Resultats de la cerca per: Tot

Pàgina 5 de 48« Primera...34567...102030...Darrera »

Reg. Vat. 774, 199v-201v

 • Signatura:
 • Data: 1492/08/26
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Innocenci VIII havia concedit a Antonio Bertini [Berdini?], clergue “tauren. dioc.”, la provisió de la canongia amb prebenda de l’església d’Astorga vacant per la mort de Pedro Pardo, el seu últim possessor. // El papa Alexandre VI, “super illis littere eiusdem Innocentii predecessoris eius superveniente obitu confecte non fuerint”, confirma la provisió del benefici a Antonio i ordena al degà de l’església d’Oviedo, a Antonio del Espinar, canonge de l’església de Segòvia, i a l’oficial d’Astorga que executin la seva possessió.
 • Redacció: Ludovico Podocataro // M. de Thebaldis, Jo. de Cardona -A. de Ballapanibus - "Collatum" N. de Castello
 • Observacions: Sobre el mateix afer vegeu també reg. Vat. 778, ff. 81r-83r.

Reg. Vat. 774, 195r-197r

 • Signatura:
 • Data: 1492/08/26
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Fernando González de la Puebla, clergue de la diòcesi de Calahorra, havia exposat al papa Innocenci VIII que s’havia obert una causa davant del bisbe de Nocera entre ell, d’una part, i Pedro Martínez de Anureta i Lope García de Burgueta (“Burgucta”), “qui pro clericos se gerebant”, de l’altra, sobre la possessió del benefici simple servitori perpetu “integra portione nuncupato” de l’església de Santa Maria de la Puebla de Arganzón (“Arganton”), a la mateixa diòcesi, que, estant vacant, l’autoritat apostòlica havia concedit a Fernando. Com que el bisbe no havia reconegut cap dret a les parts, el papa havia concedit el benefici a Fernando. // El papa Alexandre VI, “super illis ipsius Innocentii predecessoris littere eius superveniente obitu confecte non fuerunt”, ordena al mestre Pietro de Accoltis, capellà seu i auditor del sacre palau apostòlic, que havia substituït el difunt bisbe en la causa, que confirmi el benefici a Fernando.
 • Redacció: Ludovico Podocataro // "De." - R. Cabredo Theramo - Jo. Torquemada -"Collatum" N. de Castello"
 • Observacions: Sobre el mateix afer vegeu també reg. Suppl. 962, ff. 298v-299r.

Reg. Vat. 774, 190r-192v

 • Signatura:
 • Data: 1492/11/13
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Francisco de Roa havia renunciat en mans del papa Innocenci VIII la canongia amb prebenda de l’església de Santa Maria d’Úbeda que posseïa a la diòcesi de Jaén “ex causa permutationis”. El mateix papa havia admès la renúncia i concedit el benefici a Pedro Nieto, “in decretis licentiato”, clergue de la mateixa diòcesi, familiar i continu comensal de Raffaele [Riario], cardenal diaca de Sant Jordi “ad velum aureum”. Més tard, Pedro, “concessioni gratie litteris apostolicis super ea non confectis”, havia cedit el benefici en mans del papa Alexandre VI. // El mateix papa admet la cessió, concedeix la provisió del benefici a Felip d’Arinyo (“Arignio”), sol·licitador de lletres apostòliques i familiar seu, també familiar del citat cardenal, i ordena a [Giacomo de Luciis], bisbe de Caiazzo, al tresorer de l’església de Palència i a l’oficial de Jaén que executin la seva possessió.
 • Redacció: Sigismundus // "Ja." - "Gratis pro sollicitatore" M. de Thebaldis, Jo. de Cardona - A. de Lerma -"Collatum" A. de Campania
 • Observacions: Sobre el mateix afer vegeu també reg. Suppl. 963, f. 10v i reg. Suppl. 964, f. 151v.

Reg. Vat. 774, 165r-167r

 • Signatura:
 • Data: 1492/10/10
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI concedeix a Juan de Angulo, familiar i continu comensal seu, la provisió del benefici simple del lloc de “Perabat” [Pedro Abad o Per Abad], a la diòcesi de Còrdova, vacant per la mort de Pedro de Pastrana, àlies de Calvete, el seu últim possessor, i ordena a [Bartomeu Martí], bisbe de Sogorb, al degà de l’església de València i a l’oficial de Còrdova que executin la seva possessió.
 • Redacció: Crothonen. // "de." - "Gratis de mandato etc. " R. Cabredo- Jo Torquemada- "Collatum" Ja. de Bonaparte
 • Observacions: Sobre el mateix afer vegeu també reg. Suppl. 964, f. 221r.

Reg. Vat. 774, 148v-150v

 • Signatura:
 • Data: 1492/08/26
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Innocenci VIII havia concedit la provisió de l’església parroquial de Sant Just i Sant Pastor de Valdealiso (“Valdaliso”), a la diòcesi de Lleó, vacant per la mort de Juan Rodríguez (“Roderici”), el seu últim possessor, a Juan de la Vega, clergue de Lleó, familiar i continu comensal de [Roderic de Borja], aleshores cardenal vicecanceller. // El papa Alexandre VI, “super illis ipsius Innocentii predecessoris littere eius superveniente obitu confecte non fuerunt”, confirma la provisió del benefici a Juan i ordena a [Bartomeu Martí], bisbe de Sogorb, a [Bartolomé Flores], bisbe de Sutri, i a l’oficial de Lleó que executin la seva possessió.
 • Redacció: Sigismundus // "No."-"Gratis de mandato etc." R. Cabredo -P. Gormaz - "Collatum" N. Castello

Reg. Vat. 774, 129v-131v

 • Signatura:
 • Data: 1492/12/21
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI ordena a [Bartomeu Martí], a [Bartolomé Flores] i a l’oficial de Burgos que executin la possessió de la canongia amb prebenda i de l’ardiaconat de l’església de Burgos vacants per la mort de Fernando Díaz de Fuentepelayo (“Fontepellayo”), el seu últim possessor, a favor d’Antonio de Acuña (“Cugna”), clergue de la diòcesi de Palència, “utriusque iuris doctor”, escriptor i cubiculari, familiar i continu comensal seu, que ja els havia rebut per l’autoritat del bisbe de Burgos.
 • Redacció: Ludovico Podocataro // S. Portius - "Collatum" Ja. de Bonaparte

Reg. Vat. 774, 128r-129v

 • Signatura:
 • Data: 1492/12/15
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El clergue Ramón de “Thebana” [Tavera?] havia renunciat en mans del papa Innocenci VIII el benefici perpetu de l’altar de Sant Miquel de l’església de Santa Maria d’Alcanyís (“Alcanitio”), a la diòcesi de Saragossa, i el mateix papa l’havia concedit a Andrés Vives, clergue de la mateixa diòcesi, que més tard l’havia cedit en mans del papa Alexandre VI, “concessioni gratie litteris apostolicis super ea non confectis”. // El papa Alexandre VI concedeix la provisió del benefici al clergue Bartolomé Vives, nebot d’Andrés, i ordena a [Bartomeu Martí], bisbe de Sogorb, al degà de l’església d’Oviedo i a l’oficial de Saragossa que executin la concessió.
 • Observacions: Ludovico Podocataro // "Gratis pro Deo" R. Cabredo Theramo -F. de Valentia - "Collatum" L. Amerinus

Reg. Vat. 774, 123r-124r

 • Signatura:
 • Data: 1492/08/26
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI ordena al degà de l’església d’Oviedo, a l’ardiaca de Moya de l’església de Conca i a l’oficial de Conca que executin la possessió del benefici simple servitori perpetu de l’església parroquial de Sant Climent, a l’esmentada diòcesi, que ell mateix, quan era cardenal, havia rebut en comenda per l’autoritat apostòlica i més tard havia deixat vacant “per assumptionem nostram ad apicem summum apostolatus”, a favor d’Andrés de Ulloa, clergue de la diòcesi de Zamora, familiar i continu comensal seu.
 • Redacció: Ludovico Podocataro // "Sep." - "Gratis de mandato s.d.n. pape" R. Cabredo Theramo - L. de Molina -"Collatum N. de Castello

Reg. Vat. 774, 118v-119v

 • Signatura:
 • Data: 1492/12/20
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI havia concedit “motu proprio” a Raffaele [Riario], cardenal diaca de Sant Jordi “ad velum aureum”, la canongia amb prebenda de l’església de Mallorca vacant per la mort d’Andreu Mateu, el seu últim possessor. Més tard, el cardenal havia cedit el benefici, “possessione non habita”, en mans del papa, que l’havia concedit al mestre Joan Gerona (Girona), secretari seu. // El papa concedeix al cardenal l’“ius regredendi” sobre el mateix benefici i ordena a [Thomas Jacques], bisbe de Dol, a França, a [Giovanni da Viterbo], bisbe de Crotone, i a l’oficial de Mallorca que, en cas de “regressus”, executin la possessió del benefici a favor del cardenal.
 • Redacció: Ludovico Podocataro // L. Maius -"Collatum" N. de Castello
 • Observacions: Sobre el mateix afer vegeu també reg. Suppl. 963, f. 49v.

Reg. Vat. 774, 117r-118r

 • Signatura:
 • Data: 1492/08/26
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI ordena a [Giosuè di Gaeta], bisbe d’Ascoli de Puglia, a [Juan Ruiz de Medina], bisbe d’Astorga, i a l’oficial de Girona que executin la possessió de la canongia amb prebenda de l’església de Girona vacant per la mort de Pere Boscà, el seu últim possessor, a favor d’Oliviero [Carafa], cardenal bisbe sabinense.
 • Redacció: Ludovico Podocataro // Jo. De Galves - "Collatum" N. de Castello
 • Observacions: Sobre el mateix afer vegeu també reg. Suppl. 963, f. 20v.

Reg. Vat. 774, 114v-116v

 • Signatura:
 • Data: 1493/01/12
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI concedeix a Lluís Ferri, clergue de la diòcesi de València, familiar i continu comensal seu, una pensió anual sobre els fruits, les rendes i els ingressos del benefici de l’altar de Santa Caterina de l’església de València i una altra sobre el benefici de l’altar de Sant Nicolau de l’església de Cocentaina, a la diòcesi de València, que Nicolau Lavilla, clergue i possessor, i els seus successors li pagaran, i ordena a [Bartomeu Martí], bisbe de Sogorb, a [Bartolomé Flores], bisbe de Sutri, i a l’oficial de València que executin la concessió.
 • Redacció: Ludovico Podocataro // "Gratis de mandato" M. de Thebaldis- Phi. Poscus - "Collatum" N. Castello
 • Observacions: La corresponent súplica es troba al reg. Suppl. 967, ff. 079v-080r.

Reg. Suppl. 966, 286v-287r

 • Signatura:
 • Data: 1492/12/22
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Juan Coloma, secretari major de Ferran, rei d’Espanya, havia exposat al papa Alexandre VI que en unes propietats seves de la ciutat de Saragossa havia fet construir un monestir “de Jerusalem nuncupatum”, de l’orde de Sant Francesc de l’observança (“de osservantia”), on havia portat unes monges mentre la seva defunta muller Isabel Díez de Aux (“Diaz Daux”), en el seu testament havia disposat que el seu cos fos enterrat a la capella de l’església de Santa Maria del Pilar (“Pillari”) de Saragossa i que amb els seus béns s’erigís un benefici perpetu servitori a la mateixa capella. Com que Isabel havia mort, els canonges i el capítol de l’esmentada església havien permès la sepultura a la capella. // Juan suplica que se li concedeixi la gràcia especial de traslladar el cos d’Isabel al monestir. “Concessum ut petitur in presentia d.n. pape A. card. s. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Sacchi, bisbe de Ragusa
 • Observacions: Com que el marge superior del f. 287r està mutilat, no és segur el que s'està suplicant.

Reg. Vat. 774, 112v-114v

 • Signatura:
 • Data: 1492/08/26
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Jaume de Casanova, clergue de la diòcesi de València, percebia una pensió anual de 30 florins “auri de camera” sobre els fruits, les rendes i els ingressos de les esglésies parroquials de Castelbaroche? i de Sant Miquel, a les diòcesis de Saragossa i d’Agrigent, i de la capella de Santa Maria de Bonamorone extramurs d’Agrigent, que ell havia obtingut per la seva renúncia als mateixos beneficis en mans del papa Innocenci VIII, que després els havia concedit a Jaime de Llagar [Lagar], prevere de la diòcesi de Saragossa. Com que més tard Jaume havia mort, l’església de Sant Miquel havia estat concedida a Pietro Candela, clergue de Palerm. El nou titular va litigar amb Jaume de Casanova, davant de Felino Sandeis, auditor del sacre palau apostòlic, sobre la pensió que li havia de pagar. Per arribar a una conclusió, el papa havia extingit la pensió i concedit a Jaume de Casanova una altra pensió de 8 florins sobre els fruits de l’anomenada església, que Pietro i els seus successors li havien de pagar. // El papa Alexandre VI, “super illis ipsii Innocentii predecessoris lectere eius super veniente obitu confecte non fuerunt”, confirma la concessió a Jaume, cubiculari i continu comensal seu, i ordena a [Bartomeu Martí], bisbe de Sogorb, a [Bartolomé Flores], bisbe de Sutri, i al vicari del bisbe d’Agrigent que executin la concessió.
 • Redacció: Ludovico Podocataro // "Gratis de mandato" M. de Thebaldis, Jo. de Cardona - N. Casanova -"Collatum" N. Castello
 • Observacions: També es podria tractar de dues diòcesis sicilianes, si interpretem “caesaragusta” com Siracusa.

Reg. Vat. 774, 108r-110r

 • Signatura:
 • Data: 1492/12/11
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI havia concedit a Alfonso de Cuenca, familiar seu, la provisió i la unió a la seva església parroquial de Valdecolmenas de Suso de l’església parroquial de Caracena (“Carazena”) i Pineda, a la diòcesi de Conca, vacant per la renúncia del mestre Ilario Gentili, clergue de Gènova i notari seu. // El mateix papa concedeix a Ilario, per les despeses, una pensió anual sobre els fruits, les rendes i els ingressos dels beneficis d’Alfonso, que ell mateix i els seus successors li pagaran, i ordena a l’arquebisbe de Ragusa, al degà de l’església d’Oviedo i a l’oficial de Sevilla que executin la concessió.
 • Redacció: Ludovico Podocataro // "De."- "R. Cabredo Theramo"- M. Bonaventura -"Collatum" Ja. de Bonaparte.

Reg. Vat. 774, 106v-108r

 • Signatura:
 • Data: 1492/12/11
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI havia concedit a Antoniotto [Pallavicini Gentili], cardenal de Santa Pràxedes anomenat de Santa Anastàsia, la provisió de l’església parroquial de Caracena (“Carazena”) i Pineda, a la diòcesi de Conca, vacant per la renúncia del mestre Ilario Gentili, notari seu. Més tard, el cardenal havia cedit el benefici en les seves mans, “licteris apostolicis super ea non confectis”. // El papa admet la renúncia i concedeix la provisió del benefici a Alfonso de Cuenca, familiar seu, i llicència per unir-lo a l’església parroquial de Valdecolmenas de Suso, que ell ja posseïa.
 • Redacció: Ludovico Podocataro // "Gratis de mandato etc." R. Cabredo - P. Gormaz -"Collatum" Ja. De Bonaparte

Reg. Vat 774, 099r-099v

 • Signatura:
 • Data: 1492/11/09
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI ordena a [Bartomeu Martí], bisbe de Sogorb, a Sancho de Medina, canonge de Cartagena i a l’oficial d’aquesta ciutat que executin la possessió de l’església parroquial de Sant Domènec de Mula a favor de Gil de Molina, familiar seu.
 • Redacció: "Jan." - "Gratis de mandato etc." M. de Thebaldis -L. de Molina -"Collatum" N. de Castello

Reg. Vat. 774, 097v-099r

 • Signatura:
 • Data: 1492/11/09
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI concedeix a Gil de Molina, familiar seu, la provisió de l’església parroquial de Sant Domènec de Mula, a la diòcesi de Cartagena, vacant per la renúncia de Pedro de Solís, el seu últim possessor.
 • Redacció: Ludovico Podocataro
 • Observacions: La súplica corresponent es troba al reg. Suppl. 964, ff. 028v-029r.

Reg. Vat. 774, 085v-087r

 • Signatura:
 • Data: 1492/11/22
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI ordena a l’abat i al cantor del monestir de Santa Maria “de plano” de Messina i a Antonio Mortiliti, canonge de l’església de la mateixa ciutat, que executin la possessió del monestir de Sant Domènec extramurs de Ficarra (“Terre Ficarie”), de l’orde de Sant Benet, a la diòcesi de Messina, que havia estat vacant durant tant de temps que la seva col•lació havia retornat a la seu romana i que Tomàs, “qui se gerit pro monacho dicti monasterii”, ocupava indegudament, a favor de Leonzio La Missana, abat del monestir de Sant’Elia de Trahina [Troina], de l’orde de Sant Basili, a la mateixa diòcesi, continu comensal seu.
 • Redacció: Ludovico Podocataro // "De." - "Gratis de mandato, etc. " R. Cabredo -B. de Zerbis-"Collatum" Ja. de Bonaparte

Reg. Vat. 774, 079r-080v

 • Signatura:
 • Data: 1492/09/14
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI havia concedit el benefici simple del lloc de Larucar?, a la diòcesi de Plasència, vacant per la mort d’Álvaro de Carvajal, el seu últim possessor, a Antoniotto [Pallavicini Gentili], cardenal de Santa Anastàsia, que més tard l’havia renunciat en les seves mans, “possessione non habita”. // El papa ordena a [Bernardino de Carvajal], bisbe de Badajoz, al tresorer de l’església de Plasència i a l’oficial de la mateixa ciutat que executin la possessió del benefici a favor de Juan de Valverde, clergue de la diòcesi de Plasència, familiar seu.
 • Redacció: Ludovico Podocataro// "Gratis de mandato etc." R. Cabredo -L. de Molina - "Collatum" Ja. de Bonaparte

Reg. Vat. 774, 061r-062r

 • Signatura:
 • Data: 1492/10/10
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI concedeix a Juan de Angulo, familiar i continu comensal seu, la provisió del benefici simple servitori de l’església parroquial de Sant Miquel de Còrdova vacant per la mort de Pedro de Pastrana, àlies Calvete (“Calbete”), clergue de la mateixa diòcesi i el seu últim possessor, i ordena a [Bartomeu Martí], bisbe de Sogorb, al degà de l’església de València i a l’oficial de Còrdova que executin la possessió.
 • Redacció: Giovanni [de Viterbo], [bisbe] de Crotone // "Gratis de mandato etc." R. Cabredo -Jo. Torquemada -"Collatum" Ja. de Bonaparte
 • Observacions: Sobre el mateix afer vegeu també reg. Suppl. 964, f. 221r.

Reg. Vat. 774, 058v-059r

 • Signatura:
 • Data: 1492/12/31
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI ordena a [Bernardino Carvajal], bisbe de Badajoz, al tresorer de l’església de Palència i a l’oficial de Sigüenza que executin la possessió de l’església parroquial de Sant Pere de la ciutat de Molina, a la diòcesi de Sigüenza, vacant per la renúncia de Juan García, el seu últim possessor, a favor del mestre Luis de Molina, escriptor i familiar seu.
 • Redacció: A. de Lerma -"Collatum" Ja. de Bonaparte

Reg. Vat. 774, 056v-058v

 • Signatura:
 • Data: 1492/12/31
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI concedeix al mestre Luis de Molina, escriptor i familiar seu, la provisió de l’església parroquial de Sant Pere de la ciutat de Molina, a la diòcesi de Sigüenza, vacant per la renúncia de Juan García, que la posseïa per sentència final a la cúria romana contra Diego Díaz, “qui se gerit pro clerico”, i llicència per unir-la a la seva església de Santa Caterina, a la mateixa ciutat.
 • Redacció: Sigismundus
 • Observacions: Sobre el mateix afer vegeu també reg. Vat. 780, ff. 45r-46v.

Reg. Vat. 774, 054v-055v

 • Signatura:
 • Data: 1492/12/03
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI ordena a [Bartolomé Flores], bisbe de Sutri, al cantor de l’església de Palència i a l’oficial de la mateixa ciutat que executin la possessió de la capellania de l’altar de Santa Maria de l’església parroquial de Sant Martí de la ciutat de Medellín, a la mateixa diòcesi, vacant durant tant de temps que la seva col•lació havia retornat a la seu romana, a favor d’Andrés Fernández, clergue de la diòcesi de Palència i familiar seu.
 • Redacció: Ludovico Podocataro // "de." -"Gratis pro Deo", R. Cabredo Theramo- P. Gormaz - "Collatum" Ja. de Bonaparte

Reg. Vat. 774, 051r-052r

 • Signatura:
 • Data: 1492/08/26
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Miguel Ortiz, clergue de la diòcesi de Saragossa, havia renunciat en mans del papa Innocenci VIII l’església parroquial de Loarre i qualsevol altra església que posseís a la diòcesi d’Osca. El papa havia admès la renúncia i concedit els beneficis a Jerónimo Cristóbal (“Cristoval”), prevere de la mateixa diòcesi, i a Juan, nebot de Miguel i clergue de Saragossa, per les despeses, una pensió anual sobre els fruits, les rendes i els ingressos de les dites esglésies i sobre les porcions de l’església de Jaca que Jerónimo posseïa, que ell mateix i els seus successors li havien de pagar. // El papa Alexandre VI, “super illis eiusdem Innocentii superveniente obitu lictere apostolice confecte non fuerunt”, confirma la pensió a Juan.
 • Redacció: Ludovico Podocataro // R. Cabredo Theramo- A. de Lerma-"Collatum "Ja. de Bonaparte

Reg. Vat. 774, 049r-050v

 • Signatura:
 • Data: 1492/12/07
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI concedeix a Jaime Molón, mestre “in artibus” i familiar seu, la provisió de la vicaria perpètua de l’església parroquial d’Azuara, a la diòcesi de Saragossa, vacant per la renúncia de Jerónimo Felicas o Pelicas, i ordena a [Pere Garcia], bisbe de Barcelona, a Antonio Luri[e]r, canonge de Jaca, i a l’oficial de Saragossa que executin la possessió del benefici.
 • Redacció: Ludovico Podocataro // M. de Thebaldis, Jo. De Cardona - P. Gormaz - "Collatum" L. Amerinus

Reg. Vat. 774, 043r-043v

 • Signatura:
 • Data: 1493/02/08
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI ordena als vassalls del monestir de Santa Maria “de Abundantia” [Sainte-Marie-d’Abondance], de l’orde de Sant Agustí, a la diòcesi de Ginebra, que reconeguin i serveixin Cèsar [Borja], “electo valentino”, com a nou abat comendatari del monestir.
 • Redacció: G. Bonattus - "Collatum" N. de Castello

Reg. Vat. 774, 043r

 • Signatura:
 • Data: 1493/02/08
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI ordena a la comunitat del monestir de Santa Maria “de Abundantia” [Sainte-Marie-d’Abondance], de l’orde de Sant Agustí, a la diòcesi de Ginebra, que reconegui i serveixi Cèsar [Borja], bisbe de València, com a nou administrador del monestir.

Reg. Vat. 774, 042v-043r

 • Signatura:
 • Data: 1493/02/08
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI prega que [Antoine Champion], bisbe de Ginebra, reconegui i serveixi Cèsar [Borja], bisbe de València, com a nou comendatari del monestir de Santa Maria “de Abundantia” [Sainte-Marie-d’Abondance], de l’orde de Sant Agustí, a la seva diòcesi.

Reg. Vat. 774, 041v-042v

 • Signatura:
 • Data: 1493/02/08
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI concedeix a Cèsar [Borja] la comenda del monestir de Santa Maria “de Abundantia” [Sainte-Marie-d’Abondance], de l’orde de Sant Agustí, a la diòcesi de Ginebra, vacant per la mort de Ardicino [Della Porta], cardenal prevere de Sant Joan i Sant Pau.
 • Redacció: Ludovico Podocataro

Reg. Vat. 774, 037r-039v

 • Signatura:
 • Data: 1493/02/15
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI concedeix a Pedro de Solís, ardiaca de Benia, a l’església d’Oviedo, familiar i continu comensal seu, la provisió de la porció perpètua de la mateixa església vacant perquè Juan de León, el seu possessor, havia contret matrimoni, i llicència per incorporar-la i unir-la al seu ardiaconat.
 • Redacció: Ludovico Podocataro // "Fe."- "Gratis de mandato etc." M. de Thebaldis- Jo. de Torquemada- "Collatum" N. de Castello
Pàgina 5 de 48« Primera...34567...102030...Darrera »

Ús de cookies

Aquest lloc web utilitza cookies per millorar la teva experiència d'usuari. Si continues navegant-hi estàs donant el teu consentiment a l'acceptació de les cookies.
Què són les cookies? ACEPTAR

Aviso de cookies