mateix afer es troba al reg. Suppl. 969, ff.130v-131r.

Reg. Suppl. 968, 146v-147r

 • Signatura:
 • Data: 1493/01/31
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Fra Giacomo de Venuto, de Siracusa (“ceragustan.”), de l’orde de framenors, “in sacra theologia baccalarius”, suplica que se li concedeixi la gràcia especial d’ordenar al mestre Giacomo de Leo, ministre provincial de tot el regne de Sicília, que convoqui tres o quatre mestres o doctors en teologia perquè l’examinin i, si el troben idoni, li concedeixin el grau del doctorat. “Concessum ut petitur de licentia superioris in presentia domini nostri pape A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Antonio Sangiorgio, bisbe d'Alexandria

Reg. Suppl. 968, 145r-145v

 • Signatura:
 • Data: 1493/01/31
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: S’havia obert una causa davant de Gabriel Miquel, abat del monestir de Santa Maria de Gerri (“Gerrensi”), de l’orde de Sant Benet, a la diòcesi d’Urgell, “asserto judice”, entre els suplicants L[lorenç Marull], abat del monestir de Santa Maria d’Amer, del mateix orde, a la diòcesi de Girona, Ponç Losa [Llosa], Salvador Maruyll [Marull] i altres monjos del mateix monestir, “reorum”, d’una banda, i Francesc Boscha [Boscà], “assertum eiusdem monasterii monacum actorem”, sobre una suma de diners i alguns deutes. La causa restava pendent. El jutge va dictar una sentència a favor de Francesc i contra la resta, els quals va condemnar a pagar les despeses judicials. // Els suplicants sol·liciten que se’ls concedeixi la gràcia especial per portar la causa davant d’una comissió d’apel·lació de grau “secunda fatali”. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Sacchi, bisbe de Ragusa

Reg. Suppl. 968, 144r-144v

 • Signatura:
 • Data: 1493/01/29
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Luis de Beaumont, comte de Lerín i conestable de Navarra, de la diòcesi de Pamplona, com que en el seu domini no hi havia cap convent o “domus” de framenors de l’orde regular de l’observança i de la congregació, suplica que se li concedeixi la gràcia especial de poder erigir-ne un al castell (“opidi”) de Lerín o en un lloc a prop sota la invocació de Sant Lluís amb una església, campanar, refectori, dormitori, claustre i hort per a ús i habitatge d’aquests frares, i poder elegir un [frare] guardià. “Fiat ut petitur sine pro juditio R[odericus]”.
 • Redacció: Giovanni Sacchi, bisbe de Ragusa

Reg. Suppl. 968, 143v-144r

 • Signatura:
 • Data: 1493/01/24
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Luis de Beaumont (“Veamont”), conestable de Navarra, “domicelli pampilonensis diocesis”, havia exposat al papa Alexandre VI que alguns béns de l’església parroquial de Sant Miquel de la vila de Beunza? [Beuntza?], a la mateixa diòcesi, anomenada priorat de l’orde de Sant Agustí, la col·lació de la qual estava reservada a l’abat del monestir de Montearagón, a la diòcesi de Saragossa, del mateix orde, havien estat ocupats per una persona. // Luis suplica que se li concedeixi la gràcia especial del “jus patronatus” sobre l’església, a ell i als seus successors, i que l’abat es reservi el “jus instituendi, confirmandi seu providendi”. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Sacchi, bisbe de Ragusa

Reg. Suppl. 968, 136v

 • Signatura:
 • Data: 1493/01/22
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Martín Sánchez, beneficiat perpetu de l’església parroquial de Villarcelda, a la diòcesi d’Osma, havia consentit a pagar una pensió anual de 2.000 morabatins sobre els fruits, les rendes i els ingressos del seu benefici a favor de Pedro Martínez de Pinillos, clergue de la mateixa diòcesi. // Pedro suplica que se li concedeixi la gràcia especial de l’esmentada pensió, que li serà pagada amb el consentiment de Martín. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Leonello Chiericato, bisbe de Concordia

Reg. Suppl. 968, 136r-136v

 • Signatura:
 • Data: 1493/01/22
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Juan del Burgo, rector de l’església parroquial del lloc de Quintanar de la Orden (“Quintanare Dondra”), a la diòcesi d’Osma, havia consentit a pagar una pensió anual de 1.000 morabatins sobre els fruits, les rendes i els ingressos de la mateixa església a favor del suplicant Francisco de Roa, clergue de la mateixa diòcesi. // Francisco, familiar i continu comensal del papa Alexandre VI, suplica que se li concedeixi la gràcia especial de l’esmentada pensió que li serà pagada amb el consentiment de Juan. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Leonello Chiericato, bisbe de Concordia

Reg. Suppl. 968, 136r

 • Signatura:
 • Data: 1493/01/22
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Alfonso Manrriques [Manrique], clergue de Toledo, “de nobili etiam illustri genere ex utroque parente procreatus”, de 22 anys d’edat, suplica que se li concedeixi la gràcia especial d’una dispensa per poder obtenir qualsevol tipus de benefici amb totes les prerrogatives annexes. “Fiat ut petitur R[odericus]”.
 • Redacció: Giovanni Antonio Sangiorgio, bisbe d'Alexandria

Reg. Suppl. 967, 270r-270v

 • Signatura:
 • Data: 1493/01/17
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Rodrigo de Justa havia deixat vacant l’església parroquial de Sant Martí de Láncara que posseïa a la diòcesi de Lugo, perquè havia obtingut una altra església parroquial a la diòcesi d’Orense per l’autoritat ordinària. Aquesta i la mitja porció prestimonial de l’església de Segán, a la mateixa diòcesi, havien estat vacants durant tant de temps que la seva col·lació havia retornat a la seu romana. // Lope Sober, familiar i continu comensal de Luis Molina, escriptor de lletres apostòliques, suplica que se li concedeixi la gràcia especial de la provisió dels beneficis i de poder unir-los a l’església parroquial anomenada abadia de Sant Víctor de Riba de Miño que ja posseïa a la mateixa diòcesi. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Francesco Soderini, bisbe de Volterra
 • Observacions: La butlla corresponent es troba al reg. Vat. 774, ff. 252 2v-254r.

Reg. Suppl. 968, 131v

 • Signatura:
 • Data: 1493/01/29
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Contingut: A favor de Lope Sober. Es demana afegir a les lletres que s’estan preparant sobre la súplica presentada en què es defensa que la unió de l’església parroquial de Sant Martí de Láncara i la mitja porció de la de Santa Maria de Segán, que el mateix Lope posseïa pacíficament des de feia tres anys, amb la seva església parroquial de Sant Víctor, es pot dur a terme perquè els fruits no excedeixen el límit i amb una derogació sobre les normes referents a les unions. “Concessum ut petitur A. car. S. Anastasie et cum derogatione dicte regule etiam attento quod orator prefatus est nobilis”.
 • Redacció: Giovanni Sacchi, bisbe de Ragusa
 • Observacions: La súplica corresponent es troba al reg. Suppl. 967, ff. 270r-270v.

Reg. Suppl. 968, 130v-131r

 • Signatura:
 • Data: 1493/01/24
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Els suplicants Pedro de Aguilar i Álvaro de Bracamonte, clergue de la diòcesi d’Àvila, havien renunciat en mans del papa Alexandre VI “ex causa permutationis”, respectivament, el benefici perpetu de l’església parroquial de Santa Maria dels Màrtirs del castell (“opidi”) d’Íscar (“Yscar”), a la diòcesi de Segòvia, d’una part, i l’església parroquial d’Ataquines, a la diòcesi d’Àvila, de l’altra, que posseïen. // Tots dos supliquen que s’admeti la renúncia, que cadascun obtingui el seu nou benefici i que es concedeixi a Álvaro, per les despeses, una pensió anual sobre els fruits, les rendes i els ingressos de l’esmentada església d’Ataquines, que Pedro i els seus successors li pagaran. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Francesco Soderini, bisbe de Volterra
 • Observacions: Sobre el benefici de l’església parroquial de Santa Maria dels Màrtirs d’Íscar vegeu també reg. Vat. 777, ff. 317v-318v.

Reg. Suppl. 968, 129r-130v

 • Signatura:
 • Data: 1493/01/25
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Pedro de Frías, prevere de la diòcesi de Burgos, “licentiatus in decretis”, havia declarat que no s’havia desviat de la fe catòlica ni havia comès els crims d’heretgia i apostasia, així com tots els seus avantpassats que havien estat investigats pels inquisidors de l’herètica pravitat. // Pedro suplica d’ésser absolt dels càrrecs, mantenir el caràcter clerical i obtenir qualsevol benefici en el futur, i que s’esborrin qualsevol inhabilitació i “infamie maculam” associats al seu nom. “Fiat ut petitur R[odericus]”.

Reg. Suppl. 968, 126r-126v

 • Signatura:
 • Data: 1493/01/24
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El suplicant Fernando Pérez de “Azenedo” [Acevedo], clergue de la diòcesi de Lleó, familiar i continu comensal d’A[ntoniotto Pallavicini], cardenal prevere de Santa Pràxedis, dit de Santa Anastàsia, estant a la cúria romana, davant d’un notari i alguns testimonis, havia concedit a Juan del Pozo, “pro clerico se gerenti”, també familiar del mateix cardenal, tots els seus beneficis excepte la canongia amb prebenda de l’església de Santiago de Compostel·la i l’església parroquial de Sant Mamet d’Alborés, a la diòcesi de Santiago de Compostel·la. // Fernando suplica que se li concedeixi una nova provisió dels dos esmentats beneficis. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Leonello Chiericato, bisbe de Concordia

Reg. Suppl. 968, 125r-126r

 • Signatura:
 • Data: 1493/01/25
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: La canongia amb prebenda de l’església de Santiago de Compostel·la vacant per la mort de Juan de Montemayor, i l’església parroquial de Sant Mamet d’Alborés, a la diòcesi de Santiago de Compostel·la, vacant per la mort de Rodrigo Martínez, havien estat concedides pel papa Innocenci VIII a Fernando Pérez de “Azenedo” [Acevedo], clergue de la diòcesi de Lleó, familiar i continu comensal del papa Alexandre VI. Més tard s’havia obert una causa davant un cert auditor del sacre palau apostòlic entre ell i alguns oponents, que s’havia acabat amb una sentència a favor seu. // Fernando suplica que se li concedeixi la gràcia especial d’una nova provisió del beneficis. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Antonio Sangiorgio, bisbe d'Alexandria

Reg. Suppl. 968, 118v

 • Signatura:
 • Data: 1493/01/28
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Jaume Riera, clergue de la diòcesi de Girona, suplica que se li concedeixi la gràcia especial de la provisió de la “monachali portione” i del perpetu benefici de l’altar de Sant Jaume del monestir de Sant Pau del Camp, de l’orde de Sant Benet, de Barcelona, vacants per la mort de Pere Romia. “Concessum ut petitur in titulum in presentia domini nostri pape A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Francesco Soderini, bisbe de Volterra

Reg. Suppl. 968, 117r-117v

 • Signatura:
 • Data: 1493/02/03
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: La mitja porció de l’església de Segòvia vacant per la mort de N., el seu últim possessor, havia estat concedida al suplicant Diego del Fierro, clergue de Segòvia, en virtut d’unes lletres expectatives del papa Innocenci VIII. // Diego, que té dubtes sobre la concessió, suplica que se li faci una nova provisió del benefici. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Sacchi, bisbe de Ragusa

Reg. Suppl. 968, 113v-114r

 • Signatura:
 • Data: 1493/01/29
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: S’havia obert una causa a la cúria romana davant d’un cert auditor del sacre palau apostòlic entre el suplicant Alfonso de Alcocer, clergue de la diòcesi de Conca, i Juan de Tébar (“Thebar”), García de Pioz i Juan de Guálbez, “respective actores et defensores”, sobre la possessió de l’església parroquial de La Madalena del lloc de Valverde, a la diòcesi de Conca. La causa restava indecisa en primera instància. Més tard, Juan de Tébar, possessor, “pro se” i contra el dit García havia obtingut una sentència, Juan de Guálbez i Alfonso “ad ulteriora minime procedentes”. Tot i això, Juan de Tébar va renunciar el benefici a favor d’Alfonso. // Alfonso, que té dubtes sobre la concessió, suplica que se li faci una nova provisió del benefici per la renúncia dels altres tres. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Sacchi, bisbe de Ragusa

Ús de cookies

Aquest lloc web utilitza cookies per millorar la teva experiència d'usuari. Si continues navegant-hi estàs donant el teu consentiment a l'acceptació de les cookies.
Què són les cookies? ACEPTAR

Aviso de cookies