Resultats de la cerca per: Tot

Reg. Suppl. 962, 040v

 • Signatura:
 • Data: 1492/10/06
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Els suplicants Joan Gil, perpetu beneficiat del benefici simple perpetu de la capellania “ad altarem seu sub invocatione Sancte Barbare" de l’església de l'Hospital de la Santa Creu de Barcelona i Antoni Conjunta (“Coniuncta”), perpetu beneficiat “ad altare seu sub invocatione corporis christi in ecclesie beate Marie de Mari barchinonen.”, havien renunciat en mans del papa els beneficis que posseïen. // Antoni i Gabriel Romaguera, rector de l’església parroquial de Sant Vicenç de Montalt?, a la diòcesi de Barcelona, supliquen que s’admetin les renúncies i es concedeixi a Antoni, per les despeses, una pensió anual sobre els fruits de la dita església que Gabriel i els seus successors li pagaran. “Concessum ut petitur in presentia domini n. pape. A. car. s. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Antonio Sangiorgio, bisbe d'Alessandria

Reg. Suppl. 962, 045v

 • Signatura:
 • Data: 1492/09/26
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Pedro Zapata, clergue de la diòcesi de Tarassona, suplica que se li concedeixi la gràcia especial d’una llicència per resar les hores a l’ofici diürn i nocturn. “Concessum ut petitur in presentia d.n. pape. A. card. S. Anastasie”.
 • Redacció: Leonello Chiericato, bisbe de Concordia

Reg. Suppl. 962, 047r

 • Signatura:
 • Data: 1492/09/28
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: S’havia obert una causa a la cúria romana davant de Felino de Sandeis, auditor del sacre palau apostòlic, entre el suplicant mestre Gonzalo Ruiz (“Roys”), escriptor i cubiculari, i Jaime Marín, sobre la possessió de l’església parroquial de Novaso [Nuévalos?], a la diòcesi de Saragossa. La causa restava indecisa en primera instància. // Com que Jaime havia mort, el suplicant sol•licita que se li concedeixi la gràcia especial d’ésser subrogat en els drets d’aquell sobre el benefici. “Concessum ut petitur in presentia d.n. pape. A. card. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Antonio Sangiorgio, bisbe d'Alessandria

Reg. Suppl. 962, 049r-049v

 • Signatura:
 • Data: 1492/09/22
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI concedeix “motu proprio” a Jeroni Falcó (“Falconi”), clergue de Barcelona, familiar i continu comensal seu, un benefici simple perpetu de l’altar dels Sants Miquel i Margarida, al monestir de Jonqueres de l’orde de Sant Jaume de l’Espasa, a la diòcesi de Barcelona, vacant per la mort de N., el seu últim possessor. “Concessum ut petitur in presentia d.n. pape. A. card. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Sacchi, bisbe de Ragusa

Reg. Suppl. 962, 053r

 • Signatura:
 • Data: 1492/10/02
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Martín de Arana, escolar de la diòcesi de Calahorra, suplica que s’esculli un prelat resident a la mateixa cúria que li confereixi els ordes sagrats. “Concessum ut petitur in presentia d.n. pape. A. card. S. Anastasie”.

Reg. Suppl. 962, 034r

 • Signatura:
 • Data: 1492/10/02
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Nicolau de Ugallia o Legallia? [Llocaia?], clergue de la diòcesi de Lleida, suplica que se li concedeixi la gràcia especial d’una dispensa “defectu natalium” per obtenir els ordes sagrats. “Concessum in presentia domini nostri pape. A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Antonio Sangiorgio, bisbe d'Alessandria

Reg. Suppl. 962, 036v

 • Signatura:
 • Data: 1492/09/19
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: La canongia amb prebenda de l’església de Santa Creu “ville montis Vecherii?” [Montitxelvo?], a la diòcesi de València, vacant per la renúncia de Francesco de Varonis?, familiar i continu comensal de [Giuliano Della Rovere], cardenal bisbe d’Òstia i de Sant Pere “ad Vincula”, havia estat concedida al suplicant Joan Fabra, prevere de la mateixa diòcesi. // El suplicant, que té dubtes sobre la concessió, sol•licita que se li faci una nova provisió del benefici. “Concessum in presentia domini nostri pape. A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Francesco Soderini, bisbe de Volterra

Reg. Suppl. 962, 023v-024r

 • Signatura:
 • Data: 1492/09/25
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: S’havia obert una causa davant d’un auditor del sacre palau apostòlic entre Miquel "Sanc" [Sanç?], “assertum clericum actorem”, i el suplicant Lluís Despont, clergue de València, familiar i continu comensal del papa, “reum”, sobre la possessió del benefici simple de la Santa Trinitat de l’altar major de l’església parroquial de Sant Joan del Mercat, a València, que no havia produït cap acte. // El suplicant, que mentrestant havia obtingut una absolució a favor seu contra Miquel per l’assassinat d’un home, sol•licita que se li concedeixi la gràcia especial de la provisió del benefici. “Concessum in presentia domini nostri pape. A. car. S. Anastasie”.

Reg. Suppl. 962, 029r-029v

 • Signatura:
 • Data: 1492/09/25
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Alfons d’Aragó, arquebisbe de Saragossa, suplica que es confirmin els estatuts i les ordenances establerts a la diòcesi per a l’exercici dels notaris. “Concessum in presentia domini nostri pape. A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Antonio Sangiorgio, bisbe d'Alessandria
 • Observacions: Als folis nn. 029r-029v hi ha una còpia dels estatuts.

Reg. Suppl. 962, 031r

 • Signatura:
 • Data: 1492/10/02
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El suplicant Joan Oriol, rector de l’església parroquial de Llinars, a la diòcesi de Barcelona, familiar i continu comensal del papa, suplica que se li concedeixi la gràcia especial d’una pròrroga per obtenir els ordes sagrats necessaris per administrar el benefici que posseeix. “Concessum in presentia domini nostri pape. A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Antonio Sangiorgio, bisbe d'Alessandria

Reg. Suppl. 962, 032v-033r

 • Signatura:
 • Data: 1492/10/03
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Francesco de Attavanti?, protonotari de la seu apostòlica i canonge de l’església de Palerm, havia renunciat en mans del papa la canongia amb prebenda que posseïa. // El suplicant Giovanni de Caldes, canonge de Mazara del Vallo, sol•licita que se li concedeixi la gràcia especial de la provisió del benefici. “Concessum in presentia domini nostri pape. A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Leonello Chiericato, bisbe de Concordia

Reg. Suppl. 962, 033v

 • Signatura:
 • Data: 1492/09/15
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Guillem Ramon Centelles?, clergue de València, familiar i continu comensal del papa, suplica que es confirmi la dispensa que li permet administrar els seus beneficis presents i futurs sense rebre els ordes sagrats necessaris. “Concessum in presentia domini nostri pape. A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Francesco Soderini, bisbe de Volterra

Reg. Suppl. 962, 015r-015v

 • Signatura:
 • Data: 1492/09/04
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El priorat de l’església o “domus” de Sant Joan de Barcelona de l’orde de Sant Joan de Jerusalem, vacant per la mort de Joan Bonet, havia estat concedit al suplicant Joan Pérez, “professus dicti ordinis”, per l’autoritat ordinària. Més tard s’havia obert una causa davant d’un auditor del sacre palau apostòlic “seu ordinario loci” entre ell i Cristòfor Planes, “assertum professum dicti ordinis”, sobre la possessió del benefici. // Joan suplica que, en cas de “si neutri”, se li concedeixi la gràcia especial de la provisió del benefici. “Concessum in presentia domini nostri pape. A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Francesco Soderini, bisbe de Volterra

Reg. Suppl. 962, 019r

 • Signatura:
 • Data: 1492/09/28
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Joan Llobera, clergue de València, antic familiar i continu comensal del papa, suplica que se li concedeixi la gràcia especial de la provisió del benefici perpetu simple sota la invocació de l’Assumpció de la Mare de Déu de l’església de la confraria de Santa Maria de la ciutat de València, vacant per la mort de N. Terrassa. “Concessum in presentia domini nostri pape. A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Francesco Soderini, bisbe de Volterra

Reg. Suppl. 962, 020v

 • Signatura:
 • Data: 1492/10/02
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: L’església parroquial de Sant Pere del lloc de Veruela, a la diòcesi de Saragossa, vacant per la mort de Guillermo Novel, havia estat concedida a Fernando Malo, clergue de la diòcesi de Sogorb, el qual, “concessioni gratie huiusmodi litteris apostolicis de super non confectis”, l’havia cedit en mans del papa. // El suplicant Jaime García de Ateca, clergue de la diòcesi de Tarassona, sol•licita que se li concedeixi la gràcia especial de la provisió del benefici. “Concessum in presentia domini nostri pape. A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Antonio Sangiorgio, bisbe d'Alessandria

Reg. Suppl. 962, 002v-003r

 • Signatura:
 • Data: 1492/09/15
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El suplicant Juan Pérez, clergue de la diòcesi de Calahorra, havia renunciat en mans del papa Innocenci VIII l’íntegra porció de l’església de Calahorra que posseïa i l’havia concedida a Diego de Prado, clergue de la mateixa diòcesi. El mateix papa havia concedit també a Juan, per les despeses, una pensió anual de 8.000 morabatins sobre els fruits, les rendes i els ingressos de la porció, que el mateix Diego i els seus successors li havien de pagar. // Com que Diego no havia pagat la pensió, Juan suplica que se li concedeixi la gràcia especial de la reassignació de la porció. “Concessum ut petitur in presentia d.n. pape. A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Antonio Sangiorgio, bisbe d'Alessandria.

Reg. Suppl. 962, 003v-004r

 • Signatura:
 • Data: 1492/09/22
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Lluc Gerona, prebost del monestir de Santa Maria de Manresa de l’orde de Sant Agustí, a la diòcesi de Vic, “decretorum doctor” i familiar i continu comensal del papa, nebot de mestre Joan Gerona [Girona], escriptor de lletres apostòliques, suplica que se li concedeixi la gràcia especial d’ésser dispensat de qualsevol obligació o vincle que existeixen per administrar i gaudir dels fruits de qualsevol benefici que ha rebut i rebrà. “Concessum ut petitur in presentia d.n. pape. A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Francesco Soderini, bisbe de Volterra.

Reg. Suppl. 962, 008v

 • Signatura:
 • Data: 1492/09/27
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: S’havia obert una causa a la cúria romana davant d’un auditor del sacre palau apostòlic entre el suplicant Gabriel Pons, canonge i paborde de l’església de Mallorca, familiar i continu comensal del papa, i Pere Espartell, clergue de Mallorca, sobre la possessió de la canongia amb prebenda i la pabordia citades. La causa restava indecisa en primera instància. Per arribar a una conclusió, Pere havia renunciat en mans del papa els drets que posseïa sobre aquells beneficis. // Gabriel suplica que s’admeti la renúncia i se li concedeixi la gràcia especial d’ésser subrogat en els drets de Pere sobre els beneficis. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape. A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Leonello Chiericato, bisbe de Concordia

Reg. Suppl. 962, 014v

 • Signatura:
 • Data: 1492/09/29
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: La canongia de l’església d’Oristany i la prebenda de “sancti Eri de Constus” [Santeru], vacants per la mort d’Alfonso de Santa Croce, havien estat concedits per autoritat apostòlica a Tommaso Thorosani. Aquest, “litteris expeditis possessione non habita”, els havia cedit en mans del papa Innocenci VIII, que al seu torn els havia assignat a Antonio de Escalante, clergue de la diòcesi de Calahorra. Aquest últim, “huiusmodi litteris apostolicis de super minime expeditis”, els havia cedit una altra vegada en mans del papa. // El suplicant Angelo de Mora, prevere d’Oristany, sol•licita que se li concedeixi la gràcia especial de la provisió dels beneficis. “Concessum in presentia domini nostri pape. A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Antonio Sangiorgio, bisbe d'Alessandria

Ús de cookies

Aquest lloc web utilitza cookies per millorar la teva experiència d'usuari. Si continues navegant-hi estàs donant el teu consentiment a l'acceptació de les cookies.
Què són les cookies? ACEPTAR

Aviso de cookies