Resultats de la cerca per: Tot

Reg. Suppl. 970, 106v

 • Signatura:
 • Data: 1493/03/23
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Contingut: A favor de Juan de Soto. Es demana afegir a les lletres que s’estan preparant sobre la súplica presentada “cum facultate resignandi” simple o “ex causa permutandi” certs beneficis, la clàusula que aquella no s’aplicava als beneficis reservats a la seu apostòlica. “Concessum A. Car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Francesco Soderini, bisbe de Volterra

Reg. Suppl. 970, 043r

 • Signatura:
 • Data: 1493/03/16
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Contingut: A favor de Guillem Ramon. Es demana afegir, a les lletres que s’estan preparant sobre la súplica presentada, una dispensa que confereixi al suplicant els privilegis, indults i honors concedits a la noblesa com si hagués estat engendrat en legítim matrimoni. “Fiat ut petitur R[odericus]”.

Reg. Suppl. 970, 028r

 • Signatura:
 • Data: 1493/03/15
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Contingut: A favor de Diego Fernández. Involuntàriament s’havia escrit a la súplica presentada que la causa contra Juan de Villeza estava pendent en primera instància davant de Matteo de Ubaldis, auditor del sacre palau apostòlic. Es demana afegir, a les lletres que s’estan preparant, que la causa està pendent en primera instància davant de Guillermus de Perreris, auditor del sacre palau apostòlic. “Concessum ut petitur A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Antonio Sangiorgio, bisbe d'Alexandria

Reg. Suppl. 969, 281v

 • Signatura:
 • Data: 1493/02/20
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Contingut: A favor de Pedro de Fragonilla. Es demana afegir, a les lletres que s’estan preparant sobre la súplica presentada, l’expressió que les esglésies anomenades són les de Santa Eulàlia de Leiro i de Santa Maria de Fisteris [Fisterra?]. “Concessum A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Francesco Soderini, bisbe de Volterra
 • Observacions: La súplica corresponent es troba al reg. Suppl. 966, f. 033r.

Reg. Suppl. 969, 160v

 • Signatura:
 • Data: 1493/02/26
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Contingut: A favor de Juan Martínez. L’esmentada pensió havia estat concedida a causa d’una certa concòrdia. Perquè la dita concòrdia tingui efecte es demana afegir a les lletres que s’estan preparant sobre la súplica presentada que la mateixa pensió a favor de Juan de Frías, familiar i continu comensal del papa Alexandre VI, s’havia estès als successors. “Concessum ut petitur A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Francesco Soderini, bisbe de Volterra

Reg. Suppl. 969, 141r

 • Signatura:
 • Data: 1493/02/16
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Contingut: A favor d’Andrés Martínez. Es demana afegir a les lletres que s’estan preparant sobre la súplica presentada que Andrés és familiar i continu comensal del mestre Antonio de Acuña (“Cugna”), escriptor i familiar del papa Alexandre VI, i no del mateix Roderic [de Borja], amb algunes dispenses sobre els beneficis que obtindrà en el futur. “Concessum ut petitur A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Sacchi, bisbe de Ragusa
 • Observacions: La butlla corresponent es troba al reg. Vat. 778, ff. 037r-040v.

Reg. Suppl. 969, 138r

 • Signatura:
 • Data: 1493/02/24
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Contingut: A favor de Francisco de Murcia “cum aliis”. Es demana afegir a les lletres que s’estan preparant sobre la súplica presentada que Francisco és familiar , cubiculari i “minor penitentiarius” del papa Alexandre VI. “Concessum ut petitur A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Francesco Soderini, bisbe de Volterra

Reg. Suppl. 969, 104v

 • Signatura:
 • Data: 1493/02/08
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Contingut: A favor de Juan Gil. Els suplicants Pedro Sánchez i Juan Gil sol·liciten que s’elaborin unes altres lletres, a més de les que ja s’enviaven sobre la súplica presentada, perquè en les primeres no es va indicar que la presentació per a la provisió del benefici pertanyia als beneficiaris de la mateixa església i que aquella havia d’ésser confirmada pel bisbe. “Concessum A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Leonello Chiericato, bisbe de Concordia
 • Observacions: La súplica corresponent es troba al reg. Suppl. 966, f. 268r.

Reg. Suppl. 969, 100r

 • Signatura:
 • Data: 1493/02/11
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Contingut: A favor del noble Andrés de Cabrera. Es demana afegir a les lletres que s’estan preparant sobre la súplica presentada la llicència del superior de l’esmentat orde. “Fiat R[odericus]”.

Reg. Suppl. 969, 084r-084v

 • Signatura:
 • Data: 1493/02/05
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Contingut: A favor de Francisco de Mendoza. S’havia obert una causa entre el suplicant A[ndrés] de Paz i Juan de Arza, canonge de Palència, sobre la possessió del benefici simple d’Esguevillas, a la diòcesi de Palència, que el mateix Juan posseïa. Juan havia obtingut pacíficament la possessió del benefici i a Andrés, per les despeses, se li havia concedit una pensió anual, que Juan havia aprovat. // Andrés suplica que se li concedeixi l’esmentada pensió anual sobre els fruits de la canongia amb prebenda de l’església de Palència que Juan, com a possessor, i els seus successors li pagaran. “Concessum A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Leonello Chiericato, bisbe de Concordia
 • Observacions: A la reforma no hi ha el nom de Francisco de Mendoza, però la mateixa podria referir-se a la súplica que es troba al reg. Suppl. 966, f. 36r, on hi ha el seu nom en lloc de Juan de Arza.

Reg. suppl. 969, 001v

 • Signatura:
 • Data: 1493/02/03
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Contingut: A favor de Francisco de Aguilar. Es demana afegir, a les lletres que s’estan preparant sobre la súplica presentada, l’absolució de l’apostasia, una dispensa sobre les irregularitats relacionades amb la celebració de misses i qualsevol altre ofici diví, i l’abolició “inhabilitatis et infamie macule sue”. “Concessum A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Antonio Sangiorgio, bisbe d'Alexandria

Reg. Suppl. 968, 241r

 • Signatura:
 • Data: 1493/02/01
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Contingut: A favor de Francisco Velazquez. Es demana afegir, a les lletres que s’estan preparant sobre la súplica presentada l’expressió que la canongia amb prebenda esmentada havia estat concedida a més suplicants com que hi havia més lletres expectatives del papa Innocenci VIII i amb el nom i cognom dels dits destinataris. “Concessum A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Leonello Chiericato, bisbe de Concordia

Reg. Suppl. 968, 239v

 • Signatura:
 • Data: 1493/02/07
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Contingut: A favor de Diego Muñoz. Es demana afegir, a les lletres que s’estan preparant sobre la súplica presentada, l’expressió que G. Gómez havia obtingut contra un cert Esteban Sánchez Gruas o Pruas? “qui se gerit pro clerico”, dues sentències definitives sobre la possessió del dit benefici a la cúria romana, davant de diferents auditors del sacre palau apostòlic. “Concessum A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Leonello Chiericato, bisbe de Concordia

Reg. Suppl. 968, 226r-226v

 • Signatura:
 • Data: 1493/01/31
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Contingut: A favor de Pedro, bisbe de Plasencia?. El bisbe desitjava que les lletres que s’estan preparant sobre la súplica presentada fossin enviades sota el títol i el nom del papa Alexandre VI i que cada clàusula dugués la fórmula “ad perpetuam rei memoriam et in forma grossa”, amb la concessió que els donants podrien “in jure canonico legere et verbum Dei in ecclesiam predicare” i que les esmentades canongies amb prebendes podrien ésser obtingudes només amb el seu consentiment i amb l’addició que si la seu de Plasència vacava se li concedissin tots els seus drets. “Concessum ut petitur A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Antonio Sangiorgio, bisbe d'Alexandria

Reg. Suppl. 968, 220v

 • Signatura:
 • Data: 1493/02/18
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Contingut: A favor de Rodrigo Alonso. Es demana afegir, a les lletres que s’estan preparant sobre la súplica presentada, que Rodrigo no és arxipreste de Villafranca, sinó rector de l’església de Sant Julià d’Agniar?, a la mateixa diòcesi [d’Astorga]. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Antonio Sangiorgio, bisbe d'Alexandria
 • Observacions: Sobre el mateix suplicant vegeu també reg. Suppl. 966, f. 081v.

Reg. Suppl. 968, 207v

 • Signatura:
 • Data: 1493/01/31
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Contingut: A favor de Pere Gual. En els estatuts i les pràctiques de l’església de Mallorca s’establia que només hi obtindrien canongies amb prebendes de l’esmentada església els “de nobili genere procreatus aut in altero iurium doctor fuit licentiatus existat”. Es demana afegir, a les lletres que s’estan preparant sobre la súplica presentada, una derogació. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape A. Card. S. Anastasie”.
 • Redacció: Leonello Chiericato, bisbe de Concordia

Reg. Suppl. 968, 161r

 • Signatura:
 • Data: 1493/01/28
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Contingut: A favor de Martín Zapata. Com que l’esmentada llicència havia estat concedida, es demana afegir a les lletres que s’estan preparant sobre la súplica presentada que el temps adjunt s’ha de comptar des de la data de la lletra, amb menció explícita del fet que Martín és tresorer de l’església de Toledo i que havia obtingut l’esmentat ardiaconat en comenda. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape A. car. S. Anastasie”.

Reg. Suppl. 968, 161r

 • Signatura:
 • Data: 1493/01/28
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Contingut: A favor de Martín Zapata. Com que es tractava d’una pensió de 60 florins sobre els fruits de la tresoreria de l’església de Cartagena i d’una altra sobre els annexos de la mateixa tresoreria i de la de Toledo, es demana afegir a les lletres que s’estan preparant sobre la súplica presentada que Martín és tresorer de l’església de Toledo i que havia obtingut l’esmentat ardiaconat en comenda. “Concessum motu proprio correctum prout in originali de mandato domini cardinali S. Anastasie per me P. Colini”.
 • Observacions: La súplica corresponent es troba al reg. Suppl. 967, f. 241r.

Reg. Suppl. 968, 131v

 • Signatura:
 • Data: 1493/01/29
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Contingut: A favor de Lope Sober. Es demana afegir a les lletres que s’estan preparant sobre la súplica presentada en què es defensa que la unió de l’església parroquial de Sant Martí de Láncara i la mitja porció de la de Santa Maria de Segán, que el mateix Lope posseïa pacíficament des de feia tres anys, amb la seva església parroquial de Sant Víctor, es pot dur a terme perquè els fruits no excedeixen el límit i amb una derogació sobre les normes referents a les unions. “Concessum ut petitur A. car. S. Anastasie et cum derogatione dicte regule etiam attento quod orator prefatus est nobilis”.
 • Redacció: Giovanni Sacchi, bisbe de Ragusa
 • Observacions: La súplica corresponent es troba al reg. Suppl. 967, ff. 270r-270v.

Reg. Suppl. 968, 098v

 • Signatura:
 • Data: 1493/01/31
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Contingut: A favor d’Alfonso Zapata. Com que hi havia dubtes sobre qui va assassinar el difunt, Alfonso havia vingut a Roma per a l’esmentada causa, on havia residit durant dos anys “ut circuitus declaratorie evitetur”. Es demana afegir, a les lletres que s’estan preparant sobre la súplica presentada, que ell estava en un altre monestir “dispensando cum homicidium”. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Leonello Chiericato, bisbe de Concordia

Reg. Suppl. 968, 057v

 • Signatura:
 • Data: 1493/01/31
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Contingut: A favor de Juan Abril. Es demana afegir, a les lletres que s’estan preparant sobre la súplica presentada, l’expressió que la mitja porció que Luis havia obtingut a l’església de Còrdova s’esperava que quedés vacant perquè el mateix Luis havia d’obtenir “per assecutionem” una canongia amb prebenda de l’autoritat apostòlica. “Concessum ut petitur A. car. S. Anastasie”.
 • Observacions: La súplica corresponent es troba al reg. Suppl. 967, ff. 012v-013r.

Reg. Suppl. 968, 055v

 • Signatura:
 • Data: 1493/01/28
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Contingut: A favor de Miquel Joan. Es demana afegir, a les lletres que s’estan preparant sobre la súplica presentada, la clàusula que el suplicant Miquel havia renunciat l’esmentada església parroquial en les formes habituals. “Concessum ut petitur A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Sacchi, bisbe de Ragusa
 • Observacions: La reforma podria referir-se a la súplica que es troba al reg. Suppl. 967, f. 294r.

Reg. Suppl. 968, 035r

 • Signatura:
 • Data: 1493/01/27
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Contingut: A favor de Luis de Molina. Es demana expedir les llettres que s’estan preparant sobre la súplica presentat sota el nom del papa. “Concessum ut petitur A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Sacchi, bisbe de Ragusa

Reg. Suppl. 968, 015v

 • Signatura:
 • Data: 1493/01/29
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Contingut: A favor de Domènec de Campos. Es demana expedir les lletres que s’estan preparant sobre la súplica presentada amb una derogació sobre el “jus patronatus” i amb l’esment que el renunciant era present a la cúria romana i que havia renunciat en mans del papa Alexandre VI. “Fiat R[odericus]”.
 • Redacció: Leonello Chiericato, bisbe de Concordia
 • Observacions: La reforma podria referir-se a la súplica present al reg. Suppl. 964, f. 124r.

Reg. Suppl. 968, 015r

 • Signatura:
 • Data: 1493/01/30
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Contingut: A favor de Juan de Concillos [Conchillos]. Es demana preparar les lletres sobre la súplica presentada sense l’esment de Baltasar de Monzal, de manera que quan la provisió de les dites canongia i prebenda serà concedida al mateix Baltasar, aquestes lletres s’enviaran al mateix Juan. “Concessum car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Leonello Chiericato, bisbe de Concordia
 • Observacions: La reforma podria referir-se a la súplica present al reg. Suppl. 965, ff. 233r-233v.

Reg. Suppl. 968, 011v

 • Signatura:
 • Data: 1493/01/26
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Contingut: A favor d’Alfonso Librero. Es demana afegir, a les lletres que s’estan preparant sobre la súplica presentada, el total del valor del benefici de Villora. “Concessum ut petitur A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Leonello Chiericato, bisbe de Concordia
 • Observacions: La súplica corresponent es troba al reg. Suppl. 966, ff. 190v-191r.

Reg. Suppl. 961, 269v-270r

 • Signatura:
 • Data: 1492/09/11
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Contingut: A favor de Gil Nivercas?. Es demana afegir, a les lletres que s’estan preparant sobre la súplica presentada, que la pensió passarà als successors, que la suma dels seus fruits no supera els 24 florins i que el benefici renunciat per Antoni es troba a l’església de Mallorca. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Leonello Chiericato, bisbe de Concordia

Reg. Suppl. 961, 250r

 • Signatura:
 • Data: 1492/09/11
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Contingut: A favor de Juan Alonso (“Alfonsi”). Es demana afegir, a les lletres que s’estan preparant sobre la súplica presentada en la causa entre el mateix i Juan Díaz per motius de presentació, les fórmules “etiam per viam gratificationis” “et cum derogatione constitutionis”. “Concessum A. car. S. Anastasie et cum derogatione predicta”.
 • Redacció: Francesco Soderini, bisbe de Volterra
 • Observacions: La súplica corresponent es troba al reg. Suppl. 961, ff. 007r-007v.

Reg. Suppl. 961, 215r

 • Signatura:
 • Data: 1492/09/07
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Contingut: A favor de “Johannes Royz” [Roís? Ruiz?]. Es demana afegir, a les lletres que s’estan preparant sobre la súplica presentada, que “Johannes” Mengini és familiar del papa Alexandre VI. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape. A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Francesco Soderini, bisbe de Volterra

Reg. Suppl. 961, 197r

 • Signatura:
 • Data: 1492/09/11
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Contingut: A favor de Gonzalo López. Es demana corregir, en les lletres que s’estaven preparant sobre la súplica presentada, que el suplicant no pertany a la diòcesi d’Oviedo sinó a la de Lugo. “Concessum ut petitur A. car. S. Anastasie”.
 • Observacions: La reforma podria referir-se a la súplica que es troba al reg. Suppl. 962, ff. 278v-279r.

Ús de cookies

Aquest lloc web utilitza cookies per millorar la teva experiència d'usuari. Si continues navegant-hi estàs donant el teu consentiment a l'acceptació de les cookies.
Què són les cookies? ACEPTAR

Aviso de cookies