Resultats de la cerca per: Tot

Pàgina 1 de 212

Reg. Suppl. 968, 241r

 • Signatura:
 • Data: 1493/02/01
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Contingut: A favor de Francisco Velazquez. Es demana afegir, a les lletres que s’estan preparant sobre la súplica presentada l’expressió que la canongia amb prebenda esmentada havia estat concedida a més suplicants com que hi havia més lletres expectatives del papa Innocenci VIII i amb el nom i cognom dels dits destinataris. “Concessum A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Leonello Chiericato, bisbe de Concordia

Reg. Suppl. 968, 239v

 • Signatura:
 • Data: 1493/02/07
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Contingut: A favor de Diego Muñoz. Es demana afegir, a les lletres que s’estan preparant sobre la súplica presentada, l’expressió que G. Gómez havia obtingut contra un cert Esteban Sánchez Gruas o Pruas? “qui se gerit pro clerico”, dues sentències definitives sobre la possessió del dit benefici a la cúria romana, davant de diferents auditors del sacre palau apostòlic. “Concessum A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Leonello Chiericato, bisbe de Concordia

Reg. Suppl. 968, 226r-226v

 • Signatura:
 • Data: 1493/01/31
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Contingut: A favor de Pedro, bisbe de Plasencia?. El bisbe desitjava que les lletres que s’estan preparant sobre la súplica presentada fossin enviades sota el títol i el nom del papa Alexandre VI i que cada clàusula dugués la fórmula “ad perpetuam rei memoriam et in forma grossa”, amb la concessió que els donants podrien “in jure canonico legere et verbum Dei in ecclesiam predicare” i que les esmentades canongies amb prebendes podrien ésser obtingudes només amb el seu consentiment i amb l’addició que si la seu de Plasència vacava se li concedissin tots els seus drets. “Concessum ut petitur A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Antonio Sangiorgio, bisbe d'Alexandria

Reg. Suppl. 968, 220v

 • Signatura:
 • Data: 1493/02/18
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Contingut: A favor de Rodrigo Alonso. Es demana afegir, a les lletres que s’estan preparant sobre la súplica presentada, que Rodrigo no és arxipreste de Villafranca, sinó rector de l’església de Sant Julià d’Agniar?, a la mateixa diòcesi [d’Astorga]. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Antonio Sangiorgio, bisbe d'Alexandria
 • Observacions: Sobre el mateix suplicant vegeu també reg. Suppl. 966, f. 081v.

Reg. Suppl. 968, 207v

 • Signatura:
 • Data: 1493/01/31
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Contingut: A favor de Pere Gual. En els estatuts i les pràctiques de l’església de Mallorca s’establia que només hi obtindrien canongies amb prebendes de l’esmentada església els “de nobili genere procreatus aut in altero iurium doctor fuit licentiatus existat”. Es demana afegir, a les lletres que s’estan preparant sobre la súplica presentada, una derogació. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape A. Card. S. Anastasie”.
 • Redacció: Leonello Chiericato, bisbe de Concordia

Reg. Suppl. 968, 161r

 • Signatura:
 • Data: 1493/01/28
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Contingut: A favor de Martín Zapata. Com que l’esmentada llicència havia estat concedida, es demana afegir a les lletres que s’estan preparant sobre la súplica presentada que el temps adjunt s’ha de comptar des de la data de la lletra, amb menció explícita del fet que Martín és tresorer de l’església de Toledo i que havia obtingut l’esmentat ardiaconat en comenda. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape A. car. S. Anastasie”.

Reg. Suppl. 968, 161r

 • Signatura:
 • Data: 1493/01/28
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Contingut: A favor de Martín Zapata. Com que es tractava d’una pensió de 60 florins sobre els fruits de la tresoreria de l’església de Cartagena i d’una altra sobre els annexos de la mateixa tresoreria i de la de Toledo, es demana afegir a les lletres que s’estan preparant sobre la súplica presentada que Martín és tresorer de l’església de Toledo i que havia obtingut l’esmentat ardiaconat en comenda. “Concessum motu proprio correctum prout in originali de mandato domini cardinali S. Anastasie per me P. Colini”.
 • Observacions: La súplica corresponent es troba al reg. Suppl. 967, f. 241r.

Reg. Suppl. 968, 131v

 • Signatura:
 • Data: 1493/01/29
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Contingut: A favor de Lope Sober. Es demana afegir a les lletres que s’estan preparant sobre la súplica presentada en què es defensa que la unió de l’església parroquial de Sant Martí de Láncara i la mitja porció de la de Santa Maria de Segán, que el mateix Lope posseïa pacíficament des de feia tres anys, amb la seva església parroquial de Sant Víctor, es pot dur a terme perquè els fruits no excedeixen el límit i amb una derogació sobre les normes referents a les unions. “Concessum ut petitur A. car. S. Anastasie et cum derogatione dicte regule etiam attento quod orator prefatus est nobilis”.
 • Redacció: Giovanni Sacchi, bisbe de Ragusa
 • Observacions: La súplica corresponent es troba al reg. Suppl. 967, ff. 270r-270v.

Reg. Suppl. 968, 098v

 • Signatura:
 • Data: 1493/01/31
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Contingut: A favor d’Alfonso Zapata. Com que hi havia dubtes sobre qui va assassinar el difunt, Alfonso havia vingut a Roma per a l’esmentada causa, on havia residit durant dos anys “ut circuitus declaratorie evitetur”. Es demana afegir, a les lletres que s’estan preparant sobre la súplica presentada, que ell estava en un altre monestir “dispensando cum homicidium”. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Leonello Chiericato, bisbe de Concordia

Reg. Suppl. 968, 057v

 • Signatura:
 • Data: 1493/01/31
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Contingut: A favor de Juan Abril. Es demana afegir, a les lletres que s’estan preparant sobre la súplica presentada, l’expressió que la mitja porció que Luis havia obtingut a l’església de Còrdova s’esperava que quedés vacant perquè el mateix Luis havia d’obtenir “per assecutionem” una canongia amb prebenda de l’autoritat apostòlica. “Concessum ut petitur A. car. S. Anastasie”.
 • Observacions: La súplica corresponent es troba al reg. Suppl. 967, ff. 012v-013r.

Reg. Suppl. 968, 055v

 • Signatura:
 • Data: 1493/01/28
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Contingut: A favor de Miquel Joan. Es demana afegir, a les lletres que s’estan preparant sobre la súplica presentada, la clàusula que el suplicant Miquel havia renunciat l’esmentada església parroquial en les formes habituals. “Concessum ut petitur A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Sacchi, bisbe de Ragusa
 • Observacions: La reforma podria referir-se a la súplica que es troba al reg. Suppl. 967, f. 294r.

Reg. Suppl. 968, 035r

 • Signatura:
 • Data: 1493/01/27
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Contingut: A favor de Luis de Molina. Es demana expedir les llettres que s’estan preparant sobre la súplica presentat sota el nom del papa. “Concessum ut petitur A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Sacchi, bisbe de Ragusa

Reg. Suppl. 968, 015v

 • Signatura:
 • Data: 1493/01/29
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Contingut: A favor de Domènec de Campos. Es demana expedir les lletres que s’estan preparant sobre la súplica presentada amb una derogació sobre el “jus patronatus” i amb l’esment que el renunciant era present a la cúria romana i que havia renunciat en mans del papa Alexandre VI. “Fiat R[odericus]”.
 • Redacció: Leonello Chiericato, bisbe de Concordia
 • Observacions: La reforma podria referir-se a la súplica present al reg. Suppl. 964, f. 124r.

Reg. Suppl. 968, 015r

 • Signatura:
 • Data: 1493/01/30
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Contingut: A favor de Juan de Concillos [Conchillos]. Es demana preparar les lletres sobre la súplica presentada sense l’esment de Baltasar de Monzal, de manera que quan la provisió de les dites canongia i prebenda serà concedida al mateix Baltasar, aquestes lletres s’enviaran al mateix Juan. “Concessum car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Leonello Chiericato, bisbe de Concordia
 • Observacions: La reforma podria referir-se a la súplica present al reg. Suppl. 965, ff. 233r-233v.

Reg. Suppl. 968, 011v

 • Signatura:
 • Data: 1493/01/26
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Contingut: A favor d’Alfonso Librero. Es demana afegir, a les lletres que s’estan preparant sobre la súplica presentada, el total del valor del benefici de Villora. “Concessum ut petitur A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Leonello Chiericato, bisbe de Concordia
 • Observacions: La súplica corresponent es troba al reg. Suppl. 966, ff. 190v-191r.

Reg. Suppl. 961, 269v-270r

 • Signatura:
 • Data: 1492/09/11
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Contingut: A favor de Gil Nivercas?. Es demana afegir, a les lletres que s’estan preparant sobre la súplica presentada, que la pensió passarà als successors, que la suma dels seus fruits no supera els 24 florins i que el benefici renunciat per Antoni es troba a l’església de Mallorca. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Leonello Chiericato, bisbe de Concordia

Reg. Suppl. 961, 250r

 • Signatura:
 • Data: 1492/09/11
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Contingut: A favor de Juan Alonso (“Alfonsi”). Es demana afegir, a les lletres que s’estan preparant sobre la súplica presentada en la causa entre el mateix i Juan Díaz per motius de presentació, les fórmules “etiam per viam gratificationis” “et cum derogatione constitutionis”. “Concessum A. car. S. Anastasie et cum derogatione predicta”.
 • Redacció: Francesco Soderini, bisbe de Volterra
 • Observacions: La súplica corresponent es troba al reg. Suppl. 961, ff. 007r-007v.

Reg. Suppl. 961, 215r

 • Signatura:
 • Data: 1492/09/07
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Contingut: A favor de “Johannes Royz” [Roís? Ruiz?]. Es demana afegir, a les lletres que s’estan preparant sobre la súplica presentada, que “Johannes” Mengini és familiar del papa Alexandre VI. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape. A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Francesco Soderini, bisbe de Volterra

Reg. Suppl. 961, 197r

 • Signatura:
 • Data: 1492/09/11
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Contingut: A favor de Gonzalo López. Es demana corregir, en les lletres que s’estaven preparant sobre la súplica presentada, que el suplicant no pertany a la diòcesi d’Oviedo sinó a la de Lugo. “Concessum ut petitur A. car. S. Anastasie”.
 • Observacions: La reforma podria referir-se a la súplica que es troba al reg. Suppl. 962, ff. 278v-279r.

Reg. Suppl. 961, 186r

 • Signatura:
 • Data: 1492/09/02
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Contingut: A favor de Diego Serrano. Es demana afegir, a les lletres que s’estan preparant sobre la súplica presentada, una indulgència “pro interessentibus prime misse in eventu per eum celebrande et facultate arrendandi”. “Concessum ut petitur qua indulgentia A. car. S. Anastasie”.

Reg. Suppl. 961, 168v

 • Signatura:
 • Data: 1492/09/05
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Contingut: A favor de Pedro Rodríguez. Es demana canviar el valor dels fruits, les rendes i els ingressos de la canongia amb prebenda a les lletres que s’estan preparant sobre la súplica presentada perquè s’havia calculat malament. “Concessum ut petitur in presentia d.n. pape A. car. s. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Antonio Sangiorgio, bisbe d'Alexandria

Reg. Suppl. 961, 166v

 • Signatura:
 • Data: 1492/09/06
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Contingut: A favor del bisbe [Alonso de Fonseca] i el capítol de l’església de Conca. Es demana expedir sota el nom del papa Alexandre VI les lletres que s’estan preparant sobre la súplica presentada “sine pre juditio familiarum” dels suplicants. “Concessum ut petitur in presentia d.n. pape A. card. s. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Antonio Sangiorgio, bisbe d'Alexandria

Reg. Suppl. 961, 115r

 • Signatura:
 • Data: 1492/09/02
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Contingut: A favor de Francesc Boïl. Es demana afegir, a les lletres que s’estan preparant sobre la súplica presentada per una pensió anual a favor del mateix Francesc sobre els fruits, les rendes i els ingressos de l’església parroquial de Massamagrell, a la diòcesi de València, que Lluís Ferragut posseïa, que la mateixa pensió serà pagada a Francesc o a un procurador seu per Lluís i els seus successors. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Francesco Soderini, bisbe de Volterra
 • Observacions: La butlla corresponent es troba al reg. Vat. 774, ff. 215r-216Av.

Reg. Suppl. 961, 110v

 • Signatura:
 • Data: 1492/09/01
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Contingut: A favor d’Alfonso [de Fonseca], arquebisbe de Santiago de Compostel·la. Es demana enviar “sub nomine pape” les lletres que s’estan preparant sobre la súplica presentada. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Leonello Chiericato, bisbe de Concordia

Reg. Suppl. 961, 092v

 • Signatura:
 • Data: 1492/09/01
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Contingut: A favor de Nicolás Ortiz “cum alio”. Es demana expedir sota el nom del papa Alexandre VI les lletres que s’estan preparant sobre la súplica presentada “sub data currenti” amb totes les clàusules habituals. “Concessum ut petitur in presentia d.n. pape A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Francesco Soderini, bisbe de Volterra

Reg. Suppl. 961, 090v

 • Signatura:
 • Data: 1492/08/31
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Contingut: A favor de Pedro de León. En la súplica presentada, Pedro consta com a “licentiatus in decretis”, mentre que en veritat és “licentiatus in legibus”. Es demana corregir l’error en les lletres que s’estaven preparant i que s’enviïn “per sacram penitentiariam”. “Concessum ut petitur in presentia d.n. pape A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Antonio Sangiorgio, bisbe d'Alexandria

Reg. Suppl. 961, 084r

 • Signatura:
 • Data: 1492/08/28
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Contingut: A favor de [Juan Arias de Ávila], bisbe de Segòvia. Es demana afegir, a les “littere conservatorie” que s’estan preparant sobre una súplica presentada per ell, les clàusules de derogació conferides a totes les altres esglésies d’Espanya. “Concessum ut petitur in presentia d.n. pape A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Antonio Sangiorgio, bisbe d'Alexandria

Reg. Suppl. 961, 074r

 • Signatura:
 • Data: 1492/09/01
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Contingut: A favor de fra Antonio, “in sacra pagina cum aliis”. Es demana afegir, a les lletres que s’estan preparant sobre la súplica presentada, l’estatut, l’ordinació i el decret pels quals el superior de la “domus” de Santa Maria de Valladolid, que sol ser elegit preceptor “seu” comendatari, després de l’elecció també sigui anomenat prior, tal com es fa amb el prior de Barcelona del mateix orde. “Concessum ut petitur in presentia d.n. pape A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Francesco Soderini, bisbe de Volterra

Reg. Suppl. 961, 037r

 • Signatura:
 • Data: 1492/08/26
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Contingut: A favor del degà i el capítol de l’església de Lleó. Es demana afegir, a les lletres que s’estan preparant sobre la súplica presentada, la divisió dels valors de les porcions prestimonials descrites. “Fiat R[odericus]”.

Reg. Suppl. 967, 211v

 • Signatura:
 • Data: 1493/01/19
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Contingut: A favor de Cristòfor Verger. Es demana afegir, a les lletres que s’estan preparant sobre una súplica seva per obtenir una gràcia “causa nubendi” algunes donzelles pobres, filles del seu germà, una llicència dels seus superiors, amb la resta de clàusules habituals i oportunes. “Concessum ut petitur de licentia sui superioris. A. Car. S. anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Sacchi, bisbe de Ragusa
 • Observacions: La súplica corresponent es troba al reg. Suppl. 966, f. 238r.
Pàgina 1 de 212

Ús de cookies

Aquest lloc web utilitza cookies per millorar la teva experiència d'usuari. Si continues navegant-hi estàs donant el teu consentiment a l'acceptació de les cookies.
Què són les cookies? ACEPTAR

Aviso de cookies