Resultats de la cerca per: Tot

Pàgina 5 de 41« Primera...34567...102030...Darrera »

Reg. Suppl. 966, 018v

 • Signatura:
 • Data: 1492/12/19
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: S’havia obert una causa davant d’Achille de Grassis, auditor del sacre palau apostòlic, entre els suplicants Lluís Despont, clergue de València, i Lluís Desplà, sobre la possessió de l’església parroquial del lloc d’Alella, a la diòcesi de Barcelona, que el mateix Desplà posseïa. La causa restava indecisa en primera instància. Per arribar a una conclusió, Despont havia cedit en mans del papa Alexandre VI els drets que posseïa sobre el benefici. // Els suplicants sol•liciten que s’admeti la cessió i que es concedeixi a Despont, per les despeses, una pensió sobre un benefici que Desplà posseïa a l’església de Barcelona, i a Gaspar de Pertusa, familiar i continu comensal del papa, “decretorum doctori” i clergue de València, una altra pensió anual sobre l’església parroquial d’Alella, que el mateix Desplà i els seus successors li pagaran. “Concessum motu proprio in presentiam d. n. pape A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Sacchi, bisbe de Ragusa
 • Observacions: Sobre el mateix afer vegeu també reg. Vat. 775, ff. 215r-216r.

Reg. Suppl. 966, 015v

 • Signatura:
 • Data: 1492/12/14
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Contingut: A favor de Francisco García. Com que s’estaven redactant lletres apostòliques de concessió sobre una súplica que s’havia presentat, se sol•licita de treure’n la “maculam infamie” i la incapacitat del suplicant, que havia estat acusat de participar en un assassinat, per tal que pugui obtenir els ordes sagrats i el presbiterat. “Concessum ut petitur citra altaris ministerium A. car. S. Anastasie.”

Reg. Suppl. 966, 015v

 • Signatura:
 • Data: 1492/12/14
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI concedeix a Oliviero [Carafa], cardenal bisbe sabinense i administrador perpetu de l’església de Salamanca, el priorat de Santa Maria de la Vega extramurs de Salamanca, de l’orde de Sant Agustí, vacant per la mort d’Álvaro González, el seu últim possessor. “Concessum motu proprio in presentiam d. n. pape A. car. S. Anastasie”.
 • Observacions: Sobre el mateix priorat vegeu també reg. Vat. 781, ff. 061r-063v.

Reg. Suppl. 966, 014v

 • Signatura:
 • Data: 1492/12/15
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: L’església de Santa Eugènia i la porció de l’església de Santa Maria de la ciutat o lloc d’“Arcibus”? [Los Arcos?], a la diòcesi de Pamplona, “quod de jure patronatus clericorum et laicorum dicte ville ex privilegio apostolico existit”, havien estat concedits a Martín (...) contra les disposicions del mateix privilegi on s’establia que, en cas de qualsevol vacant, l’alcalde o els jurats o la universitat havien de presentar tres fills patrimonials o oriünds al bisbe de Pamplona. // Miguel de Ascari o Ascani, prevere de la mateixa diòcesi, suplica que se li concedeixi la gràcia especial de la provisió dels beneficis. “Concessum ut petitur in presentia d.n. pape A. card. S. Anastasie”.
 • Observacions: Marge superior mutilat.

Reg. Suppl. 966, 012v

 • Signatura:
 • Data: 1492/12/14
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Contingut: A favor de Rafael Campsó. Nicolau Barberà, prevere de Tortosa, havia cedit en mans del papa Alexandre VI la cambreria de Sant Salvador de Breda, concedida pel papa Innocenci VIII. // Rafael suplica que s’admeti la renúncia i es redactin les lletres corresponents, on s’inclogui tot el que s’ha dit més amunt. “Concessum ut petitur in presentia d.n. pape A. card. S. Anastasie”.
 • Redacció: Leonello Chiericato, bisbe de Concordia

Reg. Suppl. 966, 012r

 • Signatura:
 • Data: 1492/12/15
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: La suplicant (...) desitjava entrar al monestir de (...), de l’orde de Sant Agustí, a València, i volia donar el seu dot al mateix monestir. // La suplicant sol•licita que es creï una comissió de prohoms o que s’ordeni a Martí Enyego o Inyigo (“Eneco”), mestre en teologia, i a Jaume Honorat Roig, canonge de València, que verifiquin si la priora i les monges poden acceptar i rebre el dot. “Concessum ut petitur in presentia d.n. pape. A. card. S. Anastasie”.
 • Observacions: Marge superior mutilat. Podria ser la mateixa Isabel, filla del difunt Francesc Fraga, brodador d’or de la ciutat de Vàlencia (reg. Suppl. 966, f. 001r).

Reg. Suppl. 966, 011r-011v

 • Signatura:
 • Data: 1492/12/15
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Luis de Polanco, batxiller en decrets i pretor de la cancelleria del rei d’Espanya [Ferran II], que havia estudiat dret canònic i civil durant molts anys a l’Estudi de Valladolid, a la diòcesi de Palència, suplica que se li concedeixi la gràcia especial d’ordenar al bisbe de Palència, a l’abat de l’església col•legiata de Santillana, a l’església de Burgos, i al degà de l’església de Lleó que l’examinin i, si el troben idoni, li concedeixin el grau del doctorat. “Concessum ut petitur in presentia d.n. pape. A. card. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Antonio Sangiorgio, bisbe d'Alexandria

Reg. Suppl. 966, 010v

 • Signatura:
 • Data: 1492/12/13
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Mateu Cirera (“Cyrera”), clergue de València, doctor en decrets, vicari i governador general dels monestirs de Subiaco i del Sacro Speco, de l’orde de Sant Benet, “invicem unitorum, nullius diocesis”, en nom de Roderic de Borja, aleshores cardenal i [abat] comendatari dels dits monestirs, havia cedit “in evidente utilitate mense abbatialis” un terreny (“petiam”) situat al territori del lloc de Subiaco i un altre “propre castrum Auguste” al suplicant Bartolomeo Blaseccli o Blasecchi, laic de Subiaco, “in perpetuum” per un cens anual de la quarta part dels fruits i ingressos dels terrenys esmentats. // Bartolomeo suplica que s’ordeni a alguns prohoms que verifiquin si l’establiment encara resulta “in evidente utilitate” i, en aquest cas, que Giovanni [Colonna], cardenal diaca de Santa Maria in Aquiro, nou comendatari dels monasters, l’hi confirmi. “Concessum ut petitur in presentia d.n. pape. A. card. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Antonio Sangiorgio, bisbe d'Alexandria

Reg. Suppl. 966, 007r-007v

 • Signatura:
 • Data: 1492/10/15
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Nicolau Segarra havia renunciat en mans del papa Alexandre VI la canongia de l’església de Càller amb la prebenda de Sant Masay? i la canongia de l’església de Dolia amb la prebenda de Gesico que posseïa. Més tard, el papa les havia concedit respectivament al suplicants Pere Segarra de Càller i Nicolau de Bartolomeo Taure, clergue de la diòcesi de Càller. // Els suplicants, que tenen dubtes sobre la concessió, sol•liciten la confirmació dels beneficis. “Concessum ut petitur in presentia d.n. pape. A. card. S. Anastasie”.
 • Redacció: Francesco Soderini, bisbe de Volterra
 • Observacions: Sobre el mateix afer vegeu també reg. Suppl. 962, ff. 58v-59r

Reg. Suppl. 966, 006v

 • Signatura:
 • Data: 1492/12/12
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: S’havia obert una causa davant d’un cert auditor del sacre palau apostolic entre el suplicant Juan de Galves, clergue de Sevilla, escriptor de lletres apostòliques, “actorem”, d’una part, i Miguel de Carrascosa i altres clergues “adversarios”, de l’altra, sobre la possessió de l’església parroquial de Rozalén, a la diòcesi de Conca, vacant per la mort de Fernando Sánchez Salido, el seu últim possessor. La causa restava indecisa en primera instància. Amb el consentiment de les parts, la causa va ser assignada a Antonio Flores, notari de la seu apostòlica, canonge de Sevilla i resident a la cúria romana. // El suplicant sol•licita que s’ordeni al notari que, en cas de “si nulli”, se li concedeixi la gràcia especial de la provisió del benefici. “Concessum ut petitur in presentia d.n. pape. A. card. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Antonio Sangiorgio, bisbe d'Alexandria
 • Observacions: La mateixa súplica amb data (1492/10/17) i redacció (Leonello Chiericato, bisbe de Concordia) diferents i amb text parcialment diferent es troba al reg. Suppl. 963, f. 63v

Reg. Suppl. 966, 006r

 • Signatura:
 • Data: 1492/08/26
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI concedeix “motu proprio” a Pere Lluís de Borja (“de Borgia”), clergue de València, nebot seu, de 12 anys d’edat aproximadament, el batlliu (“baiulinatum”) de Santa Eufèmia de l’Hospital de Sant Joan de Jerusalem i les preceptories de Santa Bàrbara de les cases de l’Hospital sense diòcesi i a les diòcesis de Cosenza i Sigüenza, vacants per la mort en la seu apostòlica de Florio Roverella, el seu últim possessor, amb una dispensa. “Fiat R[odericus]”.

Reg. Suppl. 966, 005r-005v

 • Signatura:
 • Data: 1492/12/08
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Pasqual Vicent o Vicenç (“Vincentii”), prevere, havia renunciat en mans del papa Alexandre VI les capelles de l’església de Sant Miquel de l’Almacena o Almaçana i de l’altar de Sant Bartomeu de l’església de les Santes Justa i Rufina de la ciutat d’Oriola, a la diòcesi de Cartagena, que posseïa. // El suplicant Joan Vicent o Vicenç, canonge de l’església col•legiata del Sant Salvador de la mateixa ciutat, familiar i continu comensal del papa, sol•licita que s’admeti la renúncia i que se li concedeixi la gràcia especial de la provisió dels beneficis. “Concessum ut petitur A. card. s. Anastasie”.
 • Redacció: Leonello Chiericato, bisbe de Concordia

Reg. Suppl. 966, 005r

 • Signatura:
 • Data: 1492/12/02
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Contingut: A favor del prior? i capítol de l’església d’Agrigent. Es demana definir en les lletres que s’estan preparant el valor dels fruits i de les rendes dels beneficis esmentats en la súplica. “Concessum ut petitur in presentia d.n.pape A. card. s. Anastasie”.

Reg. Suppl. 966, 003r

 • Signatura:
 • Data: 1492/12/11
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Contingut: A favor d’Andrea de La Rosa. Es demana afegir a les lletres que s’estan preparant sobre la súplica per una pensió que s’assigna a un cert Dimidio la facultat d’optar per una canongia amb prebenda de l’església de Palerm que quedi vacant. “Concessum ut petitur in presentia d.n.pape A. card. s. Anastasie”.
 • Redacció: Francesco Soderini, bisbe de Volterra

Reg. Suppl. 966, 002v-003r

 • Signatura:
 • Data: 1492/12/11
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El suplicant Ilario Gentili (“Gentilis”), clergue de Gènova, havia renunciat en mans del papa Alexandre VI l’església parroquial de Caracena i Peneda, a la diòcesi de Conca, i ell l’havia concedida a [Antoniotto Pallavicini], cardenal prevere de Santa Pràxedis, dit de Santa Anastàsia. Més tard, el cardenal havia renunciat en mans del papa el mateix benefici “litteris non confectis”. // Ilario i Alfonso de Cuenca, rector de l’església parroquial de Valdecolmenas de Suso, a la mateixa diòcesi, familiar i continu comensal del papa, supliquen que s’admeti la renúncia, es concedeixi el benefici a Alfonso i s’assigni a Ilario, per les despeses, una pensió sobre aquest. “Concessum ut petitur in presentia d.n.pape A. card. s. Anastasie”.

Reg. Suppl. 966, 002v

 • Signatura:
 • Data: 1492/12/11
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: S’havia obert una causa entre Pedro de Trujillo (“Trusillo”), d’una part, i Clemente de Frías, “intrusum”, i Pedro de (...), de l’altra, sobre la possessió de la vicaria de Labernola? que, vacant, havia estat concedida al mateix Pedro. Més tard, Pedro havia renunciat en mans del papa Alexandre VI el benefici, “possessione non habita”. // El suplicant Bernardo de Salamanca (“Salamancha”), rector de l’església parroquial de la Granja, a la diòcesi de Còria, notari del sacre palau apostòlic, suplica que s’admeti la renúncia, que se li concedeixi el benefici i a Pedro, per les despeses, una pensió anual de 3.500 morabatins sobre la mateixa església de la Granja, que ell li pagarà. “Concessum ut petitur in presentiam domini nostri pape. A. card. Anastasie”.
 • Observacions: Marge superior mutilat.

Reg. Suppl. 966, 001r

 • Signatura:
 • Data: 1492/12/08
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: La suplicant Isabel, filla del difunt Francesc Fraga, brodador d’or de la ciutat de Vàlencia, desitjava entrar al monestir de Sant Julià extramurs de la mateixa ciutat, de l’orde de Sant Agustí. // Isabel suplica que s’ordeni a Martí Enyego o Inyigo (“Eneco”), mestre en teologia, i a Jaume Honorat Roig, canonge de València, que l’ajudin i l’acceptin al monestir. “Fiat quod comictatur ordinario. R[odericus]”.
 • Redacció: Francesco Soderini, bisbe de Volterra

Reg. Suppl. 963, 302v

 • Signatura:
 • Data: 1492/11/08
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Pedro de Solís, ardiaca de Benia, a l’església d’Oviedo, antic familiar i continu comensal del papa Alexandre VI, rector de l’església parroquial del lloc del Guijo, a la diòcesi de Còria, “in ordine diaconatus existit”, resident a la cúria romana, suplica que se li concedeixi la gràcia especial d’ésser dispensat de rebre els ordes sagrats necessaris per administrar el seu benefici. “Concessum ut petitur A. card. s. Anastasie”.
 • Observacions: Sobre el mateix benefici vegeu també reg. Vat. 780, ff. 11v-12v i reg. Vat. 781, ff. 68v-70r.

Reg. Suppl. 963, 301v-302r

 • Signatura:
 • Data: 1492/11/05
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Innocenci VIII havia concedit al suplicant Antonio Lurier, familiar i continu comensal del papa Alexandre VI, clergue de la diòcesi de Jaca, “in artibus magister”, la provisió del benefici simple perpetu de Sant Joan del Clot, a la ciutat de Barcelona, vacant per la renúncia d’Alfons d’Alcàcer [Alcàsser]. Més tard, ell mateix havia renunciat el benefici, “litteris apostolicis de super minime confectis”. El suplicant Bernadí Fàbregues (“Fabrogues”), beneficiat perpetu anomenat porcionari de l’església de Sant Pere de Fraga, també havia renunciat la seva porció en mans del papa Alexandre VI. // Tots dos supliquen que s’admeti la renúncia i es concedeixin els beneficis esmentats als nous titulars. “Concessum ut petitur in presentia d. n. pape A. card. s. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Antonio Sangiorgio, bisbe d'Alexandria

Reg. Suppl. 963, 300r-300v

 • Signatura:
 • Data: 1492/11/07
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Rodrigo Díaz, clergue de Calahorra, suplica que se li concedeixi la gràcia especial de la provisió de l’església parroquial de Santa Maria de Vicuña, a la mateixa diòcesi, vacant per la mort d’un cert Juan, el seu últim possessor. “Concessum ut petitur in presentia d. n. pape A. card. s. Anastasie”.
 • Redacció: Leonello Chiericato, bisbe de Concordia

Reg. Suppl. 963, 299r

 • Signatura:
 • Data: 1492/11/06
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Francesc Pérez de Montagut, clergue de la diòcesi de València, suplica que se li concedeixi la gràcia especial d’una dispensa per poder obtenir els ordes sagrats i el grau de prevere, encara que havia perdut un dit. “Concessum ut petitur in presentia d. n. pape A. card. s. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Sacchi, bisbe de Ragusa

Reg. Suppl. 963, 297r

 • Signatura:
 • Data: 1492/11/06
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El suplicant Joan Gerona [Girona], clergue de Tortosa, notari, secretari i clergue de la Cambra apostòlica, havia obtingut la provisió d’un benefici simple perpetu de l’església sota la invocació de Sant Agustí, a l’església de Tortosa, que vacava. // Com que ja posseïa un altre benefici simple perpetu a l’església ermita de Santa Maria de la Petja, extramurs de Tortosa, Joan suplica que se li concedeixi la gràcia especial d’unir i incorporar els dos beneficis. “Concessum ut petitur in presentia d. n. pape A. card. s. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Antonio Sangiorgio, bisbe d'Alexandria

Reg. Suppl. 963, 296r-296v

 • Signatura:
 • Data: 1492/11/07
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El suplicant Joan d’Urgell (“Urgelli”), mestre en teologia, canonge de Barcelona, de l’orde de Santa Maria de la Mercè “redemtionis captivorum sub regula S. Augustini”, havia estat elegit mestre general de l’orde, càrrec que era vacant per la mort d’Antoni Morell, l’últim mestre general. // Joan suplica que se li concedeixi la gràcia especial de confirmar-li l’elecció. “Concessum ut petitur in presentia d. n. pape A. card. s. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Antonio Sangiorgio, bisbe d'Alexandria

Reg. Suppl. 963, 294v

 • Signatura:
 • Data: 1492/08/26
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Roderic de Borja, aleshores cardenal bisbe de Porto i vicecanceller pontifici, percebia una pensió anual sobre els fruits del priorat del monestir de Santa Maria de Nájera, a la diòcesi de Calahorra, que Pablo Martínez de Uruñuela (“Hurinella”), com a prior del monestir, li havia de pagar, amb “facultate de libero regressum ad dictum prioratum”. // Roderic, ara papa Alexandre VI, transfereix “motu proprio” la pensió “cum facultate liberum accedendum ad dictum prioratum”, a Ascanio Maria Sforza, cardenal diaca de Sant Vito i vicecanceller pontifici. “Fiat ut supra R[odericus]”.

Reg. Suppl. 963, 293r

 • Signatura:
 • Data: 1492/09/02
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Fernando Frías, rector de l’església parroquial de Retortillo, a la diòcesi de Ciudad Rodrigo, “in romana curia residens”, suplica que s’esculli un bisbe resident a la mateixa cúria que li confereixi tots els ordes sagrats, incloent-hi el grau de prevere, necessaris per administrar la seva rectoria. “Concessum ut petitur A. card. s. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Antonio Sangiorgio, bisbe d'Alexandria

Reg. Suppl. 963, 292v-293r

 • Signatura:
 • Data: 1492/11/07
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El suplicant Antoniotto [Pallavicini], cardenal prevere de Santa Pràxedis, havia cedit en mans del papa Alexandre VI l’església parroquial de Mataró (“Matarron”), a la diòcesi de Barcelona, que posseïa. // El suplicant Gonçal Roís, escriptor i cubiculari del papa i clergue de la diòcesi de Saragossa, i el mateix cardenal sol•liciten que s’admeti la cessió, que es concedeixi la provisió del benefici a Gonçal i al cardenal, per les despeses, una pensió anual sobre els fruits, les rendes i els ingressos de la mateixa església, que Gonçal li pagarà amb dret de “regressum”. “Concessum ut petitur in presentia d. n. pape A. card. s. Anastasie”.

Reg. Suppl. 963, 291v-292r

 • Signatura:
 • Data: 1492/09/02
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El suplicant Francisco García, clergue de Palència, familiar i continu comensal de Juan de Mendoza, ardiaca de Talavera, a l’església de Toledo, resident a la ciutat de Siena, va participar en l’assassinat d’un home en aquesta ciutat. // Francisco suplica que se li concedeixi la gràcia especial d’una absolució, que li permeti obtenir els ordes sagrats, el grau de prevere i qualsevol tipus de benefici. “Concessum ut petitur A. card. s. Anastasie”.
 • Redacció: Francesco Soderini, bisbe de Volterra

Reg. Suppl. 963, 291v

 • Signatura:
 • Data: 1492/11/04
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: S’havia obert una causa a la cúria romana davant de Girolamo Porcari, auditor del sacre palau apostòlic, entre Pere Planes, “qui se gerit pro clerico”, i el suplicant Joan Solanes, monjo del monestir de Santa Maria de Ripoll, de l’orde de Sant Benet, a la diòcesi de Vic, sobre la possessió de la capellania perpètua “ad altare sive sub invocatione cathedre sancti Petri in claustro” de l’església [seu] de Barcelona. La causa restava indecisa en primera instància. // Com que Pere havia mort, Joan suplica que s’ordeni a l’auditor, en cas de “si neutri”, que li concedeixi la gràcia especial de la provisió del benefici. “Concessum ut petitur in presentia d. n. pape A. card. s. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Sacchi, bisbe de Ragusa

Reg. Suppl. 963, 291r

 • Signatura:
 • Data: 1492/11/04
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Contingut: A favor de Juan García sobre unes lletres apostòliques que s’estaven preparant, referents a una “penitentia satisfactionis”. “Concessum ut petitur A. card. s. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Sacchi, bisbe de Ragusa

Reg. Suppl. 963, 291r

 • Signatura:
 • Data: 1492/11/04
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Contingut: El suplicant Fernando de Burgos sol•licita que les lletres apostòliques que s’estaven preparant sobre la seva súplica es enviïn “sub nomine” del papa Alexandre VI. “Concessum ut petitur A. card. s. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Sacchi, bisbe de Ragusa
Pàgina 5 de 41« Primera...34567...102030...Darrera »

Ús de cookies

Aquest lloc web utilitza cookies per millorar la teva experiència d'usuari. Si continues navegant-hi estàs donant el teu consentiment a l'acceptació de les cookies.
Què són les cookies? ACEPTAR

Aviso de cookies